Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen toiminnan kehittäminen

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan. Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

​Varhaiskasvatuspalvelujen seudullisen arviointikyselyn 2023 tulokset julkistetaan huhtikuun kuluessa

Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa toteutettiin tammi-helmikuussa 2023 varhaiskasvatuspalvelujen arviointikysely verkkokyselynä. Palautetta pyydettiin kaikilta Päijät-Hämeen alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, palvelutoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä sekä 3–5-vuotiailta lapsilta. Kyselyn seudulliset tulokset julkistetaan huhtikuun kuluessa 2023.

​Varhaiskasvatuspalvelujen seudullisen arviointikyselyn 2021 tuloksista

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 2021 tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi nousee varhaiskasvatuspaikassa
saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa. Kyselyn kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Tulokset osoittavat, että edellisen kyselyn 2019 perusteella valituissa kehityskohteissa on edistytty: lasten, huoltajien ja henkilöstön osallisuus on vahvistunut, huoltajat ovat saaneet aiempaa enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä ja henkilöstön digiosaamista ja työhyvinvointia on edistetty.

Kehityksestä huolimatta sekä huoltajat että henkilöstö toivoivat edelleen huoltajille lisää mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun. Myös lapset haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun enemmän. Lisäksi henkilöstö haluaisi painottaa edelleen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Myös lapset haluaisivat käyttää hoitopaikassa enemmän tietokonetta, tablettia tai puhelinta.

Kyselyssä ilmenneisiin kehityskohteisiin paneudutaan jatkossakin, erityisesti osallisuuden vahvistamiseen ja henkilöstön digitaitojen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.