Hyppää sisältöön

Toiminnan kehittäminen

Varhaiskasvatuspalvelut kutsuivat huoltajia, lapsia ja henkilöstöään arvioimaan toimintaansa

Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa toteutettiin varhaiskasvatuspalvelujen arviointikysely alkuvuodesta 2021.  Palautetta pyydettiin kaikilta Päijät-Hämeen alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, palvelutoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä sekä 3 – 5- vuotiailta lapsilta. – Kiitos kaikille vastaajille. Tuloksista kuullaan kevään kuluessa.

Toiminnan arviointi

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

​Varhaiskasvatuspalvelujen arviointikyselyn 2019 tuloksista

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 2019 tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ja myös Lahdessa ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin lapset, huoltaja ja henkilöstö henkilöstökin haluaisivat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään ja omaa toimintaympäristöään koskeviin asioihin. Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen. Lue lisää tuloksista.

Kyselytuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämiseen

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan. Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen kysely

Päijät-Hämeen ja Iitin kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat tammi- helmikuussa 2020 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan esi- ja perusopetuksen vahvuuksiksi nousee osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus.

Esiopetuksen seudullinen arvosana on 9, kuten kaksi vuotta sitten.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien esi- ja perusopetuksen kehittämistyössä. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa esi- ja perusopetuksen johtaminen, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, osallisuus ja vaikuttaminen, oppimisympäristö ja turvallisuus, yhteistyö ja oppimisen tukeminen.

Varhaiskasvatuksen TVT-strategia