Siirry suoraan sisältöön

Hygieniaosaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.

​Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan riittävää osaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla.

Osaamistesti ja osaamistestaajat

Elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mallin mukaisella osaamistodistuksella eli hygieniapassilla.
Osaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Eviran hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.


Yhteystiedot:
Ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 – 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.
Terveystarkastaja Taina Rahkonen, p. 050 539 1692