Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Lahti valmistautuu lähivuosien suuriin muutoksiin, veroprosentti ennallaan

Kaupunginjohtaja Pekka Timosen talousarvioesitys vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2022–2024 ennakoi kuntatalouden merkittäviä muutoksia. Lahdella on hyvät mahdollisuudet saada talous pitkäjänteisellä työllä vakaammalle pohjalle.

Kuntatalouteen merkittävästi vaikuttavia muutoksia ovat sosiaali- ja terveyshuollon uudistus ja työllisyydenhoidon siirtyminen valtiolta kunnille. Talousarviovuosi 2022 on viimeinen vuosi, joka sisältää maksuosuuden Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Sotemenojen siirtyminen hyvinvointialueelle parantaa jatkossa kaupungin menojen ennakoitavuutta.

– Ensi vuosi tulee olemaan kaupungeille Suomessa vaikea. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus vakaampaan talouskehitykseen, mutta se edellyttää Lahdessa uudistamis- ja muutosohjelman toteuttamista, kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Lahden uudistamis- ja muutosohjelma LUMO tavoittelee talouden tasapainoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Ohjelma menojen kasvun hillitsemiseksi ja tulojen kasvattamiseksi käynnistettiin vuoden 2021 alussa ja sillä pyritään noin 20 miljoonan euron vaikuttavuuteen käyttötaloudessa.

Verotulot kasvussa, veroprosentti säilyy 20,75 %

Vuoden 2021 aikana Lahden talous on kehittynyt ennakoitua paremmin. Verotulot ovat kasvaneet ja työllisyys hieman parantunut. Yliopistotoiminnan laajeneminen ja ympäristöpääkaupunkivuosi ovat tuoneet Lahteen kasvunäkymiä.

Soteuudistuksen jälkeen tulojen vahvistamisen merkitys kaupungin taloudessa kasvaa entisestään. Tasapainon saavuttamisessa olennaista on kaupungin elinvoiman kehittäminen ja investoinnit sivistykseen, vetovoimaan ja kestävyyteen. Lahden keskeisiä menestystekijöitä 2020-luvulla ovat yritykset, yliopisto ja ympäristö.

Verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan ensi vuonna 1,3 %. Taloussuunnitelmavuosina 2022–2024 Lahti jatkaa merkittäviä investointeja, yli 215 miljoonaa euroa.

– Kasvu on Lahdelle kestävintä ja parasta taloudenhoitoa. Lahdessa erityisesti työllisyyden parantuminen on välttämätöntä. Tulevaisuutta rakennetaan investoimalla edelleen monitoimitaloihin ja tärkeisiin kulttuurikohteisiin, kuten Kisapuistoon.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä kunnallisveroprosentin nostoa. Soteuudistuksen takia veroprosentit kiinnitetään Suomessa poikkeuksellisesti kahdeksi vuodeksi vuoden 2023 loppuun saakka.

Reippaasti alijäämäisen vuoden jälkeen kohti tasapainoa

Talousarvioesityksessä Lahden kaupungin toimintakulut vuodelle 2022 ovat 891,1 miljoonaa euroa, lisäystä on 2,9 prosenttia. Sotepalveluiden ostot hyvinvointiyhtymästä ovat 47 % kaupungin budjetista. Kasvua on 18 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

Lahden toimintakate vuonna 2022 on –728,3 miljoonaa euroa ja vuosikate 29,7 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys jää lähes 22 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämään vaikuttavat sotekulujen arvioitu kasvu ja kaupungin saamien rahoitustuottojen, kuten osinkojen huomattava aleneminen.

Kaupunginhallitus käsittelee tulevan vuoden taloutta 1.–2.11. Kaupunginvaltuusto vahvistaa veroprosentit 15.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 22.11.2021.

Talousarvioesityksen esitysmateriaali

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2022

Aihealueet