Hyppää sisältöön

Lahden ruotsinkielinen koulu

Lahden ruotsinkielinen koulu tarjoaa alakoulun luokkien 0 – 6 ruotsinkielistä opetusta Lahden ja lähikuntien ruotsinkielisille oppilaille. Oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja oppilaita otetaan yli kuntarajojen.

Lahden ruotsinkielinen koulu toimii Svenska Gårdenissa Anttilanmäellä. Tiloissa toimii myös Folkhälsanin yksityinen päiväkoti. Alakoululaisia ja eskareita on reilut 80, lapsia päiväkodissa on 60, henkilöstöä 20.

Sekä päiväkodissa että koulussa käytämme kielikylpymenetelmiä lasten ruotsin kielen taidon vahvistamiseksi. Yläkoulun 7. – 9. –luokkalaiset jatkavat edelleen Tiirismaan koulun tiloissa.

Svenska Gården mahdollistaa kohtaamisia kieliryhmien välille

Svenska Gårdenin tilat on suunniteltu pienimuotoiseksi ruotsinkieliseksi monitoimitaloksi. Alueen asukkaat ja eri yhdistykset voivat käyttää tiloja myös koulun ulkopuolisiin kulttuuritapahtumiin tai kokoontumisiin. Svenska Gården on opasteita myöten ruotsinkielinen monitoimitalo.

Svenska Gården luo kohtaamisia kieliryhmien välille ja monipuolistaa entisestään molempia kotimaisia kieliä käyttävien elämää Päijät-Hämeessä.

  • Lahde ruotsinkielisessä koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, suomen, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Harjun ja Lotilan koulujen sekä Tiirismaan koulun englanninkielisten luokkien kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

    Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.