Hyppää sisältöön
Kuvassa lapsia harrastamassa

Harrastamisen Suomen mallin kehittämishanke

Harrastamisen Suomen mallin kehittämishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on parantaa Lahden kaupungin maksttomien harrastusryhmien saavutettavuutta ja kehittää harrastustoiminnan ohjaajien osaamista erityistä tukea ja vaatiaa erityistä tukea tarvitsevien tarpeista.

Hankkeessa selvitetään, miten erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus maksuttomaan harrastamiseen toteutuu ja millaisia toimenpiteitä on tehtävä, jotta harrastaminen on saavutettavampaa.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lisätään saavutettavia harrastusryhmiä
  2. Kasvatetaan ohjaajien ammattitaitoa
  3. Luodaan pysyvä toimintamalli saavutettavan harrastustoiminnan takaamiseksi

Toimenpiteet

  1. Kasvatetaan olemassaolevien harrastusryhmien ohjaajaresurssia
  2. Parannetaan viestintää saavutettaviin harrastusryhmiin liittyen
  3. Järjestetään koulutuksia, joiden tarve nousee ryhmien ohjaajilta
  4. Selvitetään erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea vaativien harrastamisen tilanne
  5. Toteutetaan toiminnallisia työpajoja, joissa kartoitetaan erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiveita
  6. Jalkautetaan saavutettavan harrastustoiminnan malli toimijoille seuraavan lukuvuoden alkaessa

Kysy lisää