Hyppää sisältöön

SYCLA – Kestävän työmatkaliikkumisen hanke

Kestävä työmatkaliikkuminen vähentää tieliikenteen päästöjä ja edistää Lahden hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista.

Lahti on saanut EU Mission -pilottihankerahoitusta kestävän työmatkaliikkumisen kaksivuotiselle hankkeelle. Rahoittajana toimii NetZeroCities -konsortio. Hankkeessa pureudutaan kestävän työmatkaliikkumisen liikkumisen esteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke on osa ”100 climate-neutral and smart cities by 2030” EU-missiota.

Sycla-hanke tukee Lahden kaupungin ilmastotavoitetta ja kestävän liikkumisen kehittämistä (SUMP).

Tavoitteet

 • Tutkitaan, mitkä tekijät estävät tai hidastavat työmatkaliikenteen ketävyysmurrosta ja miten kestävää työmatkaliikkumista voidaan edistää.
 • Rakennetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua kaupungin ja yritysten välillä.
 • Kokeillaan yhteistyöorganisaatioissa erilaisia tapoja muuttaa työpaikkaliikennettä kestävän liikkumisen suuntaan.
 • Arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia liikkumisen aiheuttamiin päästöihin ja maankäyttöön, sekä pohditaan muutosten hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.
 • Ohjataan yhteistyöorganisaatioita mahdollistamaan ja kannustamaan kestävää työmatkaliikkumista.
 • Edistetään työpaikkojen saavutettavuutta ja kestävään liikkumiseen siirtymistä rakentamalla tiiviimpää tiedon kulkua eri sidosryhmien välillä.

Yhteistyöorganisaatiot

 • Kempower
 • Osuukauppa Hämeenmaa
 • Sokos Hotel Lahden Seurahuone
 • Patina (osa Harjulan setlementtiä)
 • Lahden Yliopistokampus
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimipisteitä.

Osallistumalla projektiin ja sen toimenpiteisiin organisaatiot saavat ajankohtaista tietoa henkilöstön työmatkaliikkumistavoista, ja siitä millaiset edut tai muutokset työpaikan käytännöissä tai olosuhteissa motivoivat henkilöstöä valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia ja yksilön hyvinvointia edistäviä kulkutapoja.

Miten sinä voit vaikuttaa ja olla osa yhteisöä?

 • Jos saat kutsun Syclan tutkimukseen, käytä hetki aikaasi vastaamalla kysymyksiin, kiitos!
 • Lataa Climate Campaigners -sovellus ja tartu haasteisiin, jotka auttavat sinua elämään ilmastoviisaammin. Valitse sovelluksesta pävittäisiä haasteita ympäristöystävällisempään liikkumiseen ja pelaa ympäristösi hyväksi.
 • Tutustu Luontoaskel terveys -ohjelman kestävän liikkumisen vinkkeihin. Työmatkaliikkuminen ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa sekä kehoa että mieltä.
 • Tutkiskele omia liikkumistottumuksiasi ja kokeile rohkeasti uusia kulkutapoja

Hankekonsortio

 • Lahden kaupunki
 • LUT-yliopisto
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Hanke sisältää myös Twin City -ohjelman, jossa Lahtea seuraavat Reykjavik ja Jerusalem.

Lisätiedot