Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin.

​Määräyksissä annetaan paikalliset ympäristöolosuhteet huomioon ottavia määräyksiä mm. seuraavista asioista:

  • jätevesien johtaminen sekä ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
  • savuhaitat sekä kunnossapito- ja puhtaanapitotyötä
  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa sekä purkamis- ja peruskorjausjätteiden jätehuolto
  • lietteen, lannan ja virtsan käyttö
  • vaarallisten kemikaalien varastointi sekä polttonesteiden varastointi ja jakelu
  • öljylämmitys- ja polttonestesäiliöiden sekä vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöiden tarkastus ja metallisäiliöiden pinnoitus
  • maalämpöjärjestelmien rakentaminen sekä maalämpöjärjestelmissä käytettävät aineet
  • meluntorjunta tapahtumissa tai töissä

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista, rekisteröitävää tai ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristölupapäätöksessä tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä.

Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2018. Määräyksillä korvataan aiemmat Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Lisätietoja