Hyppää sisältöön

Rekisteröinti-ilmoitus

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä 30-60 (riippuen toimialasta) päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat 1-50 MW:n energiantuotantolaitokset, asfalttiasemat, polttonesteiden jakeluasemat, kemialliset pesulat, VOC-laitokset (toiminnasta riippuen 5-50 tai 10-50 tonnia vuodessa) sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Energiantuotantolaitoksen toiminnasta tulee rekisteröinti-ilmoitus jättää viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, muista edellä mainituista 60 päivää ennen.

Edellä lueteltuihin toimintoihin on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Jätteen keräystoiminnan ilmoittaminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus  kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitusvelvollisuus koskee ammattimaista jätteen keräystoimintaa, joka tapahtuu kiinteässä vastaanottopaikassa (ei liikkuva keräys). Keräystoimintaan voi kuulua alustavaa lajittelua tai tilapäistä varastointia

Lisätietoja