Siirry suoraan sisältöön

Rekisteröinti-ilmoitus

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.
Huoltoasema.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat 5-50 MW:n energiantuotantolaitokset, asfalttiasemat, polttonesteiden jakeluasemat, kemialliset pesulat ja VOC-laitokset (alle 10 tonnia vuodessa).

Asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Jätteen keräystoiminnan ilmoittaminen jätehuoltorekisteriin

Jätteen keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus  kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitusvelvollisuus koskee ammattimaista jätteen keräystoimintaa, joka tapahtuu kiinteässä vastaanottopaikassa (ei liikkuva keräys). Keräystoimintaan voi kuulua alustavaa lajittelua tai tilapäistä varastointia

Yhteyshenkilöt

Juha Alaluukas
ympäristönsuojelutarkastaja, p. 050 539 1697
- polttonesteiden jakeluasemat, kemialliset pesula, voc-laitokset

Johanna Saarola 
ympäristönsuojelutarkastaja, p. 050 559 4085
- 5-50 MW:n energiantuotantolaitokset

Jari Mäntylä

ympäristönsuojelutarkastaja Lahden ympäristöpalvelut, p.  044 416 2583
- asfalttiasemat

Virve Kärkkäinen 

ympäristönsuojelutarkastaja, p. 044 416 3872
- jätteen keräystoiminta

sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi