Hyppää sisältöön

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

EU:n sisämarkkinoilla, mukaan lukien Norja ja Sveitsi, elintarvikkeet liikkuvat pääsääntöisesti vapaasti. Elintarvikkeiden liikkuvuutta voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi eläin- tai kasvitautien ehkäisemiseksi. Tulli valvoo maahantuotavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa.

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnin valvonta EU:n alueelta on siirtynyt kuntaan Ruokavirastolta (ent. ensisaapumisvalvonta) ja on osana Oiva-valvontaa.

Eläinperäisten tuotteiden tuonnissa tulee huomioida ilmoitusten tekeminen, vastaanotettavien lähetysten tarkastaminen, näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma, omavalvontakirjanpito ja toimenpiteet havaittaessa epäkohtia. Etämyyntiä harjoittavalla toimijalla on samat vaatimukset ja velvollisuudet kuin muillakin toimijoilla.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia koskevat aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset tulee jatkossa toimittaa Lahden ympäristöterveyden elintarvikevalvontaan käsiteltäväksi. Tulevista muutoksista tiedotetaan Ruokaviraston verkkosivuilla.

Eläinperäisiä elintarvikkeita toimitettaessa ja vastaanotettaessa tulee saada asetuksen (EU) N:o 931/2011 mukaiset tiedot.

Tarkista eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottaessasi asiakirjojen ja elintarvikkeiden vastaavuus, elintarvikkeissa oleva terveysmerkki tai tunnistusmerkki ja lisäksi, että elintarvikkeet hyväksytyistä laitoksista. Huomio myös Salmonella erityistakuita koskevat vaatimukset.

Elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolelta voi tuoda elintarvikkeita, jos ne täyttävät EU:n ja Suomen vaatimukset eikä niille ole asetettu tuontikieltoa.  Lisäksi tuontiyrityksen tulee ilmoittautua tarvittaviin rekistereihin esim. luomurekisteri ja hankkia tarvittavat tuontitodistukset. Ruokavirasto valvoo yhdessä Tullin kanssa elintarvikeketjun tuotteiden, kasvien ja puutavaran tuontia EU:n ulkopuolelta Suomeen.

Elintarvikkeiden vienti

Vietäessä Suomessa valmistettuja elintarvikkeita toiseen EU-maahan ei yleensä vaadita vientitodistuksia tai muita lupia. Kuitenkin esimerkiksi pakkausmerkintöjen osalta tulee varmistua, että ne on tehty kohdemaan vaatimusten mukaan. Muihin EU-maihin vietävät eläinperäiset elintarvikkeet tulee olla peräisin hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista. EU:n ulkopuolisiin maihin vienti edellyttää, että tuotteet täyttävät vientimaan vaatimukset.

Vientitodistukset

Todistusvaatimukset vaihtelevat kohdemaittain ja tuotteittain. Selvitä hyvissä ajoin ennen vientiä, minkälaisen todistuksen tarvitset milloinkin ja keneltä sen saat. Kun tarvitset vientitodistuksen elintarvikkeiden vientiä varten, ota hyvissä ajoin yhteyttä sen antavaan viranomaiseen. Jos tarvitset vientitodistuksen Lahden Ympäristöterveydestä, ota yhteyttä:  terveydensuojelu@lahti.fi