Hyppää sisältöön

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksessa tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään materiaalien valmistuksessa kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Toiminnasta ilmoittaminen

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. (23/2006 21a§)

Ilmoitusvelvollisia ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, tukkukauppaa sekä EU-alueen sisä- tai ulkomarkkinatuontia ja/tai vientiä harjoittavat toimijat.

Vaatimukset

Kaikille kontaktimateriaaleille asetuista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EU) 1935/2004. Materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voisivat vaarantaa ihmisen terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Omavalvonta

GMP-asetus (EU) 2023/2006 koskee kaikkia kontaktimateriaalialan toimijoita valmistajista maahantuojiin ja tukkuihin. Toimijoilla on oltava laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvontadokumentaation perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Jäljitettävyys

Materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyys on varmistettava kaikissa vaiheissa. Alan toimijoiden tulee tietää, mistä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet ja kenelle hän on valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet toimittanut (EU)1935/2004. Kontaktimateriaalit on voitava tunnistaa ja jäljittää merkintöjen tai asiakirjojen tai tietojen avulla.