Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodin olosuhteissa tapahtuvaa päivähoitoa, jonka tavoitteena on luoda lapsille kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri.

​Lahden kaupungin järjestämän perhepäivähoidon muotoja ovat:

  • Perhepäivähoitaja hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta.
  • Ryhmäperhepäivähoidossa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8-12 lasta kaupungin hankkimissa tiloissa, ryhmäperhepäiväkodissa.
  • Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta hoitolasten kotona. Hoito voi tapahtua vuoroviikoin eri perheissä tai aina saman perheen kodissa.

Toiminta

Perhepäivähoito on kodin olosuhteissa tapahtuvaa päivähoitoa. Tavoitteena on luoda lapsille kiireetön, rauhallinen ilmapiiri. Lapset saavat pienessä hoitoryhmässä läheisyyttä ja yksilöllistä huomiota. Vuorovaikutus vanhempien ja perhepäivähoitajan välillä on luontevaa tavattaessa päivittäin. Perhepäivähoitaja valmistaa itse ruuan, mikä osaltaan lisää kodinomaisuutta. Lapset oppivat kodin arkitoimintoja ja voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Perhepäivähoitoryhmässä on eri- ikäisiä lapsia, jolloin lapset oppivat toimimaan yhdessä kaiken ikäisten lasten kanssa.

Perhepäivähoidon lähiympäristö leikkipuistoineen ja metsineen sekä rakennettu ympäristö antavat lapsille tilaisuuden uusien asioiden oppimiseen ja tutkimiseen sekä monipuoliseen liikuntaan.

Perhepäivähoidolle on laadittu oma varhaiskasvatussuunnitelma, jossa on mm. yhteiset tavoitteet ja toiminta-ajatuksemme: ”Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikka on koti, jossa hän kasvaa ja oppii toimimaan eri-ikäisten lasten kanssa. Pienessä ryhmässä lapsi hyväksytään omana itsenään ja hänelle annetaan huomiota ja läheisyyttä. Lapsi oppii luontevasti arkielämän asioita ja tutustuu turvallisesti lähiympäristöön. Toiminnan lähtökohtana on leikki ja leikin avulla oppiminen. Perhepäivähoitaja huomioi toiminnassaan vanhempien toiveita ja niistä keskustellaan avoimesti.”

Perhepäivähoitaja on vastuussa oman lapsiryhmänsä toiminnasta, johon hän saa tukea sekä perhepäivähoidon ohjaajalta että toisilta perhepäivähoitajilta. Tiimeissä toimien perhepäivähoitajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhteistä toimintaa. Tiimityön kautta lapset saavat tilaisuuden toimia erikokoisissa lapsiryhmissä ja saavat kokemuksia toimia useamman lapsiryhmän kanssa.

Yhteystiedot

Perhepäivähoidon ohjaajat toimivat oman päivähoitoalueensa perhepäivähoidon esimiehinä. Yhteydenotot mielellään sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)lahti.fi) ja tapaamiset mielellään ajanvarauksella.

Eteläinen alue
Asemantausta, Laune, Liipola, Nikkilä, Patoseutu, Renkomäki,
Patoseudun ryhmäperhepäiväkoti: 
Ulla Ylä-Mononen, 050 398 7141

Jalkaranta, Kärpänen, Metsäkangas, Pirttiharju, Riihelä,
Kaarikadun ryhmäperhepäiväkoti; 
Maarit Karhunen, 050 383 6403

Itäinen alue

Karisto, keskusta, Kiveriö, Möysä, Tonttila
Päivi H. Hämäläinen, 050 398 5782
paivi.h.hamalainen@lahti.fi

Erstaan alue
Ryhmäperhepäiväkodit Venla ja Vilinä: 
Tuula Simola, 050 383 6404

Nastolan kirkonkylä, Nastonharju, Villähde:
Sirpa Rask, 050 383 6407

Rakokivi, Uusikylä, Nastonharju, Kanerva

Ryhmäperhepäiväkodit Metsätähti ja Touhula
Eija Mönttinen, 044 790 9365

Pohjoinen alue

Ahtiala, Kivimaa, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Ruoriniemi:
Satu Kykkänen, 050 383 6406

Yksityisen perhepäivähoidon ohjaaja
Maarit Karhunen, 050 383 6403

Satu Kykkänen, 050 383 6406

Ulla Ylä-Mononen, 050 398 7141

etunimi.sukunimi@lahti.fi