Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lahtelaisille lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa perheiden tarpeita vastaavasti. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Päivähoidon kerhot tarjoavat vaihtoehdon varsinaiselle päivähoidolle.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/VarhaiskasvatusSite/PublishingImages/Lapset%20pihaleikeiss%C3%A4_%20varhaiskasvatus_VillaPiipari.jpg

HUOM! Sähköiset palvelut eivät toimi tällä hetkellä.

 

Esiopetuksen seudullisen arviointikyselyn linkki huoltajille >>

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokopäiväiseen laajempaan varhaiskasvatukseen haetaan erikseen. (Uusi varhaiskasvatuslaki 1.8.2016 alkaen.) Lue lisää. 

Vanhempien valinnat ratkaisevat varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen

Lahdessa on alle kouluikäisiä lapsia lähes 8300. Heistä 4500 on päivähoidossa tai esiopetuksessa, yksityisessä päivähoidossa yksityisen hoidon tuella yli 800 ja kotona kotihoidon tuella yli 2100. Vanhempien valinnat ratkaisevat palvelujen tarpeen.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. 

Varhaiskasvatuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkastellaan lapsen oppimista kokonaisvaltaisesti 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Vasussa on muun muassa sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tästä esimerkkinä on laaja-alainen osaaminen, jonka ytimessä on se, millaisia tietoja ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Leikin merkitys on aiempaa tärkeämmässä roolissa uusien taitojen oppimisen ohella. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin ilo lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.

Lisätietoja

Palveluneuvonta arkisin klo 8 - 15, Saimaankatu 11, 3. krs (käyntiosoite)
Puhelinneuvonnassa palvelemme arkisin klo 9 - 14, paitsi varsinaisena hakuaikana 8. - 25.1.2018 poikkeuksellisesti arkisin klo 8 - 15, puh. 03 818 1054 
- pyrimme vastaamaan puheluusi mahdollisimman pian, mutta hakuaikana meillä on ruuhkaa
varhaiskasvatuspalvelut.palveluneuvonta@lahti.fi
Päivähoitomaksuista (tuloselvitysasiat) arkisin klo 8 - 11, puh. 03 814 4010

päivähoitojohtaja Mika Harju, puh. 050 559 7901
palvelupäällikkö Liisa Nurmi, puh. 050 539 1651
palvelupäällikkö Leena Miettinen, puh. 040 700 2340 


 

 

 

Sivistyslautakunta käsittelee viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistumistahttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/sivistyslautakunta-käsittelee-viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeiluun-osallistumistaSivistyslautakunta käsittelee viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistumista15.2.2018 13:45:00