Hyppää sisältöön

Lukio-opiskelijat mukana laatutyössä

Lukiokoulutusta on uudistettu viime vuosina kiivaasti. Uusi opetussuunnitelma on jo kolmatta vuotta käytössä, ja oppivelvollisuusiän pidentäminen ja maksuttomuuskin toteutettu. Nyt on aika koulutuksen kehittämiselle ja aktiiviselle laatutyölle.
Pajatyöskentelyä lukiokoulutukseen laatupajassa

Lahden kaupungin lukiokoulutus on mukana Laatuapila – Laatu tehdään yhdessä -verkostohankkeessa, joka tarkastelee ja kehittää lukiokoulutuksen laatua ja laadunhallintaa.
– Laatutyössä painottuu vahvasti opiskelijalähtöisyys ja laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus, kertoo kaupungin lukiokoulutuksesta projektipäällikkö Pia Koivisto.

Laatu tehdään arjessa

– Projektissa ajatuksena on, että laatu tehdään arjessa, osallistamalla henkilöstöä, opiskelijoita, huoltajia ja sidosryhmiä. Laadunhallinta ja laatutyö integroidaan siis paikallisesti mahdollisimman tiiviisti oppilaitoksen arjen tapahtumiin, Koivisto kiteyttää.

– Lokakuussa Lahden lukio Gaudian ja Lahden lyseon 15 opiskelijaa sekä hanketyöntekijöitä osallistui ensimmäiseen yhteiseen lukiokoulutuksen laatupajapäivään. Koiviston mukaan päivän aikana keskityttiin opiskelijoiden mietteisiin opetuksen ja oppilaitoksen toiminnan laadusta sekä pohdittiin yhdessä keinoja kehittää lukiota paikaksi, jossa kaikkien on hyvä olla ja opiskella.

– Keskustelussa esiin nousivat erityisesti yhteisöllisyys, vaikuttaminen sekä arviointi- ja palautekäytännöt. Tapahtuma sai osallistuneilta opiskelijoilta positiivista hehkutusta ja jatkotyöpajaa toivottiin.  Pajatyöskentelyn tulokset käydään läpi Lahden kehittämistiimissä. Ensi vuoden 2024 keväälle suunnitellussa jatkotyöpajassa pureudutaan vielä syvemmälle valikoituihin kehittämiskohteisiin.

Opetushallituksen laatustrategia 2030 tukee ja ohjaa laatutyötä

Lukiokoulutuksen laatutyö on pitkäjänteistä kehittämistyötä ja siinä oppilaitoksia tukee ja ohjaa Lukiokoulutuksen laatustrategia 2030, joka määrittää valtakunnalliset ja yhdenmukaiset periaatteet lukiokoulutuksen laadunhallinnalle ja sen johtamiselle.

Laatustrategia rakentuu neljälle laatutekijälle: laadukas oppiminen, hyvinvointi ja osallisuus​, kehittyvä toimintakulttuuri​ ja lukiokoulutuksen saavutettavuus​.

Koiviston mukaan laatustrategian keskiössä on opiskelijan oppimisen ja osaamisen vahvistaminen sekä lukioyhteisön hyvinvointi.

– Tahtotilana on, että vuoteen 2030 mennessä lukiokoulutuksen laadunhallinta on systemaattista, vakiintunutta ja tietoperustaista toimintaa, jolla on yhteisesti sovitut tavoitteet.

Verkostohankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Lahden kaupungin lukiokoulutuksen lisäksi toteutuksessa mukana ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Kuopion kaupungin lukiokoulutus.

Laatuapila -verkostohankkeen toteutusaika on 1.1.2023 – 31.7.2024. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Lukiokoulutuspalvelut
Pia Koivisto, projektipäällikkö, 044 483 1771, pia.koivisto@lahti.fi