Siirry suoraan sisältöön

Lahden suunta

Lahden suunta -työssä rakennamme kestävää tulevaisuutta kaupunkilaisten kanssa. Työssä kyse on sen ratkaisemisesta, miten ihmisten arki sujuu kestävästi ja asukkaat voivat hyvin.
Lahden suunta -kuvatunnus, jossa on lahtelaisia maamerkkejä eli radiomastot ja kaupungintalo. Sen lisäksi tunnuksessa on pyöräiljä, bussi ja luontoa.

Työ ehdotusvaiheessa

Lahden suunta -ehdotus on valmistunut ja asetetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä ajalle 9.7.–31.8.2020. Nähtäville tulevat Lahden yleiskaava 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma. Ehdotusta on käsitelty teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

Palautteen perusteella työhön tehdään tarvittavat muutokset nähtävilläolon jälkeen.
Työn tulos menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2020–2021.   

Ehdotusvaiheen aineistoon voit tutustua Lahden suunta -ehdotuksen alasivulla.

Luonnoksesta saatiin paljon palautetta

Lahden suunta -työn 2017–2020 luonnos oli yleisesti nähtävillä ja kommentoitavana 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnos käsittää kaksi luonnosvaihtoehtoa ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnoksen. 

Luonnoksesta saatiin 13 viranomaislausuntoa ja 78 mielipidettä. Mielipiteistä 13 tuli erilaisilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. Lisäksi pyöräilyn tavoiteverkkoluonnoksen karttakyselyyn osallistui 236 henkilöä, joilta saatiin 501 karttavastausta. Kiitos kaikille aktiivisuudesta! 

Lahden suunta yhdistää

Lahden suunta -työssä yhdistetään uudella tavalla liikenteen ja maankäytön suunnittelu ja rakennetaan kestävää kaupunkia yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Lahden suuntaan kuuluvat kaupungin yleiskaava, kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, ympäristöohjelma ja palveluohjelma. Ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2018 ja se sisältää tavoitevuodet 2021, 2030 ja 2050.

Lahden suunta-työssä pyritään ratkaisemaan, miten ihmisten arki sujuu kestävästi ja asukkaat voivat hyvin. Millaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua 30 vuoden päästä? Entä millaisia elämäntyylejä lapsesi tai lastenlapsesi kenties valitsevat? Mihin suuntaan Lahden pitäisi kehittyä? Näihin kysymyksiin etsitään yhdessä vuorovaikutuksessa vastauksia. Lahden suunta on keskustelufoorumi kaupungin tulevaisuudesta. Jokaisella on oma tärkeä rooli elävän kaupungin tekemisessä.

Tähtäimessä vuosi 2030

Lahden yleiskaava päivittyy neljän vuoden välein eli valtuustokausittain. Uusi yleiskaavakierros alkoi vuoden 2017 alussa ja valmis kaava on tarkoitus hyväksyä vuonna 2020. Yleiskaava on strategian kuva, joka kertoo, mitä yhteiset tavoitteemme tarkoittavat maankäytön ja liikenteen näkökulmasta. 

Muissa Lahden suunta -työhön kuuluvissa ohjelmissa asetetaan tavoitteet ja laaditaan toimenpidepaketit kestävälle arkiliikkumiselle, ympäristöpolitiikalle ja tulevaisuuden palveluiden järjestämiselle.  Tavoitevuosi on 2030, mutta vaikutukset ulottuvat paljon pidemmälle.

Lahden suunta -työn neljän vuoden kierroksen aikana järjestetään useita mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun, kuten esimerkiksi työpajoja ja kyselyitä.