Viheralueiden hoito

Asukasyhteistyöllä on suuri merkitys viheralueiden hoidossa ja puhtaanapidossa.

Ylläpidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden hoitaminen, sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Hoidon tavoitteet on määritelty hoitoluokassa.

Luonnonominaisuudet ja käyttötarkoitus määräävät usein jo kaavoitusvaiheessa hoidon pääluokan. Pääluokat ovat:

  • rakennettu viheralue A
  • avoin viheralue B
  • taajamametsä C

Rakennetuilla viheralueilla kasvien- ja materiaalien valinta ja laatu vaikuttavat kunnossapidon ja hoidon määrään ja laatuun.

Hoitotöitä ovat mm: nurmikon leikkaus ja niittyjen niitto, lehtien keräys, roska-astioiden tyhjennys, puiden tuennat ja leikkaukset, kalusteiden tarkastukset ja kuluvien osien vaihto, talvisin pienkenttien jäädytys ja portaiden puhtaanapito.

Asukasyhteistyöllä on suuri merkitys viheralueiden hoidossa ja puhtaanapidossa. 

Viheralueiden kunnossapito

Kunnossapidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnostustyöt ja uusiminen. Tehtävät hoidetaan määritellyn tavoitteen mukaisesti.

Tehtäviä ovat mm: kasvillisuusryhmien leikkaus ja uusiminen, puiden suuret leikkaukset, lähimetsien raivaukset, kalusteiden uusiminen ja lisääminen sekä rakenteiden peruskorjaukset ja käytävien pintojen tasaisuudesta huolehtiminen.

Jättiputkihavainnot

Kaupungin alueella jättiputkea torjutaan erilaisin menetelmin ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Torjuntaa tehdään järjestelmällisesti ja myös yksityistonteilta maksutta asukkaiden ilmoitusten perusteella.

Ilmoita havainnoistasi Lahden kaupungin e-palautteen kautta (linkki vasemmassa yläkulmassa). Lisääthän kartalle myös esiintymän tarkan sijainnin. 

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu 020 433 3600