Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Lahdessa tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa perheiden tarpeita vastaavasti. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatukselle.
Lapsia leikkimässä.

Lahdessa on alle kouluikäisiä lapsia lähes 8300. Heistä 4500 on päivähoidossa tai esiopetuksessa, yksityisessä päivähoidossa yksityisen hoidon tuella yli 800 ja kotona kotihoidon tuella yli 2100. Vanhempien valinnat ratkaisevat palvelujen tarpeen.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. / tiedote 12.2.19

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. 

Varhaiskasvatuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkastellaan lapsen oppimista kokonaisvaltaisesti 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Vasussa on muun muassa sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tästä esimerkkinä on laaja-alainen osaaminen, jonka ytimessä on se, millaisia tietoja ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Leikin merkitys on aiempaa tärkeämmässä roolissa uusien taitojen oppimisen ohella. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin ilo lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.

Lisätietoja

päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
palvelupäällikkö Leena Miettinen, p. 040 700 2340 

 

 

Timonkadun päiväkodin väistötiloja suunnitellaan Mukkulan tilapäiskoulun yhteyteen https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/timonkadun-päiväkodin-väistötiloja-suunnitellaan-mukkulan-tilapäiskoulun-yhteyteenTimonkadun päiväkodin väistötiloja suunnitellaan Mukkulan tilapäiskoulun yhteyteen 15.2.2019 10:30:00
Hennalan päiväkodin eskarilaiset askartelivat Raksa-maskotinhttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/hennalan-päiväkodin-eskarilaiset-askartelivat-raksa-maskotinHennalan päiväkodin eskarilaiset askartelivat Raksa-maskotin14.2.2019 8:20:00
Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaanhttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/varhaiskasvatuksessa-olevien-lasten-tietoja-tallennetaan-kansalliseen-tietovarantoon-vardaanVarhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan12.2.2019 9:20:00
Parhaillaan tehdään oppilasvalintoja esiopetukseen, ekaluokalle ja painotettuun opetukseen elokuusta 2019https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/parhaillaan-tehdään-oppilasvalintoja-esiopetukseen-ekaluokalle-ja-painotettuun-opetukseen-elokuusta-2019Parhaillaan tehdään oppilasvalintoja esiopetukseen, ekaluokalle ja painotettuun opetukseen elokuusta 201931.1.2019 8:00:00
Tervetuloa 10-vuotiaan Kilpiäisten päiväkodin avoimiin oviin ke 30.1.https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/tervetuloa-10-vuotiaan-kilpiäisten-päiväkodin-avoimiin-oviin-30-1Tervetuloa 10-vuotiaan Kilpiäisten päiväkodin avoimiin oviin ke 30.1.28.1.2019 8:45:00