Siirry suoraan sisältöön

Päivähoito

Lahden kaupunki tarjoaa lahtelaisille lapsiperheiden tarpeita vastaavaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan.
Lapset leikkivät pihalla.

Lahden varhaiskasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät perustuvat valtakunnallisiin kasvatustavoitteisiin. Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon myös lapsen yksilöllisyys ja ryhmän erityispiirteet. Kullekin lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Lahden kaupunki käyttää Muksunetti-palvelua, joka monipuolistaa vanhempien ja päiväkodin välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. 

Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa siihen saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Linkki hakemukseen löytyy tämän sivun Asioi verkossa -kohdasta, joka avautuu kertaklikkauksella. (Tarvittaessa paperihakemuksen saa ja niitä vastaanotetaan kaikissa päiväkodeissa sekä Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaspalvelussa Lahti-Pisteellä, pääkirjasto, Kirkkokatu 31).

Ilta- ja vuorohoitoa tarjoavat päiväkodit palvelevat niitä perheitä, joiden vanhemmat tarvitsevat työnsä tai opiskelunsa vuoksi säännöllisesti ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa. Tarve katsotaan säännölliseksi, jos iltaisin, yöllä tai viikonloppuina tarvitaan varhaiskasvatusta keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa kolmen kuukauden jaksolla. Jos tarve on vähäistä, lapsen varhaiskasvatus järjestetään tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja vuorohoito tarvittaessa vuoropäiväkodissa. Huoltajia pyydetään hakemisen yhteydessä osoittamaan todistus vuorotyöstä tai opiskelusta, joka löytyy kohdasta Asioi verkossa. Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidontarvetta seurataan säännöllisesti. 

Hakemus on voimassa yhden vuoden sen jättöpäivästä lukien. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksesta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen palveluneuvontaan, puh. 03 818 1054. Päätös päivähoitovalinnasta lähetetään perheelle sähköisesti/kirjallisesti. 

Entä jos et otakaan hoitopaikka vastaan?

Mikäli lapsen huoltajat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä paikkaa, seuraavan kerran paikkaa hakiessa tulee varata neljän kuukauden odotusaika. Varhaiskasvatuspaikan peruminen tulee tehdä sähköisesti asiakasperheiden sähköisen asioinnin kautta (linkki tällä sivulla kohdassa Asioi verkossa) tai ilmoittaa kirjallisesti, mieluiten sähköpostilla, päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.

Varhaiskasvatuspaikkaan etukäteen tutustuminen

Varhaiskasvatuspaikkaan voi ja on hyvä tutustua etukäteen ennen hoitosuhteen alkua. Sovi tutustumiskäynneistä suoraan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoitajan kanssa, kun olet saanut päätöksen paikasta.

Yhteystiedot

neuvonta Lahti-Pisteellä Lahti-Pisteen aukioloaikojen mukaan, Kirkkokatu 31
puhelinneuvonta arkisin klo 9 - 14, puh. 03 818 1054.

varhaiskasvatuspalvelut.palveluneuvonta@lahti.fi