Hyppää sisältöön

Lotilan koulu

Lotilan peruskoulu on 1 – 6 luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 420.

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011. Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Koulussamme tärkeitä painopistealueita ovat myös

 • eheyttävä ja joustava alkuopetus
 • musiikkikasvatus
 • erityisopetus ja oppimistaito
 • A1-ruotsin kielen opetus

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisenä kasvaminen:

vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto, rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen:

syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.

 

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Tervetuloa musiikkiluokalle! Elämyksellistä musiikkia ja iloista yhdessä tekemistä soittamisen,laulamisen, esiintymisten, tanssin ja kuuntelun
  kautta!

  • Musiikkia 3-4 oppituntia viikossa. Lisäksi kuorolaulua, bändisoittoa ja -laulua!
  • Oppilaan viikkotuntimäärä on sama kuin muillakin lahtelaisilla oppilailla. Lisätunnit kootaan muista oppiaineista (käsityö, kuvataide, valinnaisaineet).
  • Mahdollisuus osallistua omassa koulussa maksulliseen soitonopetukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden musiikkiopiston ja Lahden konservatorion kanssa: soitankoulussa.fi
  • Musiikkiluokkapainotukseen valitaan musiikkitestien avulla enintään 64 musikaalisesti lahjakasta, musiikista innostunutta oppilasta.Aiempaa harrastustaustaa tai omaa soitinta ei tarvitse olla.
  • Mahdollisuus koulupolkuun Tiirismaan peruskoulun 7.-9. musiikkipainotteisille luokille.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.