Siirry suoraan sisältöön

Niemi, Niemen satama

Sataman kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa rantaraitin rakentaminen ja tarkistaa sataman alueen kaavamääräyksiä ja aluerajauksia niin, että alueella on tilavarauksia sekä veneilyyn, veneiden huoltoon että virkistykseen. Palveluilla on tilaa kehittyä ja alueen viihtyisyys paranee.
Kahvisaari ja Niemen satamaa ilmakuvassa.

Asemakaavan muutos (A-2769) on tullut vireille kevään 2019 kaavoituskatsauksessa.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.3.2020

Luonnosvaihe meneillään

Luonnosvaiheen kuuleminen 26.3.–23.4.2020

Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus, päivittyy työn aikana

Muut suunnitelmat ja selvitykset

Liikenneselvitys: Niemen rantaraitti ja satama, koonnut Tarja Tolvanen-Valkeapää, kunnallistekniikka, 16.11.2017, päivitetty 5.3.2019
Leveän kuljetuksen tilavaraukset Niemen satamassa ja katuverkossa, liikenneselvitys, Lahti, A-Insinöörit Oy, 19.12.2019
Niemen sataman yleissuunnitelman selostus, Arkkitehtityö Oy, Juhani Boman 24.4.2015, hyväksytty teknisessä lautakunnassa 12.5.2015
Niemen sataman yleissuunnitelman selostusliitteet
Isojen laivojen nostopaikkaselvitys, laatinut satamapäällikö Päivi Hämäläinen, luonnos 8.5.2019
Aluehallintoviraston antama sataman täyttölupapäätös
Lahti kotisatamana – kehittämiskysely veneilijöille, 11.4.2017

Niemen kaavailta 30.3.2020 on peruttu ja siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 
Tietoa Niemen suunnittelusta ja kaavaillasta

Ehdotusvaihe

Tekninen ja ympäristölautakunta -

Kaavaehdotus nähtävillä -

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus -

Kaupunginvaltuusto -