Hyppää sisältöön

Lahden ilmastobudjetti

Ympäristöministeriön rahoittamassa Lahden ilmastobudjetti-hankkeessa kehitetään kaupungin ilmastojohtamista yhdistämällä ilmastotyö tiiviimmin talouden
suunnitteluun ja seurantaan. Hankkeen aikana tarkennetaan tietoja toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalista ja resurssi- ja investointitarpeista sekä arvioidaan toimenpiteiden kustannushyötysuhdetta. Kaupungille laaditaan vuosi- ja toimialatasoinen ilmastobudjetti, joka viedään osaksi kaupungin talousarviota ja sen raportointi osaksi tilinpäätöstä. Ilmastojohtaminen sidotaan tiiviisti kiinni taloussuunnittelun vuosikelloon.

Hanketta koordinoidaan kaupungin ympäristökehityksen yksiköstä, hyödyntäen virkamiehistön sitoutumista ja ulkoista asiantuntijaapua.

Hankkeen tavoitteet

  1. Tuottaa päätöksenteon tueksi tarkempaa tietoa suunniteltujen ilmastotoimien päästövähennyspotentiaalista sekä talousvaikutuksista.
  2. Luoda malli Lahden omasta ilmastobudjetoinnista, joka sulautetaan osaksi toimialojen vuosisuunnittelua ja talousarvioprosessia. Ilmastobudjetin kautta taloushallinto ja palvelualueet sitoutetaan toimenpiteisiin konkreettisesti.
  3. Ilmastotyön läpinäkyvyyden lisääminen

Toimenpiteet

  1. Selvitetään ilmastotoimenpiteiden ilmasto- ja talousvaikutukset
  2. Laaditaan Lahdelle oma malli ilmastobudjetoinnista
  3. Viestintä
  4. Päästötietojen ja taloustietojen hyödyntäminen päätöksenteossa