Hyppää sisältöön

Lotilan koulu

Lotilan peruskoulu on 1 – 6 luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 420.

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011. Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Koulussamme tärkeitä painopistealueita ovat myös

 • eheyttävä ja joustava alkuopetus
 • musiikkikasvatus
 • erityisopetus ja oppimistaito
 • A1-ruotsin kielen opetus
 • kielikylpyopetus

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisenä kasvaminen:
vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto, rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen:
syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.

 • Lotilan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Harjun koulun, Lahden ruotsinkielisen koulun sekä Tiirismaan koulun englanninkielisten luokkien kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Hakuaika kolmannelta luokalta alkavaan musiikin painotettuun opetukseen alkaa marraskuussa 2023.

  _ _ _

  Tervetuloa musiikin painotettuun opetukseen! Elämyksellistä musiikkia ja iloista yhdessä tekemistä soittamisen, laulamisen, esiintymisten, tanssin ja kuuntelun
  kautta!

  • Musiikkia 3-4 oppituntia viikossa. Lisäksi kuorolaulua, bändisoittoa ja -laulua!
  • Oppilaan viikkotuntimäärä on sama kuin muillakin lahtelaisilla oppilailla. Lisätunnit kootaan muista oppiaineista (käsityö, kuvataide, valinnaisaineet).
  • Mahdollisuus osallistua omassa koulussa maksulliseen soitonopetukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Lahden musiikkiopiston ja Lahden konservatorion kanssa: soitankoulussa.fi
  • Musiikin painotukseen opetukseen valitaan musiikkitestien avulla enintään 64 musikaalisesti lahjakasta, musiikista innostunutta oppilasta. Aiempaa harrastustaustaa tai omaa soitinta ei tarvitse olla.
  • Mahdollisuus koulupolkuun Tiirismaan peruskoulun 7.-9. musiikkipainotteisille luokille.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta. 

   

  Luokille 4.-6. voidaan ottaa painotettuun opetukseen, mikäli luokissa on tilaa. Vapaita paikkoja voi kysyä rehtorilta.

  Haku- ja valintakoeaikataulut ovat samat kuin 3.luokalle pyrittäessä. Valintakoe on laajempi ylemmille vuosiluokille pyrittäessä. Opiskelu painotetun musiikin ryhmässä alkaa aina lukuvuoden alusta elokuussa.

 • Lotilan koulun vanhempainyhdistys

  Jokainen vanhempi kuuluu lapsensa koulun vanhempaintoimikuntaan /-yhdistykseen. Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Toimikunta on linkki koulun ja kotien välillä tukien ja kehittäen koulun toimintaa. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun yhteisöllisyyden lisäämisessä.
  Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Vanhempaintoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Käytännössä vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät vanhemmat itse sellaiseksi, mihin heidän aikansa ja voimavaransa riittävät.

  Lotilan koulun vanhempainyhdistyksen yhteystiedot

  Puheenjohtaja: Jonathan Sabbah
  Varapuheenjohtaja: Laura Majava
  Rahastonhoitaja: Katri Puputti

  Sihteeri: Tiina Riutta

  Sähköposti: lotilan.koulunvy@gmail.com

  Tiedotamme Wilmassa ja Lotilan koulun Facebook-ryhmässä.

  Toiminta

  – järjestämme omia tapahtumia (esim. Lotila Taitaja -tapahtuma ja bändikonsertti)

  – keräämme kannatusmaksuja

  – jaamme stipendejä

  – tuemme luokkien toimintaa (esimerkiksi välitämme esiintymiskorvauksia, tuemme arpajaisten, konserttien, teatteriesitysten ym. järjestämistä, kannustamme lukudiplomien suorittamiseen)

  Koulun vanhempainyhdistyksen lisäksi jokaisella luokalla on omia luokkatoimikuntia, jotka keräävät varoja opintoretkiä ja leirikouluja varten.

  Hae avustusta

  Lähetä vapaamuotoinen avustushakemus perusteluineen osoitteeseen: lotilan.koulunvy@gmail.com

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • rehtori Mia Kiiski
  mia.kiiski@lahti.fi
  p. 050 387 9754

  koulusihteeri Jaana Patrikainen
  jaana.patrikainen@lahti.fi
  p. 044 482 0584

  apulaisjohtaja Eveliina Hasu
  eveliina.hasu@lahti.fi
  p. 044 716 1850

  kuljetusvastaava koulunkäynninohjaaja Lasse Ulmanen
  lasse.ulmanen@edu.lahti.fi
  p. 044 716 1363

  koulukuraattori Laura Asikainen
  laura.asikainen@paijatha.fi
  p. 044 482 6796

  Konsultoivaan psykologiin yhteys terveydenhoitajan, kuraattorin tai erityisopettajan kautta.

  Opetushenkilöstö
  1AB Hertsi Pia 050-3879741
  1AB Paulin Päivi 050-3879753
  2A Hasu Eveliina 044-
  716 1850
  3A Lumiaho Teija 050-3879758
  3B Lemminkäinen Jaana 050-3111600
  3C Sundberg Camilla 044-4820957
  4R Mentu Pasi 044-
  716 1853
  4P Kuikka Jukka-Pekka 044-
  716 1407
  4K Pekkala Ismo 050-387 9744
  4-6D Laine-Salokoski Maarit 044-4826313
  5-6E Mikkonen Minna 050-3111658
  5A Staf Pia 050-3879747
  5B Hakkarainen Tuomo 050-3879739
  5C Majaniemi Anne 044-4826326
  6A  Sirnelä-Nieminen Kati 050-3879751
  6B Kaukonen Konsta 050-387 9749
  6C Puttonen Virve 050-387 9743
  0kk Steiner Carolin 044-4826634
  1-2kk Waltari Aino 044-482 6636
  3kk Huotari Satu 044-482 0449
  TS Arvelin Helena 044-0187111
  EO 0-1.lk Vesala Tiia 044-7161056
  EO 2. & 6.lk. Ackman Satu 044-4831596
  EO 4.lk Ahtialansaari Piia 044-4164613
  EO 3. & 5.lk Kannisto Tiina 050-3879748
  Kiina Määttänen Parida 044-4826837
  Espanja Perona Reko Marisa 050-3111686
  koul.k.ohj. Aho Kirsi 050-3879755
  koul.k.ohj. Satama Janita 044-4826327
  koul.k.ohj. Ilmonen Niina 044-4820450
  koul.k.ohj. Nurmi Arja 050-3111602
  koul.k.ohj. Pohjankoski Heli 044-7161405
  koul.k.ohj. Töyrylä Tuula 044-7161404
  koul.k.ohj. Ulmanen Lasse 044-7161363
  koul.k.ohj. Rantanen Lilli 050-3111661

   

  Opetushenkilöstölle voi lähettää sähköpostia yhteystiedoin etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  Poikkeuksena satu.m.huotari@edu.lahti.fi

Yhteystiedot