Siirry suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista.

Rakennusvalvonnan kesälomakauden aikana 8.6.2020 - 9.8.2020 yhteydenotot sähköpostitse asiakaspalvelu.rakennusvalvonta@lahti.fi
 
 
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/Omakotitalo_rakentaminen.jpg

Lahden rakennusvalvonta toimii myös koronaepidemian aikana

 

Lahden rakennusvalvonta palvelee rakentajia lähes täysipainoisesti myös koronaepidemian aikana. Lupa-arkkitehdit käsittelevät ja myöntävät rakennusluvat. Lupakäsittelyyn liittyvät kokoukset järjestetään etäkokouksina (teams/skype). Lupa-asioista sovitaan suoraan lupa-arkkitehtien kanssa sähköpostitse tai puhelimitse soittoaikoina. Aikavaraukset voi tehdä myös rakennusvalvonnan asiakaspalvelun kautta numerosta 050 398 5362.

 

Valvonta- ja LVI-insinöörit pitävät rakennushankkeiden aloituskokoukset etäyhteyksien (teams/skype) kautta. Rakennusten käyttöönottokatselmukset tehdään pääsääntöisesti asiantuntijatarkastuksina ilman viranomaisen paikallakäyntiä. Katselmuksien tukena käytetään sähköisiin järjestelmiin tallennettua aineistoa (tarkastusasiakirjan yhteenvedot, valokuvat yms.). Ennen käyttöönottokatselmuksia LVI-insinöörit tarkastavat, että järjestelmien painekokeet, ilmamäärämittaukset ja muut tarvittavat testaukset on hyväksyttävästi tehty.

 

Rakennusten loppukatselmukset ja niitä edeltävät LVI-katselmukset tehdään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen päätyttyä. Perustelluista syistä rakennusvalvonta voi tehdä myös LVI- ja loppukatselmuksia. Tällöin rakennuksen tai katselmoitavan tilan on oltava katselmuksen aikana lähtökohtaisesti tyhjä. Aloituskokouksista ja katselmuksista sovitaan suoraan valvontainsinöörien kanssa sähköpostitse.

 

ARSKA-nettimyyntipalvelun kautta voit ostaa rakennusten pääpiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti  https://arska.lahti.fi/

Toimitamme myös tilauksesta sähköisesti huoneistojen pohjapiirrokset, lupa-asiakirjat, rakennuspaikan nykytilaotteet, rakennus- ja huoneistorekisteriotteet. Tilaukset rakva.arkisto@lahti.fi. Erityissuunnitelmia voi tilata katsottaviksi ajanvarauksella tietopalvelusihteeriltä p. 050 383 6484. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön ohje asuinrakennusten korjaushankkeisiin COVID-19 -epidemian aikana

Uutta rakennusta suunniteltaessa on syytä varata hyvissä ajoin aika lupakäsittelijöille ennakko-ohjausta varten.Katso yhteystiedot ja aluejaot sivun linkeistä.

Rakennusvalvonnan valvontainsinöörit antavat yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä lvi-insinöörit kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasioissa.

Suunnitteluun liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä alan ammattihenkilöön, joka tekee suunnitelmat ja antaa neuvoa suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii rakennus- ja ympäristölupalautakunta.