Hyppää sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

​Lahdessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä hänen siirtämistään toiseen ryhmään tai yksikköön.

Esiopetuksessa lapsen tarvitsemaa kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Lahden varhaiskasvatuksessa päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja vastaavat toimintayksikkönsä kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen toteutumisesta, suunnitelmallisesta arvioinnista ja kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisessa vuosisuunnitelmassa kuvataan tuen käytännön järjestäminen, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken, sekä yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja

Alueellinen erityisopettaja toimii oman alueensa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan on tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Konsultointi, pienryhmätyöskentely, samanaikaisopetus ja erilaiset koulutus- ja kehittämistehtävät ovat alueellisen erityisopettajan työmuotoja. Hän koordinoi tukitoimia yhteistyössä perheiden, henkilöstön ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Hän osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Varhaiskasvatuksen psykologit

Varhaiskasvatuksen psykologi on lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön käytettävissä lasten kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologi on mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukimuotoja psykologista asiantuntijuutta käyttäen ja osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Psykologi pyrkii havaitsemaan lapsen kehityksen ongelmia ja selventämään lapsen tuen tarpeita psykologisin tutkimuksin sekä varhaiskasvatushenkilöstön, vanhempien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa käytävän keskustelun avulla. Lisäksi psykologi on varhaiskasvatushenkilöstön tukena antaen konsultaatiota.

Varhaiskasvatuksen psykologien yhteystiedot
 • Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tämä koskee myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia. Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voidaan harkinnanvaraisesti järjestää tarpeelliset kuljetukset.

  Kuljetuspalveluista peritään lapsen vanhempien tai huoltajien maksukyvyn mukainen korvaus kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun yhteydessä. Maksu peritään kaikilta kalenterikuukausilta.

  Kuljetuspalveluista perittävä maksu on 25% vahvistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta pyöristettynä täysinä euroina.

  Jos kuljetuspalveluja käytetään vähemmän kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa tai vain toiseen suuntaan, peritään määrätystä maksusta puolet ja jos kuljetuspalveluja ei käytetä koko kalenterikuukautena, ei maksua peritä lainkaan. Vanhempien on ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta, eikä tarvitse kuljetusta. Jos vanhemmat eivät peru kuljetusta, peritään ko. ajoista sopimuksen mukainen korvaus.

  Perustelluista syistä voidaan kuljetuskorvaus harkita myös edellä mainittua alhaisemmaksi.

  Kuljetushakemus erityisvarhaiskasvatukseen

Päiväkodit, joissa on erityisryhmiä

 • Bussiyhteydet: 32

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Heikinkatu 7, 15100 Lahti

  Sari Launiainen

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503836442

  Sari.Launiainen@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: Herrasmanni 2, 3 ja 8H. Kunnasmanni 2 ja 3.

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Roopenkatu 1, 15300 Lahti

  Kirsi Koivuniemi

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985783

  Kirsi.Koivuniemi@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Laaksokatu 6, 15140 Lahti

  Aija Marola

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985473

  Aija.Marola@lahti.fi

  Aukioloajat

  5.00-23.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 3S, 4, 4C, 8, 11, 35 ja 87

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Sykekatu 4, 15850 Lahti

  Josefiina Marola

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985479

  Josefiina.Marola@lahti.fi

  Mari Timonen

  Varhaiskasvatuksen opettaja

  p.+358444820568

  Mari.Timonen@lahti.fi

  Aukioloajat

  5.00-23.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 31, 1, 7, 16

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Orvokkitie 23, 15610 Lahti

  Satu Kykkänen

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985477

  Satu.Kykkanen@lahti.fi

  Aukioloajat

  5.00–23.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 1

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Ostoskatu 3, 15500 Lahti

  Marianne Isola

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503987618

  Marianne.Isola@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 5

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Suitsikatu 10, 15830 Lahti

  Tuija Savela

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985474

  Tuija.Savela@lahti.fi

  Taru Lokka

  Varhaiskasvatuksen opettaja

  p.+358444820858

  Taru.Lokka@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 21, 31, 32

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Lippokatu 1, 15240 Lahti

  Minna Ryyppö

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985796

  Minna.Ryyppo@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: Kaikki keskustaan tulevat vuorot.

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Vuoksenkatu 9, 15100 Lahti

  Henriikka Winqvist

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985476

  Henriikka.Winqvist@lahti.fi

  Aukioloajat

  5.00-23.00

  Näytä kartalla

 • Bussiyhteydet: 4, 4C, 4R

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Toritie 6, 15550 Lahti

  Eveliina Mykrä

  Päiväkodin johtaja

  p.+358405927733

  Eveliina.Mykra@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

 • Villa Piiparin päiväkoti toimii 3 eri osoitteessa, lue lisää päiväkodin omalta sivulta.

  Yhteystiedot

  Käyntiosoite: Kymintie 33, 15140 Lahti

  Maija Turja-Harjula

  Päiväkodin johtaja

  p.+358503985798

  Maija.Turja-Harjula@lahti.fi

  Eija Rantanen

  Varhaiskasvatuksen opettaja

  p.+358444820581

  Eija.Rantanen@lahti.fi

  Aukioloajat

  6.00-18.00

  Näytä kartalla

Varhaiskasvatuksen alueelliset erityisopettajat