Siirry suoraan sisältöön

Alueellinen oppilaaksiotto

Kaupunki on jaettu kolmeen palvelualueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen palvelualue. Jokaisella palvelualueella on alakoulujen osalta kaksi tai useampi oppilaaksiottoalue, yläkoulujen osalta yksi tai kaksi oppilaaksiottoaluetta. Tutustu seuraaviin:
kartta, jossa peruskoulut palvelu- ja oppilaaksiottoalueittain
- Alakoulun oppilaaksiottoalueet, linkki karttapalveluun >>
- Yläkoulun oppilaaksiottoalueet, linkki karttapalveluun >>
- Lasten ja nuorten kasvu - palvelualueet, linkki karttapalveluun >>

HUOM! Pohjoisen, itäisen ja eteläisen alueen aluepäälliköiden ja aluekoulusihteerien yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Omaan lähikouluun

Oppilaan kotiosoitteen perusteella määräytyy oppilaaksiottoalue, johon oppilas kuuluu ja jonka mukaan lähikoulu hänelle osoitetaan. Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. 

Huoltaja voi esittää lähikoulutoiveen omalta oppilaaksiottoalueelta. Valinnassa ensin kuitenkin huomioidaan oppilaat, joilla on

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, esimerkiksi pyörätuolia käyttävä oppilas

  • Huoltajien tulee toimittaa asiasta asiantuntijalausunto koulun rehtorille.

2. Sisaruusperuste samassa osoitteessa asuville

  • Huoltajien niin halutessa sisarukselle osoitetaan se sama lähikoulu, jossa isosisko / -veli on jo oppilaana, paitsi jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä
    - koulun ylimmällä luokalla tai
    - siirtynyt jo toisen koulun oppilaaksi ao. lähikoulustaan,
    jossa ei ole kaikkien alaluokkien (1–6) opetusta.

Tätä varten huoltajan tulee merkitä hakulomakkeeseen koulussa jo olevan vanhemman sisaruksen nimi.

3. Koulumatkaperuste

Äidinkieleltään ruotsinkielisten oppilaiden  lähikouluna toimii 1-6 -luokilla Lahden ruotsinkielinen koulu, yläkouluna Tiirismaan peruskoulu.

Harvinaisen A1-kielen valinta vaikuttaa lähikoulun määräytymiseen. Oppilaaksiotossa huolehditaan, että lapsi voi halutessaan aloittaa kolmannelta luokalta A1-kielenä ruotsin, saksan, ranskan tai venäjän opiskelun ja jatkaa sen opiskelua myös yläkoulussa. 

Muuhun kuin lähikouluun

Jos lapselle haetaan koulupaikkaa toisen oppilaaksiottoalueen koulusta, niin kyse on toissijaiseen kouluun hakemisesta. Jos ko. alueen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja, hakemus voidaan huomioida. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen.

Painotettuun ja vieraskieliseen opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Vieraskielisen opetuksen koulu ei ole oppilaan lähikoulu. Painotetun opetuksen koulu on oppilaan lähikoulu vain, mikäli koulu on sitä oppilaan osoitteen tai kielivalintojen perusteella.

Lahden kaupungin järjestämään perusopetukseen otetaan ensisijaisesti Lahdessa asuvia lapsia. Ulkokuntalainen hakija voidaan ottaa Lahden kaupungin peruskouluun vain, jos koulussa on lahtelaisten jälkeen tilaa. Lahden kaupunki on tehnyt ulkokuntalaisen perusopetuksen järjestämistä koskevia sopimuksia mm. Hollolan kunnan, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen osalta. Näiden sopimusten perusteella Kivimaan ja Mukkulan koulut toimivat lähikouluna osalle hollolaisia lapsia.

Lisätietoja

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut

Pohjoisen alueen koulut:  Ahtiala ja Ahtiala, Kivijärven toimipiste –Kivimaa – Kunnas –Mukkula –Myllypohja
aluepäällikkö Matti Saarela, puh. 044 416 3336 
alueen koulusihteeri Melita Karjalainen, puh. 044 416 4774

Itäisen alueen koulut
: Ersta – Harju – Karisto – Kirkonkylä –Lahden ruotsinkielinen koulu – Lotila –Möysä – Nastolan yläkoulu (Kukkanen) – Rakokivi –Tiirismaa (Englanninkieliset luokat 0–9. lk) - Uusikylä - Villähde
aluepäällikkö Mauno Väänänen, puh. 044 416 4671
alueen koulusihteeri Marja-Leena Pykälistö, puh. 044 790 9343

Eteläisen alueen koulut
: Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen ja Kärpänen, Metsäkankaan toimipiste – Laune ja Laune, Salinkallion toimipiste – Liipola – Länsiharju –Renkomäki –Salpausselkä
aluepäällikkö Mika Silvennoinen, puh. 044 416 4690 
alueen koulusihteeri Ulla Loihuranta, puh. 044 416 4610

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328