Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lahtelaisille lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa perheiden tarpeita vastaavasti. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen kerhot tarjoavat vaihtoehdon päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatukselle.
Lapsia leikkimässä.

Palveluseteli tarjoaa perheille uuden vaihtoehdon hyödyntää yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon palvelutarjontaa 0-5 -vuotiaille lapsille. 

Yksityisen hoidon tuella toteutettavaan kokopäiväiseen laajempaan varhaiskasvatukseen haetaan erillisellä hakemuksella. Lisätietoja ja hakulomake varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä, yhteystiedot sivun alareunassa.

Vanhempien valinnat ratkaisevat varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen

Lahdessa on alle kouluikäisiä lapsia lähes 8300. Heistä 4500 on päivähoidossa tai esiopetuksessa, yksityisessä päivähoidossa yksityisen hoidon tuella yli 800 ja kotona kotihoidon tuella yli 2100. Vanhempien valinnat ratkaisevat palvelujen tarpeen.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen kasvun ja oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. 

Varhaiskasvatuspalveluissa tehdään lasten ja nuorten moniammatillista hyvinvointityötä yhteistyössä perusopetus- ja nuorisopalvelujen sekä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri tavoin edistetään lapsiperheiden, lasten ja nuorten kuulemista kaikissa palveluissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tarkastellaan lapsen oppimista kokonaisvaltaisesti 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Se ei ole vain päivähoitoa vaan tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Varhaiskasvatus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua. Vasussa on muun muassa sisällöllisiä ja tavoitteellisia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tästä esimerkkinä on laaja-alainen osaaminen, jonka ytimessä on se, millaisia tietoja ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Leikin merkitys on aiempaa tärkeämmässä roolissa uusien taitojen oppimisen ohella. Varhaiskasvatuksessa ymmärretään leikin ilo lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.

Lisätietoja

päivähoitojohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901
palvelupäällikkö Leena Miettinen, p. 040 700 2340 

 

 

Timonkadun päiväkotirakennuksessa laajoja korjaustarpeita https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/timonkadun-päiväkotirakennuksessa-laajoja-korjaustarpeitaTimonkadun päiväkotirakennuksessa laajoja korjaustarpeita 5.12.2018 9:30:00
Sivistyslautakunnan kokouksen 4.12.2018 päätöksethttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/sivistyslautakunnan-kokouksen-4-12-2018-päätöksetSivistyslautakunnan kokouksen 4.12.2018 päätökset4.12.2018 18:40:00
Lahti haluaa mukaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluunhttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/lahti-haluaa-mukaan-viisivuotiaiden-maksuttoman-varhaiskasvatuksen-kokeiluunLahti haluaa mukaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun30.11.2018 11:00:00
Varhaiskasvatuksen päivähoitojärjestelmässä käyttökatkos 27.11.https://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/tiistaina-27-11-kaupungin-varhaiskasvatuksen-päivähoitojärjestelmässä-käyttökatkosVarhaiskasvatuksen päivähoitojärjestelmässä käyttökatkos 27.11.26.11.2018 8:13:00