Keski-Lahti, Loviisankatu 2-4 , poliisitalo

Tavoitteena on muuttaa poliisilaitoksen käytöstä poistuvat tontit asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Aloitusvaihe meneillään

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 4.3.2015 yksityisen hakijan aloitteesta.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -

Kaavatyötä on esitelty keskustan kaavailloissa 28.10.2015 ja 24.5.2016. 

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheen kuuleminen -

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -

Kaava lainvoimainen -