Hyppää sisältöön

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus vahvistaa kaikkien lasten kasvua kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Lapsiryhmissä erilaisia katsomuksia, tapoja ja kieliä arvostetaan, ja ne nähdään yhteisöä myönteisesti rikastuttavana voimavarana.

Suomi toisena kielenä -opettajat suunnittelevat ja kehittävät monikulttuurista varhaiskasvatusta yhteistyössä muun henkilöstön sekä huoltajien kanssa.

Huoltajilla on vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin kehittymisestä. Yhteistyössä huoltajien kanssa tuetaan lapsen oman äidinkielen vahvistumista sekä monikielisyyteen kasvamista.

Monikielisen lapsen kieli-identiteetti ja suomen kieli kehittyvät leikeissä, arjen toiminnoissa ja oppimistilanteissa. Kolme vuotta täyttäneille monikielisille lapsille laaditaan henkilökohtainen kaksikielisyyden suunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetusikäisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta.

Kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta edistävät kielitietoinen työtapa, monipuoliset vuorovaikutustilanteet ja oppimisympäristöt.

Yhteystiedot