Hyppää sisältöön

Lotilan koulu

Lotilan peruskoulu on 1 – 6 luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 420.

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011. Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Koulussamme tärkeitä painopistealueita ovat myös

 • eheyttävä ja joustava alkuopetus
 • musiikkikasvatus
 • erityisopetus ja oppimistaito
 • A1-ruotsin kielen opetus

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisenä kasvaminen:

vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto, rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen:

syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.

 

 • Lotilan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Harjun koulun, Lahden ruotsinkielisen koulun sekä Tiirismaan koulun englanninkielisten luokkien kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Tervetuloa musiikkiluokalle! Elämyksellistä musiikkia ja iloista yhdessä tekemistä soittamisen,laulamisen, esiintymisten, tanssin ja kuuntelun
  kautta!

  • Musiikkia 3-4 oppituntia viikossa. Lisäksi kuorolaulua, bändisoittoa ja -laulua!
  • Oppilaan viikkotuntimäärä on sama kuin muillakin lahtelaisilla oppilailla. Lisätunnit kootaan muista oppiaineista (käsityö, kuvataide, valinnaisaineet).
  • Mahdollisuus osallistua omassa koulussa maksulliseen soitonopetukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden musiikkiopiston ja Lahden konservatorion kanssa: soitankoulussa.fi
  • Musiikkiluokkapainotukseen valitaan musiikkitestien avulla enintään 64 musikaalisesti lahjakasta, musiikista innostunutta oppilasta.Aiempaa harrastustaustaa tai omaa soitinta ei tarvitse olla.
  • Mahdollisuus koulupolkuun Tiirismaan peruskoulun 7.-9. musiikkipainotteisille luokille.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta. 

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

   

  Lotilan koulun vanhempainyhdistyksen sivuille pääset tästä.

 • rehtori Miia Kiiski
  miia.kiiski@lahti.fi
  p. 050 3879 754

   

  koulusihteeri Jaana Patrikainen

  jaana.patrikainen@lahti.fi
  p. 044 482 0584

   

  apulaisjohtaja Eveliina Hasu
  eveliina.hasu@edu.lahti.fi
  p. 044 716 1850

   

  kuljetusvastaava koulunkäynnin ohjaaja Lasse Ulmanen
  lasse.ulmanen@edu.lahti.fi
  p. 044 716 1363

   

  Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.

Yhteystiedot