Hyppää sisältöön

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Lahden varhaiskasvatus toteutuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan tällä hetkellä ostopalveluna. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ostetaan Svenska Dagigselta (Folkhälsans Daghem), joka on yksityinen päiväkoti.

Ostopalveluun on oikeutettu lapsi, jonka oma, huoltajan tai sisaruksen äidinkieli on ruotsi.

Folkhälsanin päiväkoti Lahdessa