Hyppää sisältöön

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineksen murskaamiseen tarvitaan ympäristölupa, jos samalla alueella murskataan yhteensä yli 50 päivää tai jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella.

Lupahakemukseen liitetään maa-ainesasetuksen mukainen ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Yli 500 m3:n kotitarveotosta tulee ilmoittaa Lahden ympäristöpalveluille. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Murskaukselle ympäristölupa

Jos maa-aineksia murskataan ottoalueella, on murskaamiseen saatava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa silloin, kun toimitaan tärkeällä pohjavesialueella tai kun murskaaminen kestää yhteensä yli 50 päivää.

Yhteislupa

Samaa hanketta koskeva maa-aineslupa- ja murskainlupahakemus käsitellään normaalisti yhdessä ja hakemukset ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Lupapäätöksistä ja lupien valvonnasta peritään maa-aines- ja ympäristölupataksojen mukainen maksu.

Käsitellyt maa-ainesluvat

Peab Industri Oy, Vartiokallionkatu, Karisto 6.9.2022

Hietala Jorma, Hietalanharju 2.6.2020

Silvennoinen Erkki, Vanaja 2.6.2020

Hietala Tuomas, Lammaskangas 7.5.2019

Tammelin Erkki, Ruuhijärvi 4.12.2018

Tuominen Jarno, Villähde 6.2.2018

Viljakainen Kari, Ruuhijärvi 6.2.2018

Loistoremontit Oy, Ruuhijärvi 26.7.2017

Rudus Oy, Uusikylä 25.11.2014

Uutela Group Oy, Uusikylä 21.10.2014

Pärssinen, Pyhäntaa 23.9.2014

Lemminkäinen Infra Oy, Järvenpää 16.10.2012

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus tulee toimittaa

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus tulee toimittaa joko kirjaamoon tai Lahden ympäristöpalveluille.