Hyppää sisältöön

Lahti TalentHub

Lahti TalentHub -hanke on päättynyt

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeen toimintaan osallistuneille!

Lahti TalentHub -hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka tuo yhteen Lahden seudun koulutus- ja työperäisen maahanmuuton, osaamisen kehittämisen, asettautumisneuvonnan sekä työnantajille suunnatut kansainvälisen rekrytoinnin palvelut. Hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälisen työvoiman saatavuutta Lahden alueella lisäämällä tietoisuutta kansainvälisten osaajien alueelle tuomasta potentiaalista sekä vahvistamalla työnantajien valmiuksia kansainvälisten osaajien rekrytointiin.

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan erilaisia toimenpiteitä ja palveluita työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi sekä kansainvälisten osaajien työllistymisen ja asettautumisen tueksi.

Lahti TalentHub toteuttaa kansallista Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hanke on käynnissä 1.8.2020–31.5.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kansainväliset osaajat Päijät-Hämeen elinvoiman kasvuun

Yksi suurimmista haasteista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymisen tiellä on osaavan työvoiman löytäminen. Kansainväliset työnhakijat tarjoavat työmarkkinoille suurta potentiaalia ja asiantuntijuutta, ja esimerkiksi Lahdessa yli kolmannes vieraskielisistä tutkinnon suorittaneista työttömistä työnhakijoista ovat korkeasti koulutettuja. Lisäksi kansainväliset osaajat tuovat mukanaan laajaa kielitaitoa sekä tuntemusta muiden alueiden markkinoista ja toimintatavoista.

Kansainvälisten osaajien tarjoamat kasvumahdollisuudet Päijät-Hämeen elinvoimalle ovat liian arvokkaita ohitettaviksi!