Hyppää sisältöön

TOTTA! -Työkyvyn ja työelämäosallisuuden tunnistaminen työllisyydenhoidon agendana

TOTTA on Lahden kaupungin elinvoima- ja työllisyyspalveluiden ESR-rahoitteinen hanke.

Hankkeessa pilotoidaan Lahden työllisyyspalveluihin nopean toiminnan työkykytiimi, joka rakentaa innovatiivisen toimintamallin työkyvyn haasteiden ja työelämäosallisuuden esteiden tunnistamiseen.

Hankehenkilöstön muodostama työkykytiimi edistää asiakkaiden oikea-aikaista, oikeaan jatkotoimenpiteisiin ohjaavaa työllisyydenhoitoa.

Kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät lahtelaiset, jolla on työkykyyn vaikuttavia haasteita. Asiakkaat ohjautuvat hankkeeseen työllisyydenhoidon viranomaistyötä tekevien omavalmentajien kautta.

Päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa maakunnallisessa hyvinvointialueyhteistyössä ennakoiva työkyvyn selvittelyn malli kunnalliseen työllisyydenhoitoon.
Mallin avulla on mahdollista tunnistaa aiempaa paremmin asiakkaan jäljellä oleva työkyky sekä mahdollisuudet kouluttautumiseen tai työntekoon.

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteet on jaettu 5 toimenpidekokonaisuuteen.

 • Kehitetään konkreettinen ja ketterä työkykypalvelu kunnalliseen työllisyyspalveluvalikkoon. Hankehenkilökunta muodostaa moniammatillisen työkykytiimin, jonka tavoitteena on tunnistaa nopeasti asiakkaan jäljellä oleva työkyky ja ohjata hänet oikeisiin jatkotoimenpiteisiin. Työkykytiimi kulkee asiakkaan rinnalla ja tukee suunnitelman edistämistä.
  Työkykytiimin ja työllisyyden viranomaistyötä hoitavien omavalmentajien yhteistyössä rakentuu työllistymistä edistävä toimintamalli vaikeasti työllistettäville asiakkaille.

 • Hankkeen aikana kehitetään Työkyvyn tiekartta -työkaluksi, jonka avulla kuka tahansa työllisyydenhoidon viranomaistyötä tekevä kykenee hahmottamaan työkyvyn selvittelyyn liittyvät vaiheet.
  Myös asiakkaille kehitetään työkyvyn tiekartta, joka vie asiakkaan asiaa tehokkaasti eteenpäin ja nopeuttaa esim. mahdollista lakisääteistä työkyvyn jatkoselvittelyä.

 • Hankkeessa osatyökykyisten pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämistä vahvistetaan eri tavoin mm. oppimisen olohuone.
  Myös työntekijöitä valmennetaan havaitsemaan työkykyyn liittyvien osaamisen ja oppimisen haasteita. Hankkeen aikana konseptoidaan kohdennettu koulutusmateriaali työntekijöille osaamisen ja oppimisen haasteiden ymmärtämisen tueksi.
  Materiaali tullaan julkaisemaan tällä sivulla ja on kaikkien käytettävissä.

 • Työkykytiimi tukee asiakkaan etenemistä työkyvyn tiekartan mukaisesti. Valmennuskoordinaattorit auttavat mm. työkokeilupaikkojen etsinnässä ja tukee niiden käynnistymistä.

 • Lisätään työnantajien tietoisuutta rajattuun tehtävään soveltuvien täsmätyökykyisten rekrytoimisesta ja hyödyntämisen eduista (työkokeilut, palkkatuki, oppisopimus ym.) Työnantajien valmis koulutuspaketti julkaistaan tällä sivulla.

Kaikki hankkeen aikana tuotetut materiaalit tullaan julkaisemaan myös tällä sivulla ja on kaikkien käytettävissä.

Lisätietoja