Siirry suoraan sisältöön

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa tarvitaan lupa tai ilmoitus.
Jätteen hyödyntäminen

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on ympäristöluvan varaista toimintaa. Ympäristöluvan yli 50 000 tonnin vuotuiselle jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminnalle myöntää aluehallintovirasto ja pienemmille jätemäärille kunta. Eräitä jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa ns. MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006) mukaisesti.

Lisätietoa MARA-asetuksen mukaisesta hyödyntämisestä oheisessa Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa linkissä. Vähäinen (alle 500 t) puhtaan betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämiskohde maarakentamisessa voidaan hyväksyä ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisena, jos käyttö soveltuvin osin täyttää MARA-asetuksen vaatimukset. Ilmoitus tehdään Lahden ympäristöpalveluille vapaamuotoisena.