Hyppää sisältöön

CITISYSTEM – Biokiertotalouden edistäminen

Maailma tarvitsee uusia ratkaisuja suurien haasteiden selättämiseen. Luonnonvarojen kulutusta täytyy vähentää ja lineaarisesta taloudesta siirtyminen kiertotalouteen on välttämätöntä. Biokiertotaloudella voimme vaikuttaa samanaikaisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Biokiertotaloudessa keskeistä on erilaisten biomassojen kestävä käyttö. Biomassoja syntyy esimerkiksi metsä- ja maataloudessa sekä teollisuudessa. Kaupungeissa tuttua on biojätteiden erilliskeräys kiinteistöiltä. Biojätteen parempi talteen saanti on avainasemassa, kun haluamme lisätä yhdyskuntajätteen kierrätystä. Biojäte oikein lajiteltuna mahdollistaa sen jatkohyödyntämisen ja toisaalta biojäte ei ole pilaamassa muiden materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia.

Lahden kaupunki on partnerina mukana kansainvälisessä CITISYSTEM-hankkeessa. Hanke tukee kaupunkeja biopohjaisten materiaalien kiertokulun kehittämisessä keskittymällä biojätteen hyödyntämisen järjestämiseen järjestelmätasolla sekä näkökohtiin, jotka liittyvät yhteisön ja sidosryhmien osallistumiseen.

CITISYSTEM-hankkeen tavoitteet

CITISYSTEM-hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkeja biokiertotalouden edistämisessä. Painopisteenä on erityisesti kaupunkitason toimien lisääminen ja yhteisön osallistaminen alueellisten ravinne- ja energiavirtojen merkityksen ymmärtämiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on keskityttävä sekä järjestelmätason että yhteisön/sidosryhmien tason muutoksiin.

Yleistavoitetta tukevat alatavoitteet ovat:

  1. Järjestelmätason biopohjaisten kiertotalousratkaisujen aikaansaaminen, esim. biojätteen erilliskeräyksen järjestäminen, biojätteen innovatiivisen hyödyntämisen tukeminen tuotteissa, biokaasun ja kompostin tuotantoprosessin tukeminen paikallisten energia- ja ravinnekiertojen edistämiseksi.
  2. Yhteisöjen ja sidosryhmien tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen alueellisen biopohjaisen kiertotalouden merkityksestä eli alueellisten resurssien hyödyntämisestä täysimääräisesti.

 

Livekuvitus sidosryhmätilaisuudesta, jossa käsiteltiin ruokavävikkiä ja sen hyödyntämistä Lahdessa. Aino Sutinen, 2024.

CITISYSTEM-hankkeen esittelyvideo

Videon tekstitys saatavilla myös suomeksi.

CITISYSTEM-hankkeen esittelyvideo Ohita upotus: CITISYSTEM-hankkeen esittelyvideo

LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana. Lahden kaupungin lisäksi muut partnerit ovat Košicen teknillinen yliopisto (Slovakia), BSC, Business support centre L.t.d., Kranj (Slovenia), Mechelenin kaupunki (Belgia), Keski-Makedonian aluekehitysrahasto (Kreikka) ja CERCA-instituutti – Katalonian tutkimuskeskusten instituutti (Espanja).