Siirry suoraan sisältöön

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle turvallista ja tervettä kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Toiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä sekä oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Lapset piirtävät liiduilla katuun.

Lahdessa iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.–2.-luokkien oppilaat sekä muilta vuosiluokilta oppilaat, joilla on päätös erityisestä tuesta. Myös erityislasten (erityishuoltolainpiiriin kuuluvien oppilaiden) aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään osana koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä

Toimintaa ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä. Poikkeuksena on erityishuoltolain mukainen aamu- ja/tai iltapäivähoito, jolloin oppilaalla on mahdollisuus loma-ajan hoitoon.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 4 - 5 tuntia päivässä ja palveluntuottajasta riippuen klo 16:een - 17:ään. Toimintaa järjestetään kouluissa tai koulun lähellä olevissa tiloissa. 

Toiminnasta vastaavat ammattitaitoiset ohjaajat. Iltapäivätoimintaa järjestetään kaupungin perusopetuksen koordinoimana. Toimintasuunnitelmasta päättää sivistyslautakunta.

Hakeminen ja maksut 

Mitä iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaisesti? 

Lahden kaupungin järjestämä perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta on laadullisesti samantasoista riippumatta järjestämistavasta ja siitä, tuottaako kaupunki palvelun itse vai hankitaanko palvelu avustamalla kaupungin ulkopuolisia palveluntuottajia.  

Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003) astui voimaan 1.8.2004. Kunta voi järjestää itse tai hankkia tämän lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujentuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujentuottajalle. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään ko. lain mukaisesti. 

Kysy lisää?

Lapsenne iltapäivätoimintaa koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä oman iltapäivätoimintayksikön ohjaajiin tai palveluntuottajan edustajaan.

Lisätietoja löytyy myös Opetushallituksen sivuilta osoitteesta www.edu.fi

Toiminnan koordinointia koskeviin kysymyksiin vastaa palvelupäällikkö Merja Keskiväli, puh. 044 716 1470, etunimi.sukunimi@lahti.fi.