Siirry suoraan sisältöön

Hygieniaosaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.

​Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan riittävää osaamista seitsemältä osa-alueelta: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla.

Osaamistesti ja osaamistestaajat

Elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Ruokaviraston mallin mukaisella osaamistodistuksella eli hygieniapassilla.  Osaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden päivystysnumero p. 03 733 4577, arkisin klo 9 – 11.30
terveydensuojelu@lahti.fi

terveystarkastaja Taina Rahkonen, p. 050 539 1692
etunimi.sukunimi@lahti.fi