Hyppää sisältöön

Alkutuotanto

Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys. Toiminnasta on aina tehtävä alkutuotantoilmoitus Lahden kaupungin ympäristöterveyteen .

Lainsäädännön määritelmän mukaan alkutuotantoa on alkutuotannon tuotteiden tuotanto, kasvatus, viljely sekä sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen (yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, 3 artikla).

Alkutuotantoon ei sen sijaan kuulu alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus, maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta eikä eläinten teurastaminen.

Milloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä?

Toimijan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta alkutuotantopaikasta, kun toimija esimerkiksi hakee elintarvikkeiden alkutuotannolle viljelijätukia tai tekee ilmoituksen eläintenpitopaikasta. Tieto alkutuotantopaikasta kulkee viranomaiselta toiselle.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä:

  • metsästyksestä
  • luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle
  • luonnonvaraisten kasvien tai sienten keräilystä
  • kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena

Alkutuotannon omavalvonta

Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen omavalvonnan kuvaus, jos  alkutuotannon tuotteita toimitetaan jatkojalostukseen elintarvikehuoneistoon, laitokseen tai myydään alkutuotannon tuotteita muille pakattavaksi tai tukun kautta vähittäismyyntiin.

Kirjallista kuvausta ei vaadita seuraavilta toiminnoilta:

  • Luonnonvaraisen riistan metsästys
  • Luonnonvaraisista kasveista ja sienistä saatavien tuotteiden keräily
  • Kananmunien luovutus alkutuotantopaikalta, ovelta ovelle -myynnissä tai torikaupassa enintään 20 000 kg vuodessa tai muiden linnunmunien luovutus 5000 kg vuodessa
  • Hunajanmyynti korkeintaan 1 000 kg suoraan kuluttajalle ja/tai vähittäismyyntiin korkeintaan 1 000 kg
  • Lehtivihannesten < 5000 kg/v tai muiden kasvikunnan tuotteiden < 10 000 kg/v tuotanto, jos tuotteita ei toimiteta pakkaamoon, tukkuun tai raaka-aineeksi elintarviketehtaaseen.

Alkutuotannon veden laatuvaatimukset

Alkutuotannossa käytettävän veden laadulla on usein ratkaiseva merkitys tuotteiden turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi puhtaan veden merkitys kasvisten mikrobiologiselle laadulle on erityisen suuri varsinkin silloin, kun vesi on kosketuksissa syötävien osien kanssa ja jos kasvikset syödään sellaisenaan kypsentämättömänä. Alkutuotannon toimija vastaa siitä, että veden laatua koskevat tarpeelliset tutkimukset on tehty. Tutkimuksia ei vaadita, jos käytössä on terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vesi (esimerkiksi kunnallinen vesilaitos tai vesiosuuskunta).

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Jos toimija myy alkutuotannon tuotteita omasta myyntitilasta eli elintarvikehuoneistosta, tulee hänen tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Oman kasvissadon myynti

Kotitarveviljelijä voi myydä itse tuottamiaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Alkutuotteiden jatkojalostamisesta on pääsääntöisesti ilmoitettava kunnan valvontaviranomaisille.

Luonnonvaraiset keräilytuotteet

Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien keräily on alkutuotantoa. Itse kerättyjä tuttuja ja perinteisiä luonnonvaraisia tuotteita voi myydä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Marjoja, sieniä ja yrttejä voi myydä kotona ja torilla tai toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin. Myös myyminen tai lahjoittaminen paikalliseen päivä- tai vanhainkotiin on mahdollista. Keräilijä voi itse käsitellä keräämiään marjoja, sieniä ja yrttejä. Poikkeuksena korvasienten käsittely ja myynti muualle kuin teollisuuteen, josta on tehtävä ilmoitus.