Hyppää sisältöön

Lotilan koulu

Lotilan peruskoulu on 1 – 6 luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 420.

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011. Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Koulussamme tärkeitä painopistealueita ovat myös

 • eheyttävä ja joustava alkuopetus
 • musiikkikasvatus
 • erityisopetus ja oppimistaito
 • A1-ruotsin kielen opetus

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisenä kasvaminen:
vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto, rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen:
syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.

 • Lotilan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Harjun koulun, Lahden ruotsinkielisen koulun sekä Tiirismaan koulun englanninkielisten luokkien kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Hakuaika kolmannelta luokalta alkavaan musiikin painotettuun opetukseen on tammikuussa 2023.

  _ _ _

  Tervetuloa musiikkiluokalle! Elämyksellistä musiikkia ja iloista yhdessä tekemistä soittamisen, laulamisen, esiintymisten, tanssin ja kuuntelun
  kautta!

  • Musiikkia 3-4 oppituntia viikossa. Lisäksi kuorolaulua, bändisoittoa ja -laulua!
  • Oppilaan viikkotuntimäärä on sama kuin muillakin lahtelaisilla oppilailla. Lisätunnit kootaan muista oppiaineista (käsityö, kuvataide, valinnaisaineet).
  • Mahdollisuus osallistua omassa koulussa maksulliseen soitonopetukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden musiikkiopiston ja Lahden konservatorion kanssa: soitankoulussa.fi
  • Musiikkiluokkapainotukseen valitaan musiikkitestien avulla enintään 64 musikaalisesti lahjakasta, musiikista innostunutta oppilasta. Aiempaa harrastustaustaa tai omaa soitinta ei tarvitse olla.
  • Mahdollisuus koulupolkuun Tiirismaan peruskoulun 7.-9. musiikkipainotteisille luokille.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta. 

 • Lotilan koulun vanhempainyhdistys

  Jokainen vanhempi kuuluu lapsensa koulun vanhempaintoimikuntaan /-yhdistykseen. Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Toimikunta on linkki koulun ja kotien välillä tukien ja kehittäen koulun toimintaa. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun yhteisöllisyyden lisäämisessä.
  Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Vanhempaintoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Käytännössä vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät vanhemmat itse sellaiseksi, mihin heidän aikansa ja voimavaransa riittävät.

  Lotilan koulun vanhempainyhdistyksen yhteystiedot

  Puheenjohtaja: Laura Majava
  Varapuheenjohtaja: Salla Virta
  Rahastonhoitaja: Jonathan Sabbah
  Sähköposti: lotilan.koulunvy@gmail.com

  Tiedotamme Wilmassa ja Lotilan koulun Facebook-ryhmässä.

  Toiminta

  – järjestämme omia tapahtumia (esim. Lotila Taitaja -tapahtuma ja bändikonsertti)

  – keräämme kannatusmaksuja

  – jaamme stipendejä

  – tuemme luokkien toimintaa (esimerkiksi välitämme esiintymiskorvauksia, tuemme arpajaisten, konserttien, teatteriesitysten ym. järjestämistä, kannustamme lukudiplomien suorittamiseen)

  Koulun vanhempainyhdistyksen lisäksi jokaisella luokalla on omia luokkatoimikuntia, jotka keräävät varoja opintoretkiä ja leirikouluja varten.

  Hae avustusta

  Lähetä vapaamuotoinen avustushakemus perusteluineen osoitteeseen: lotilan.koulunvy@gmail.com

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • vs. rehtori Eveliina Hasu
  eveliina.hasu@lahti.fi
  p. 044-7161850

  koulusihteeri Mia Gunnar
  mia.gunnar@lahti.fi
  p. 044 482 0584

  vs. apulaisjohtaja Emma Rajala
  emma.rajala@edu.lahti.fi
  p. 050-3879745

  kuljetusvastaava koulunkäynnin ohjaaja Lasse Ulmanen
  lasse.ulmanen@edu.lahti.fi
  p. 044 716 1363

  koulukuraattori Anni Granroth
  anni.granroth@lahti.fi
  p. 044 482 6796

  Konsultoivaan psykologiin yhteys terveydenhoitajan, kuraattorin tai erityisopettajan kautta.

  Opetushenkilöstö
  1A Hasu Eveliina 044-7161850
  2A Rajala Emma 050-3879745
  2B Hertsi Pia 050-3879741
  3R Mentu Pasi 044-7161853
  3P Kuikka Jukka-Pekka 044-7161407
  3K Pekkala Ismo 050-3879744
  4A Staf Pia 050-3879747
  4B, A2 SA Paulin Päivi 050-3879753
  4C Majaniemi Anne 044-4826326
  4-6E Mikkonen Minna 050-3111658
  4-6E Kärkkäinen Suvi-Katriina 050-3111661
  5A Sirnelä-Nieminen Kati 050-3879751
  5B Kaukonen Konsta 050-3879749
  5C Puttonen Virve 050-3879743
  5D Hakkarainen Tuomo 050-3879739
  6A Kiiski Jarkko 044-4826327
  6B Lumiaho Teija 050-3879758
  6C Sundberg Camilla 044-4820957
  6D Lemminkäinen Jaana 050-3111600
  EN, RU Laatunen Susanna 050-3879757
  TS Arvelin Helena 044-0187111
  EO 0-1.lk Huotari Satu 044-4820449
  EO 2. & 4.lk Vainikainen Riitta-Sisko 050-3111662
  EO 3.lk Ahtialansaari Piia 044-4164613
  EO 5.-6.lk Sorkio Susa 050-3879748
  Kiina Määttänen Parida 044-4826837
  Espanja Perona Reko Marisa 050-3111686
  koul.k.ohj. Aho Kirsi 050-3879755
  koul.k.ohj. Aven Sirkku 044-4820955
  koul.k.ohj. Laine-Salokoski Maarit 044-4826313
  koul.k.ohj. Nurmi Arja 050-3111602
  koul.k.ohj. Pohjankoski Heli 044-7161405
  koul.k.ohj. Töyrylä Tuula 044-7161404
  koul.k.ohj. Ulmanen Lasse 044-7161363
  koul.k.ohj. Virlander Janette 044-4820450

  Opetushenkilöstölle voi lähettää sähköpostia yhteystiedoin etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  Poikkeuksena satu.m.huotari@edu.lahti.fi

Yhteystiedot