Siirry suoraan sisältöön

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineksen murskaamiseen tarvitaan ympäristölupa, jos samalla alueella murskataan yhteensä yli 50 päivää tai jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella.
Soramonttu.

Lupahakemukseen liitetään maa-ainesasetuksen mukainen ottamissuunnitelma, josta ilmenee mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista sekä ottamisalueen jälkihoidosta.

Lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Yli 500 m3:n kotitarveotosta tulee ilmoittaa Lahden ympäristöpalveluille. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Murskaukselle ympäristölupa

Jos maa-aineksia murskataan ottoalueella, on murskaamiseen saatava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa jos toimitaan tärkeällä pohjavesialueella tai jos murskaaminen kestää yhteensä yli 50 päivää.

1.7.2016 lähtien samaa hanketta koskeva maa-aineslupa- ja murskainlupahakemus käsitellään ja ratkaistaan normaalisti yhdessä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella. Samaa ottamishanketta koskeva maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa-hakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä.

 Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset toimitetaan Lahden ympäristöpalveluille. Lupapäätöksistä ja lupien valvonnasta peritään maa-aines- ja ympäristölupataksojen mukainen maksu.

Lisätietoja ympäristönsuojelutarkastaja Jari Mäntylä, p. 044 416 2583

etunimi.sukunimi@lahti.fi