Siirry suoraan sisältöön

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

​Lahden ympäristölupaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölupalautakunta, ja lupien valmistelusta vastaa Lahden ympäristöpalvelut. Lautakunta käsittelee mm. asfalttiasemien, eläinsuojien, huoltoasemien, lämpökeskusten ja kivenmurskaamojen lupa-asioita. Luvan käsittelystä peritään lautakunnan päätöksen mukainen maksu.

Ympäristölupa myönnetään, mikäli toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä kohtuutonta haittaa naapureille.
Lupaa haetaan ympäristöhallinnon internetsivuilta saatavalla lomakkeella. Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella viranomaisen edustajan kanssa, jotta hakemusta ei tarvitsisi myöhemmin täydentää ja lupa-asian käsittely etenisi jouhevasti.


Lisätietoja:
ympäristölupapäällikkö
Tarja Laitinen
p. 050 559 4052
sähköposti: etunimi.sukunimi@lahti.fi