Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Lapsia leikkimässä.

Koronavirukseen liittyen

Ohjeistamme varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia ensisijaisesti Tieto Edun / Muksunetin kautta tai sähköpostitse.

Koronan aiheuttamiin huoliin ja kysymyksiin on tarjolla monipuolisesti tukea:

Linkki uutiseen 20.3.
Kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona. Ehtona on, että poikkeusajan poissaolo on yhtenäinen ja siitä on ilmoitettu kirjallisesti lapsen omaan hoitopaikkaan viimeistään maanantaina 23.3.2020. 

Linkki uutiseen 17.3.
Linkki  uutiseen 16.3.

_ _ _ 

Varhaiskasvatus lyhyesti

Lahdessa tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa perheiden tarpeita vastaavasti. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Kerhot tarjoavat vaihtoehdon päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatuksen lukuja

Lahdessa on alle kouluikäisiä lapsia 7821. Heistä 4148 on varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, yksityisessä varhais-kasvatuksessa 1440 sekä kotona kotihoidon tuella reilut 1676 lasta. Vanhempien valinnat ratkaisevat palvelujen tarpeen. (2019)

Varhaiskasvatusmuodot

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen yhteydenpitoväline Tieto Edu

- mobiilisovelluksen latausohje Linkkilistassa 
- hoitoaikojen ilmoittaminen Asioi verkossa -kohdassa. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Varhaiskasvatuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa. 

Leikki, ilo ja oppiminen 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Vasussa on muun muassa sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tästä esimerkkinä on laaja-alainen osaaminen, jonka ytimessä on se, millaisia tietoja ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Leikin merkitys on aiempaa tärkeämmässä roolissa uusien taitojen oppimisessa: leikin ilo lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.

Lisätietoja 

päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
palvelupäällikkö Leena Miettinen, p. 040 700 2340 
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651
päiväkodit ja aluepäiväkodinjohtajat
perhepäivähoito ja perhepäivähoidon ohjaajat alueittain

HUOM! Tieto Edu -palvelun säännölliset huoltokatkot

Tieto Edu -palvelun huoltotoimenpiteitä tehdään säännöllisesti kerran kuukaudessa. 
Huoltokatkon aikana yhteys Tieto Edu -palveluihin - hoitoajat, tiedotteet, viestit - voivat hetkellisesti katketa. Huoltotoimenpiteitä tehdään seuraavasti: 
vk 18 ke 29.4.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 22 ke 27.5.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 26 ke 24.6.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 30 ke 22.7.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 35 ke 28.8.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 39 ke 23.9.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 44 ke 28.10.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 48 ke 25.11.2020 klo 20.00 – 01.00
vk 51 ke 16.12.2020 klo 20.00 – 01.00

Pahoittelemme mahdollisista häiriöistä aiheutuvaa haittaa.