Siirry suoraan sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä, edistää  hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

​Lahdessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä erilaisin
joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä hänen siirtämistään toiseen
ryhmään tai yksikköön.

Esiopetuksessa lapsen tarvitsemaa kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Lahden varhaiskasvatuksessa päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja vastaavat toimintayksikkönsä kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen toteutumisesta, suunnitelmallisesta arvioinnista ja
kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisessa vuosisuunnitelmassa kuvataan
tuen käytännön järjestäminen, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken, sekä yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja

Alueellinen erityisopettaja toimii oman alueensa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan on tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Konsultointi, pienryhmätyöskentely, samanaikaisopetus ja erilaiset koulutus- ja kehittämistehtävät ovat alueellisen erityisopettajan työmuotoja. Hän koordinoi tukitoimia yhteistyössä perheiden, henkilöstön ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Hän osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. 

Varhaiskasvatuksen psykologit

Varhaiskasvatuksen psykologi on lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön käytettävissä lasten kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologi on mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukimuotoja psykologista asiantuntijuutta käyttäen ja osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Psykologi pyrkii havaitsemaan lapsen kehityksen ongelmia ja selventämään lapsen tuen tarpeita psykologisin tutkimuksin sekä päivähoito varhaiskasvatushenkilöstön, vanhempien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa käytävän keskustelun avulla. Lisäksi psykologi on varhaiskasvatushenkilöstön tukena antaen konsultaatiota. 
Varhaiskasvatuksen  psykologien yhteystiedot löytyvät pedanet-oppimisympäristöstä.

Erityispäiväkoti

Asemantaustan päiväkoti   

Päiväkodit, joissa on integroitu erityisryhmä tai erityisryhmä

Herrasmannin päiväkoti, Humpulan päiväkoti, Kanervan päiväkoti, Launeen päiväkoti, Liipolan päiväkoti, Metsäkankaan päiväkoti, Onnelantien päiväkoti, Paavolan päiväkoti, Rakokiven päiväkoti, Timonkadun päiväkoti 

Alueellliset erityislastentarhanopettajat

Eteläinen alue 
Marjo Jokinen p. 044 482 0444
Merja Lundgren p. 050 383 6391
Susanna Mattila p. 044 482 0389

Itäinen alue
Sinikka Kinnunen p. 050 398 5480
Merja Suppala p. 040 830 1621
Leena Valmela p. 040 548 6649

Pohjoinen alue
Tarja Pölkki p. 050 559 7873
Kaija Ylioja p. 050 398 7746