Hyppää sisältöön

Koti elintarvikehuoneistona

Elintarvikkeiden ammattimainen käsittely kodin yhteydessä on mahdollista, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Koti ei kuitenkaan voi olla eläinperäisiä elintarvikkeita valmistava laitos.

Mikäli toiminta on ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Kodissa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa valvotaan ,kuten mitä tahansa muutakin huoneistoa ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella.

Hygienia, kylmäsäilytys

Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Omat ruoat tulee säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista ja elintarvikehuoneistotoiminta erottaa ajallisesti kodin muusta toiminnasta. Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen.

Toiminnassa tulee huomioida myös omavalvonta ja tuotteiden pakkausmerkinnät.

Pop up -ravintolatoiminta

Yksityishenkilö voi pitää pop up -ravintolaa enintään 12 päivänä kalenterivuoden aikana. Suositeltavaa on, että pop up -ravintolaa pidettäisiin lyhytaikaisesti, mielellään yksittäisinä päivinä.

Pop up -ravintolatoiminnan on oltava niin vähäriskistä kuin mahdollista, esimerkiksi leipomista. Ravintolan pitäjää koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset.

Oman kasvissadon myynti

Kotitarveviljelijä voi myydä itse tuottamiaan kasviksia, marjoja ja hedelmiä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Alkutuotteiden jatkojalostamisesta on pääsääntöisesti ilmoitettava kunnan valvontaviranomaisille.

Luonnonvaraiset keräilytuotteet

Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien keräily on alkutuotantoa. Itse kerättyjä tuttuja ja perinteisiä luonnonvaraisia tuotteita voi myydä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta. Marjoja, sieniä ja yrttejä voi myydä kotona ja torilla tai toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin. Myös myyminen tai lahjoittaminen paikalliseen päivä- tai vanhainkotiin on mahdollista. Keräilijä voi itse käsitellä keräämiään marjoja, sieniä ja yrttejä. Poikkeuksena korvasienten käsittely ja myynti muualle kuin teollisuuteen, josta on tehtävä ilmoitus.