Hyppää sisältöön

Tapahtumat ja liikkuvat elintarvikehuoneistot

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekeminen on entistä sujuvampaa Lahden kaupungin eTapahtumapalvelun ja eLomakkeiden avulla.

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka voidaan siirtää paikasta toiseen, kuten myyntiauto, vaunu, teltta, kontti tai pyörä.

Ulkomyynnillä tarkoitetaan elintarvikkeiden tarjoilua, kaupanpitoa tai muuta luovuttamista ulkotilassa, kuten yleisötilaisuuksissa. Ulkotilalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai sisätilassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.

Elintarviketoimija on vastuussa toiminnastaan ja hänen on tunnettava toimintaansa koskevat määräykset ja toimintaan liittyvät riskit. Hyvien työtapojen ja omavalvonnan noudattamisen merkitys korostuvat ulkomyynnissä. Lisätietoa elintarvikkeiden ulkomyynnistä löytyy Ruokaviraston ulkomyyntiohjeesta.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Kun elintarvikkeita myydään, tarjoillaan ja käsitellään ilmoitetussa liikkuvassa elintarvikehuoneistossa tapahtumissa tai muualla kuin kotipaikkakunnalla,  toimijan tulee tiedottaa toiminnastaan tapahtumapaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomai­sta viimeistään 4 arkipäivää ennen tapahtumaa.

Ilmoittaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Toimijan on tehtävä ilmoitus säännöllisessä ulkomyynnissä käytettävistä myyntilaitteista, mikäli myyntikalustoa, kojua tms. on tarkoitus myöhemmin käyttää useissa eri tapahtumissa. Ilmoitus tehdään yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jossa on kirjoilla.

Väliaikainen vedenjakelualue suurissa yleisötilaisuuksissa

Toiminnanharjoittaja, joka järjestää talousveden toimittamisen suurtapahtumaan omilla laitteilla (ns. väliaikainen vedenjakelualue) ja ottaa vettä esimerkiksi talousvettä toimittavalta laitokselta, on terveydensuojelulain (763/1994) 13 § nojalla ilmoitusvelvollinen.

Ilmoituksessa on annettava tarpeelliset tiedot toimintaan liittyvien terveyshaittojen arvioimiseksi. Terveydensuojelulain mukaisesti ilmoitus tulee toimittaa viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojelulain 13 § mukaisessa vedenjakelualueen ilmoituslomakkeessa tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti- tai tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.