Siirry suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on suljettu torstaina 23.01.2020 koulutuspäivän takia.

Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista.
Mies kävelee omakotitalon rakennustyömaalla.

Uutta rakennusta suunniteltaessa on syytä varata hyvissä ajoin aika lupakäsittelijöille ennakko-ohjausta varten.Katso yhteystiedot ja aluejaot sivun linkeistä.

Rakennusvalvonnan valvontainsinöörit antavat yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä lvi-insinöörit kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasioissa.

Suunnitteluun liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä alan ammattihenkilöön, joka tekee suunnitelmat ja antaa neuvoa suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii rakennus- ja ympäristölupalautakunta.

Talviale rakennusvalvonnan maksuissa

-10 % alennus perusmaksuista ja neliöistä tammi-helmikuussa 2020 jätettyihin rakennuslupiin. Alennus koskee uusia pientaloja ja pientalojen laajennuksia (ei rivitaloja).