Hyppää sisältöön

Paskurinojan eteläisen hulevesialtaan suunnittelu

Lahden Patomäenpuistoon, Ala-Nikkilän alueelle suunnitellaan hulevesijärjestelmä. Sen tavoitteena on virtaamien viivyttäminen, jolla ehkäistään alapuolisen Paskurinojan eroosiota sekä hulevesien laadullinen hallinta haitta-ainekuormituksen vähentämiseksi ennen vesien johtamista Paskurinojaan ja siitä Porvoonjokeen.

Hulevesijärjestelmän suunnittelu tehdään vuoden 2024 aikana ja rakennetaan vuonna 2025.

Näin puistosuunnitelma etenee

 • Puistosuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

  Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

 • Puistosuunnitelmaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa. Lisäksi suunnitelmat ovat nähtävillä Lahti-Pisteen osallistumistila Kympissä (Aleksanterinkatu 18). Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Muistutuksen jättäminen

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan puistosuunnitelman nimi/asianumero. Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella Kirjaamo, PL 202, 15101 Lahti.

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaehdotus tarkastetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

  Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy suurimmat puistosuunnitelmat sekä niitä koskevat muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Pienet puistosuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hulevesijärjestelmä rakennetaan vuonna 2025.