Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeita koronatilanteessa

Päivitetty 22.9. erityisesti toimintaohjeita tilanteessa, kun lapsella on infektio-oireita tai hän sairastuu hengitystieinfektioon.

_ _ _

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen hyvinvointiyhtymän ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Ohjeet käsittelevät varhaiskasvatukseen tulemista oireettomana, tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämistä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, maskilla suojautumista, siivousta sekä toimintaa todettaessa mahdollinen koronavirustartunta.

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Maskilla suojautuminen

Pikaisetkin käynnit tai vierailut esimerkiksi myös varhaiskasvatuksen tiloissa tehdään maskilla suojautuen.

 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltajien toivotaan käyttävän maskia lapsia tuodessaan ja hakiessaan sekä asioidessaan henkilöstön kanssa sisätiloissa.
 • Myös varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö käyttää suojaimia soveltuvin osin.

Yleisohjeita tartuntojen välttämiseksi

 • Lapsen tuonti- ja hakutilanteet ovat kiireettömiä ja niissä huomioidaan maskisuosituksen lisäksi tarpeellinen 2 metrin etäisyys, käsihygienia, yskiminen tai aivastaminen nenäliinaan tai suojataan suu kyynärtaipeella.
 • Lapselle tärkeän lelun voi tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.
 • THL:n verkkosivuilta tulee tarkistaa hallituksen matkustusrajoitukset ja ulkomailta palaavien karanteenisuositukset.
 • Hoitoajoista ja mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa TietoEdun kautta varhaiskasvatuspaikkaan.

Miten toimitaan, kun lapsella on infektio-oireita tai lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä varhaiskasvatukseen.

Lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu. 

 • Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi THL:n suosituksen mukaan seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet.

Alle 12-vuotiaita testataan koronaviruksen varalta vain silloin, kun lapsella on oireita ja

 • hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana,
 • perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen,
 • lapsi tarvitsee terveydenhuollon arviota.
 • Huoltaja voi kuitenkin viedä lapsen koronatestiin, kun epäilee koronavirusinfektiota.

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen.

 • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.
 • Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, mikäli oirekuva pysyy samanlaisena.
 • Mahdollisista koronavirustestauksista pyydetään ilmoittamaan päiväkodinjohtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.
 • Varhaiskasvatus ei voi vaatia todistusta negatiivisesta testistä.
 • Mahdollisissa koronatartuntatilanteissa toimimme Hyvinvointiyhtymän ohjeiden mukaisesti ja huoltajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Lisätietoja

oman päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta sekä alla olevien linkkien ohjeistuksista:

 • Seuraa TietoEdu-viestintää ja näitä kaupungin varhaiskasvatuksen sivuja.
 • Seuraa kaupungin verkkosivun uutisia: www.lahti.fi