Hyppää sisältöön

Talouden kehys ja hankintaohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin vuoden 2024 talousarvion, vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja niihin sisältyvän talouden kehyksen. Kaupunginhallitus hyväksyi myös hankintaohjelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet, joita noudatetaan vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaa valmisteltaessa.

Lahden kaupungin strategia ohjaa rakentamaan kaupungin toiminnan talouden kestävälle kasvulle ja tavoitteena on, että kaupungin tulorahoitus vuonna 2026 riittää kattamaan nettoinvestoinnit. Talouden tasapainotavoite on erittäin haasteellinen. Inflaatio- ja korkokehitys sekä palkkaratkaisut lisäävät kaupungin menoja.

Kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuussa käynnistää parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 2024-2026. Kaupunginhallitus tekee tasapaino-ohjelmasta esityksen kaupunginvaltuustolle marraskuussa.

Toiminnan ja talouden suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon strategian kärkihankkeet ja niiden toimenpiteiden edellyttämät määrärahatarpeet.

Lahden kaupungin kehyksen mukainen tuloslaskelma päätyy 2024 vuoden osalta 50,8 milj. euron tilikauden alijäämään. Laskelmassa on huomioitu ennusteiden mukainen talouden kasvu, kustannuskehitys, toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä talouden tasapainottamisen euromääräiset tavoitteet. Verotulojen ja valtionosuuksien arviot kehyksessä perustuvat kevään 2023 ennakkotietoihin. Arviot tarkentuvat syksyn aikana.

 

Hankintaohjelma tukee kaupunkistrategian tavoitteita

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin hankintaohjelman 2023-2026. Sisällöllisesti ja rakenteellisesti uudistettu hankintaohjelma toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita. Kaupungin hankintoja tekeviä henkilöitä ja elinkeinoelämän eri toimijoita on osallistettu hankintaohjelman uudistamiseen.

Julkinen hankinta vaatii onnistuakseen toimivat markkinat, joilla tuotteista ja palveluista on kilpailua. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli toimivien markkinoiden tukemisessa omilla hankinnoillaan. Lahden kaupungin hankintaohjelma linjaa avoimilta markkinoilta ostettujen palveluiden, tavaroiden ja urakoiden strategisia tavoitteita. Hankintaohjelman linjaukset koskevat kaupungin ja kaupunkikonsernin suoria markkinaehtoisia hankintoja.

Myös pienhankinnoissa tulee noudattaa ohjelman periaatteita soveltuvin osin.

 

Lisätietoja: Sirkku Hildén, p.050 327 2691

Esityslistaan