Hyppää sisältöön

Ahtialan koulu

Ahtialan koululla on kaksi toimipistettä, kun Kivijärven kyläkoulu hallinnollisesti toimii Ahtialan peruskoulun Kivijärven toimipisteenä.

Ahtialan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita on 761, joista 1-6 -luokkalaisia 340 + 46 sekä 7-9 -luokkalaisia 375. Koulussa henkilöstöä on yhteensä reilut 70.

Ahtialan pääkoulurakennus sijaitsee 8 km päässä Lahden keskustasta Alasenjärven läheisyydessä vireällä pientaloalueella. Ahtialan koulun Kivijärven toimipiste sijaitsee luonnonkauniilla alueella Pyhäntaalla, Nastolan alueella.

Meille Ahtialan koulussa on tärkeää oppilaan monipuolisen kasvun tukeminen ja identiteetin vahvistaminen. Toimimme vuorovaikutteisesti toisia kunnioittaen niin, että jokainen saa mahdollisimman hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään. Koulussamme toimii myös alueellinen pienluokka.

Viihtyisät tilat sisällä ja ulkona

Koulumme ajanmukaisissa ja terveissä tiloissa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. Meillä on muun muassa kaksi kotitalousluokkaa, iso liikuntasali, kunto- ja peilisali.

Koulumme piha-alueella on liikkuvan koulun tarpeisiin uudistettu piha-alue, aidattu koripallokenttä, skeittipaikka, katsomo ja monipuolisia leikkimahdollisuuksia välineineen.

Olemme tänä vuonna yhdessä työstäneet yhteistä visiota tulevaisuudesta. Millaisia me haluamme olla ja miten me toimimme?
Koulumme visio tiivistetysti on: ”Turvallisesti – yhdessä toimien ja esimerkkiä näyttäen – aika hyviksi ihmisiksi”

Liikuntakalenteri

Tyttöjen liikunta liikuntakalenteri

 • Ahtialan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan tai kiinan. Espanjan ja saksan kielen opetus järjestetään yhteistyössä Kunnaksen ja Myllypohjan koulujen kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutattavana opetuksena.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Kuudesluokkalaiset voivat hakea yläkoulujen painotettuun opetukseen Wilmassa 8.1. – 18.1.21

  Vuosiluokilla 7 – 9 tarjoamme viestintätaidon painotettua opetusta, jossa opetellaan mm. editoimaan videoita, muokkaamaan kuvia sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia tietokonesovelluksia. Viestintätaidossa tehdään mm. elokuvia, musiikkivideoita, uutistöitä sekä tutustutaan lisäksi käsikirjoittamiseen, ”tubettamiseen” ja yleisesti median tuottamiseen. Opettelemme tekemään eri medioihin sopivaa materiaalia,  esimerkiksi haastatteluja, nettisivuja ja dokumentteja sekä live-taltiointeja monikameratuotantona. Teemme jopa tilaustöitä eri yhteistyökumppaneille. Viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen.

  Viestintätaito on sinun valintasi, jos lisäksi
  • Olet kiinnostunut monipuolisten mediataitojen hankkimisesta ja oman ilmaisusi kehittämisestä.
  • Pystyt toimimaan ryhmässä ja yksin erilaisten projektien parissa.
  • 7. luokalla 1 t / vko ja 8.- 9. luokilla 2 t / vko, toteutetaan valinnaisaineena.
  • Valitaan enintään 24 oppilasta. 
  – Infoilta VT painotukseen hakemisesta etänä Teams ma 11.1.21 klo 17.30 – 18.30

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

  Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

  1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

  – Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.

  – Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  – Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.

  – Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
  – Puhelinta ei käytetä yhteisissä tilaisuuksissa salissa eikä muualla.

  – Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisällä ei käytetä päähinettä eikä ulkokenkiä.

  – Jokaisella on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.

  2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

  – Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

  – Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

  – Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

  – Oppitunnit päättää opettaja.

  3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

  – Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

  – Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

  – Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.

  – Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle.

  – Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

  – Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.

  – Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

  4§ Teen välitunnista mukavan tauon

  – Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla.

  – Polkupyörät säilytetään lukittuna niille varatuilla paikoilla etupihalla

  – Lumipalloja, kiviä ja muita esineitä ei heitellä välitunnilla.

  – Pelaamista varten on omat alueet.

  – Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

  – Välitunnit vietetään koulun välituntialueella eikä koulun alueelta saa poistua.

  – Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.

  – Vessassa ei oleskella porukalla eikä tarpeettomasti.

  5§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi
  – Ruokailussa syödään luokan kanssa varatun ruokavuoron aikana. Kädet pestään tai huuhdellaan käsidesillä ennen ruokailua.
  – Ruokaa otetaan vain sallittu määrä.

  – Ketään ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Jokainen ruokailee vain omalla vuorollaan.

  – Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

  – Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

  – Välitunneilla saa syödä kotoa tuotuja eväitä, kunhan huolehtii jälkiensä siivoamisesta. Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.
  – Pizzaa, kebabbia yms. ei tilata päivän aikana koululle.

  – Ruokalassa ei käytetä viihdelaitteita, ruokailun aikana syödään vain kouluruokaa

  6§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

  – Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

  – Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

  – Polkupyörät lukitaan ja säliytetään etupihalla, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
  – Mopokypärät säilytetään Yläkoulun kypärävarastossa. Yläkoulussa skuutit, potkulaudat jne. säilytetään lukittuna ulkona ja ovat oppilaan vastuulla niitä ei tuoda sisälle.

  7§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

  – Puhelimet ja muut elektroniset laitteet jätetään oppitunnin ajaksi säilytykseen luokassa puhelinparkkiin. Alakoulussa voidaan tarvittaessa rajoittaa puhelimen käyttöä kouluaikana.

  – Luokissa on käytössä puhelinparkit.

  – Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.

  – Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

  – Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

  8§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

  – Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
  – Tupakointi, nuuskaaminen yms. on koulussa ja koulualueella kielletty.

  – Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

  – Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.

  – Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

  9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita

  – Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

  10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

  Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

  Varsinaisia kurinpitokeinoja useammin käytetään ns. ojennuskeinoja, joita ovat

  – Opettajan huomautus, oppilaan poistaminen tunnilta sekä kasvatuskeskustelu

  – Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

  – Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

  – Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

  – Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

  Päivitetty 100821

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Ahtialan peruskoulun vanhempaintoimikunnan toiminnassa mukana ovat: Pekka Pohjonen, Susanna Merisalo, Marjaana Kouhia, Anita Immonen, Sanna Kivilaakso ja Johanna Ylönen.

  Toimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Opettajia edustaa luokanopettaja Tiina Wallin.

  Liity myös Ahtialan koulun vanhemmat -Facebook-ryhmään.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

 • Neljännellä luokalla valinnaisaineita on yksi tunti, oppilas voi valita:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön

  Viidennellä luokalla oppilas voi valita kaksi tuntia valinnaisaineita, meillä Ahtialassa kaksi ainetta:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön
  kotitalouden

  Kuudennella luokalla oppilas voi valita yhden tunnin valinnaisaineen:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön

  Valinnaisaineen ryhmä muodostetaan, jos sitä on valinnut tarpeeksi oppilaita, jos ryhmää ei muodostu valitaan tilalle toinen aine tai ainetta ei ole tarjolla kaikilla vuosiluokilla tai ryhmää ei muista syistä voida mudostaa. Osa valinnaisista voidaan toteuttaa kaksoistunteina niin että ainetta on joka toinen viikko. Käytämme myös joustavan opetuksen ryhmiä, jolloin ryhmässä saattaa olla oppilaita alakoulun eri luokilta ja luokkatasoilta.

  Valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • Seiskaluokkalaiset valitsevat valinnaiset kahdeksannelle luokalle Wilman kautta tulevalla linkillä.

  Oppilailla on uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan valittavissa kahdenlaisia valinnaisaineita 8. luokalle:
  taide- ja taitoaineiden (TT) valinnaisia aineita (kaksi tuntia viikossa) ja valinnaisia koulukohtaisia aineita (kolme tuntia viikossa).

  Taide- ja taitoaineita (TT) ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan. Jokainen valitsee myös varavalinnan, koska ryhmä muodostetaan vain jos siinä on tarpeeksi valinneita. (Huom! 8. luokalla kaikilla on liikuntaa ”pakollisena” lukujärjestystyksessä kolme tuntia)

  Valitusta 2h taide- ja taitoaineesta ei anneta erikseen arvosanaa, sillä opinnot ovat osa yhteisen oppiaineen opintoja ja opiskelu vaikuttaa yhteisen aineen arvosanaan todistuksessa.

  Valinnaisista koulukohtaisista kahden tunnin valinnaisista tulee todistukseen arviointi numerolla ja yhden tunnin valinnaisesta suoritusmerkinnällä. Yhden tunnin valinnaisen tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän päättöarviointiin.

  Valinnaisaineiden ryhmät ovat sekaryhmiä eri luokilta, ryhmät pyritään pitämää mahdollisimman samankokoisina, aina ei pääse parhaan kaverin kanssa samaan ryhmään.

  Kaikki valinnaisaineet valitaan kahdeksatta vuotta varten (B2-saksa jatkuu yhdeksännellä). Kahdeksannen luokan keväällä valitaan sitten valinnaiset yhdeksättä luokkaa varten.

  Kun valinnainen aine on kerran valittu se on sen jälkeen pakollinen, sitä ei sen jälkeen voi muuttaa kuin todella painavista syistä vain huoltajan ja apulaisrehtorin luvalla. Valitse harkiten ja kysy neuvoa aineen opettajalta/opolta/apulaisrehtorilta.

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 2h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (Ei erikseen arvosanaa, vaikuttaa 7.lk numeroon)

  Näistä valitaan yksi: valinnaiset 2h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  Viestintätaito
  Ilmaisutaito (Äidinkieli)
  Tietotekniikka

  Näistä valitaan yksi: valinnaiset 1h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  Viestintätaito
  Ilmaisutaito (Äidinkieli)
  Tietotekniikka
  Englanti
  Ruotsi
  (hyväksytty/hylätty, voi vaikuttaa korottavasti saman yhteisen aineen arvosanaan.)

 • Kahdensannen luokan TT eli taito- ja taideaineiden sisältökuvaukset

  Taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan.

  Näistä valitaan yksi aine.
  Sisältökuvaukset:

  TT-kotitalous 2 vvt: ’Makumatka Eurooppaan’ Seiskalla opittujen taitojen kertauksen ja soveltamisen lisäksi tutustumme oppilaiden suunnittelemien ateriakokonaisuuksien myötä ensin kotimaan perinneruokakulttuuriin ja keväällä Euroopan eri maiden ruokiin ja leivonnaisiin.

  TT-käsityö 2 vvt: Monimateriaalinen käsityöOletko kiinnostunut monista eri materiaaleista ja sekä teknisen että tekstiilityön työtavoista? Voit valmistaa tuotekokonaisuuksia, joissa kädentaitosi kehittyvät sekä tekstiilipajan että teknisentyön puolella. Tekeminen on kokeilevaa ja kehittävää, ideoimme, suunnittelemme ja nikkaroimme vaikkapa oman vaatenaulakon, ja valmistamme kesäisen vaatteen naulakkoon. Tai ehkäpä oman pöytävalaisin, jonka varjostin kuvioidaan tekstiilissä ja sähkötyöt tehdään teknisen puolella. Tule haastamaan mielikuvituksesi luoviin projekteihin. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

  TT-käsityö TS 2 vvt: Onko tekstiilityöt sinun juttusi? Voit laajasti toteuttaa ja oppia erilaisia uusia tekstiilikäsityön tekniikoita ja valmistaa tuotteita mieltymystesi mukaan. Värjäämme, painamme ja koristelemme kangasta, teemme lankatöitä, käytämme erilaisia materiaaleja luonnonkuiduista tekokuituihin. Jos lankatyöt tai koneompelu on vahvuutesi, voit painottaa sitä tekniikkaa, jossa haluat kehittyä. Suunnittelemme yhdessä aihepiirejä ja sisällöt muokkautuvat oppilaiden toiveiden pohjalta.

  TT-käsityö TN 2 vvt: Syvennetään taitoja monipuolisesti eri tekniikoista; metallitöissä opetellaan mm. hitsaamaan, taivuttamaan, mankeloimaan terästä. Puuteknologian osalta tutustutaan konetyöstön eri mahdollisuuksiin ja tutustutaan erilaisiin liitostapoihin. Elektroniikassa valmistetaan itse piirilevy, tyhjiömuovataan laitekotelo ja tutustutaan ohjelmoitavaan mikrokontrolleriin.

  TT-kuvataide 2 vvt: Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempään työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  TT-liikunta 2 vvt: Valinnaisen liikunnan tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Syventävän liikunnan myötä voi löytää uuden liikuntaharrastuksen. Tavoitteena on, että liikunnasta tulisi osa oppilaan elämäntapaa.

  TT-musiikki 2 vvt: Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Kahdeksannen luokan tavoitteena onkin saavuttaa oppilaille perussoittotaito mahdollisimman monesta soittimesta. Tutustumme myös länsimaisen populaarimusiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja tämän kautta myös musisointimateriaalissa löytyy tyylien kirjoa; herkistä balladeista heviin, 50-luvulta tähän päivään. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti.

 • Näistä valitaan yksi 2 vvh valinnainen ja yksi 1 vvh valinnainen. Yhteensä 3 tuntia.

  Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytännössä lukujärjestyksessä joka toinen viikko kaksoistunteina.
  (Pitkän saksan lukija ei voi valita koulukohtaisia 2h aineita, 7A VT-painotusluokka ei myöskään valitse erikseen 2h ainetta)

  Sisältökuvaukset:

  Valinnainen Kotitalous 2 vvt: ”Ruokaseikkailu Pohjoismaihin” Makumatkailemme pohjoismaisten ruokien ja leivonnaisten. Syksyisten aterioiden ja leivonnaisten myötä tutustumme mm. satokausiajattelun periaatteisiin ja ilmastomyönteiseen ravitsemukseen. Keväällä maistelemme omien suunnitelmien mukaisia, eri vuosikymmenille tyypillisiä suomalaisia ruokia ja leivonnaisia. Loppukevät kuluu maistuvalla pohjoismaisella maaseutumatkalla

  Valinnainen Kotitalous 1 vvt: ’Pohjoismainen leivonta: mutakakusta siemennäkkäriin’ eli leivomme pohjoismaisia suolaisia ja makeita herkkuja. Samalla tutustumme perustaikinoiden ja -menetelmien ja niiden muunnelmien toteuttamiseen.


  Valinnainen Tekninen työ 2 vvt: Teknisessä työssä voi kehittää turvallisessa ympäristössä kädentaitoja ja tutustua eri materiaaleihin, työstömenetelmiin sekä koneisiin. Oppiaine kehittää suunnittelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja antaa valmiuksia ratkaista arkielämän käytännön ongelmia. Oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan työaiheita eri osa-alueista (puu- metalli- ja sähköteknologia). Töiden haastavuus ja koko voivat vaihdella. Jotkin töistä voivat olla opettajan antamia harjoituksia. Apuna voi käyttää malleja, piirustuksia ja nykyajan teknologiaa. Tunneilla voi suorittaa myös huolto –ja korjaustoimenpiteitä omiin kulkuneuvoihin, koneisiin ja laitteisiin. Erityistä sijaa annetaan omakohtaiselle luovuudelle. Sitä mukaa kun oppilas omaksuu työtavat ja turvallisen työskentelyn, edetään hänen oppimisensa mukaan. Näin oppilaalla on mahdollisuus opiskella jatkokoulutustoiveitaan vastaavia aihealueita.

  Valinnainen Tekninen työ, 1vvt:
   Puukon tekeminen. Tutustutaan perinteiseen suomalaiseen työvälineeseen, puukkoon. Oppilaat suunnittelevat sekä tuottavat itselleen puukon ja siihen nahkaisen tupen, painottaen puukon toimivaa sekä esteettistä ulkonäköä. Kurssilla tutustutaan myös teroitukseen sekä teräaselainsäädäntöön.

  Valinnainen Tekstiilityö, 2 vvt: Oletko innostunut käsitöistä? Pidätkö omien tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta, haluatko kokeilla Pinterestin ihania ideoita? Valinnaiskurssilla on enemmän aikaa käsitöiden tekemiseen ja suunnittelemme yhdessä kiinnostavia sisältöjä. Haluatko valmistaa lemmikillesi pedin, painaa omat pussilakanat tai kenties neuloa omat villasukat? Sinulla on mahdollisuus toteuttaa unelmiesi käsityö. Voit valita helpompia tai haastavampia töitä oman taitotason ja kiinnostuksen mukaan. Löydä iloinen fiilis käsityön tekemiseen ja opi samalla uusia kädentaitoja.

  Valinnainen Tekstiilityö, 1 vvt: Sisustaminen. Sisustatko mielelläsi ja haluaisitko kehittää ja suunnitella omaa sisustustyyliä? Tutustumme sisustamiseen ja sisustamme eri käsityön tekniikoin jokaiselle oman pienen talon, johon voit pienoiskoossa valmistaa unelmiesi sisustuksesta pienoismallit. Suunnittelemme talon myös ulkoapäin Sketch Up-tietokoneohjelmaa apuna käyttäen. Halutessasi voit keskittyä vain pienoismalliin tai lisäksi toteuttaa jonkin suunnittelemistasi pienoistekstiileistä oikeassa koossa sisustustuotteeksi.


  Valinnainen Kuvataide, 2vvt: Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempää työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  Valinnainen Kuvataide, 1 vvt: `Muotoilu ja arkkitehtuuri´ Muotoilemme ja rakentelemme prototyyppejä ja pienoismalleja itse suunnitelluista patsaista, koruista, käyttöesineistä, rakennuksista, sisustuksista ja huonekaluista. Töissä käytämme materiaaleja kuten savea, kipsiä, kanaverkkoa villisti sekoitellen, yksilölliset tarpeet huomioiden. Tutkimme erityisesti rakennettua maailmaa ja ympäristöä, muotoilua ja arkkitehtuuria vaihtelevin tekniikoin mittasuhteitamme unohtamatta. Pääpaino on omassa työskentelyssä ja tekemisessä ryhmässä tai yksin.


  Valinnainen Liikunta, 2vvt: Palloilu ja kehonhallinta- ja huolto. Tavoitteena tutustua monipuolisesti eri palloilulajeihin sekä kehittää omaa kehonhallintaa sekä parantaa lihasvenyvyyttä ja liikkuvuutta. Palloilun sisältönä on pelata eri viitepelejä, soveltavia pelejä, yksilöharjoitteiden tekoa sekä pelata pelejä niiden oikeilla säännöillä. Kehonhallinta- ja huolto käsittää akrobatiaa ja sirkusta, harjoitteita permannolla ja telineillä, parkouria sekä liikkuvuus ja venyvyysharjoitteita.

  Valinnainen Liikunta, 1 vvt: Fittness and body. Tavoitteena oman kehon kunto-ominaisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Sisältönä tutustua kuntosaliin paremmin ja oppia käyttämään sitä. Sen lisäksi tutustutaan toiminnalliseen harjoitteluun ja eri kuntovälineiden käyttöön.


  Valinnainen Musiikki, 2vvt: Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Tavoitteena onkin saavuttaa oppilaille perussoittotaito mahdollisimman monesta soittimesta. Tutustumme myös länsimaisen populaarimusiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja tämän kautta myös musisointimateriaalissa löytyy tyylien kirjoa; herkistä balladeista heviin, 50-luvulta tähän päivään. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti!

  Valinnainen Musiikki, 1 vvht: Laulamista. Keskitytään laulamiseen. Teemme hengitysharjoituksia sekä äänenavauksia ja opiskelemme laulutekniikkaa. Laulamme yhdessä ja pyrkimyksenä on harjoitella moniäänistä stemmalaulua. Halukkaat pääsevät toki myös laulamaan sooloja. Laulettavan materiaalin pääpaino on pop-kappaleilla, mutta niiden ohella myös perinteisempää laulustoa kuten vaikkapa kansanlauluja. Lämpimästi tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet.


   Valinnainen Viestintätaito, 2 vvt: Viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen. Näiden taitojen oppimisesta on apua opinnoissa sekä työelämässä. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Viestintätaidossa tuotetaan oppilaiden itse valitsemistaan aiheista mm. elokuvia, musiikkivideoita, uutistöitä sekä tutustutaan lisäksi käsikirjoittamiseen, ”tubettamiseen” ja yleisesti median tuottamiseen. Opetellaan editoimaan videoita, muokkaamaan kuvia sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia tietokoneen sovelluksia. Viestintätaidossa oppilas pääsee vaikuttamaan suuresti kurssin sisältöön ja tekemiensä töiden aiheisiin.

  Valinnainen Viestintätaito, 1vvt: Valinnainen viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen. Keskitytään kuvan ja videon tuottamiseen sekä kuvien ja videoiden editoimiseen. Valinta sopii hyvin jatkeeksi kahden tunnin viestintätaidolle, tai erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita videon ja kuvan viimeistelystä. Viestintätaidossa oppilas pääsee vaikuttamaan suuresti kurssin sisältöön ja tekemiensä töiden aiheisiin.


  Valinnainen Äidinkieli, ilmaisutaito, 2 vvt: Ilmaisutaidon tavoitteena on löytää ilmaisun ilo ja rohkeus sekä lisätä oppilaan itseluottamusta ja itsetuntoa. Ryhmätyötaitoja opitaan yhdessä tekemällä erilaisia projekteja. Tutustutaan draaman keinoihin ja sen monipuolisiin työskentelytapoihin. Kurssilla kehitetään ilmaisun taitoja, vuorovaikutustaitoja ja pyritään ottamaan esiintymishaasteita vastaan esimerkiksi tekemällä pieniä esityksiä ja näytelmiä. Työskentely painottuu luokkatilassa tehtävään draamaan, mutta ryhmän innostuneisuuden ja toiveiden mukaan mahdollisesti myös esitettäviin näytelmiin ja projekteihin asti. Esiintymispakkoa ei ole.

  Valinnainen Äidinkieli, ilmaisutaito, 1vvt: Improvisaatio´ Haluatko heittäytyä hetkeksi aivan toisenlaiseen maailmaan tai rooliin? Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden eläytyä ja kokea monenlaisia rooleja ja maailmoja. Tunneilla heittäydytään kokeilemaan oman ilmaisun keinoja ja rajoja sekä omana itsenä että erilaisissa rooleissa toimimalla. Tavoitteena on löytää ilmaisun rohkeus, leikkisyys ja uskallus. Improvisoinnissa pyritään kehittämään oppilaan itsetuntemusta, kokonaisilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Harjoituksilla etsitään oman ilmaisun keinoja ja koetellaan sen rajoja. Esiintymispakkoa ei ole.


  Valinnainen Tietotekniikka, 2 vvt: Valmiuksia tietotekniikan käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen. Havaitaan tietotekniikan eri mahdollisuuksia ja antaa valmiudet omaksua uusia sovelluksia ja mukautua muuttuvaan yhteiskuntaan. Harjoitellaan käyttämään erilaisia tietokoneen sovelluksia sekä tutustutaan ohjelmointiin. Valinta sopii niille, jotka haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja sen eri ohjelmia monipuolisesti työvälineenä. Lukioon suuntaaville tietotekninen osaaminen on nykypäivänä erityisen tärkeää, joten kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kartuttaa tietoteknistä osaamista jatko-opintoja ajatellen. Harjoitellaan käyttämään monipuolisesti esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia, esitysgrafiikkaohjelmia sekä taulukkolaskentaohjelmia.

  Valinnainen Tietotekniikka, 1 vvt: Ohjelmointia ja robotiikkaa. Tutustutaan graafiseen- ja kirjoitettavaan koodaamiseen. Tutustutaan myös Vex IQ- ja Lego EV3-robottien avulla robottiohjelmointiin. Oppilas saa tutustumisen jälkeen keskittyä syvemmin haluamaansa aihealueeseen. Tämä valinnainen sopii hyvin koodaamisesta sekä robottiohjelmoinnista kiinnostuneelle.


  Valinnainen saksa, B2 kieli, 2vvt: Valinta jatkuu yhdeksännelle luokalle.: Päätavoite on perusrakenteiden ja sanaston vahva hallinta. Korostamme opetuksessa kielitaidon merkitystä kommunikoinnin välineenä, ja pyrimme kokonaisvaltaiseen rohkean ja reippaan kielipersoonan kehittämiseen. Vieraiden kielten osaaminen auttaa myös ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja erilaisia ihmisiä. Tunneilla opitaan saksan alkeita, perusrakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on herättää uteliaisuus ja kiinnostus saksan kieleen sekä rohkaista käyttämään kielitaitoa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin esim. juhlapyhät, ruoka jne.

  Valinnainen englanti, 1 vvt: Dive deeper! Tarkoituksena on laajentaa oppilaiden englannin kielen osaamista, sekä syventää jo opittuja taitoja lähinnä työstämällä erilaisia tekstejä. Kurssilla tutustutaan tarkemmin erilaisiin tekstityyppeihin, kuten blogit, uutiset, kaunokirjallisuus yms. Lisäksi harjoittelemme omien tekstien tuottamista. Kurssilla kerrataan jonkin verran myös englannin kielen keskeisiä sanastoja ja rakenteita.

  Valinnainen ruotsi, 1 vvt: Riemuruotsi – repetition. Perustason ruotsin kurssi, jolla palautetaan mieliin ja kerrataan aiemmin opittuja sanastoja ja rakenteita monipuolisia työskentelytapoja käyttäen. Tarkempia kurssin sisältöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Tämä sopii hyvin oppilaille, jotka haluavat saavuttaa monipuolisen perusosaamisen toisessa kotimaisessa kielessä.

 • Kahdeksasluokkalaiset valitsevat valinnaiset yhdeksännelle luokalle Wilman kautta tulevalla linkillä.

  Oppilailla on uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan valittavissa kahdenlaisia valinnaisaineita 9. luokalle:
  taide- ja taitoaineiden (TT) valinnaisia aineita (kolme tuntia viikossa) ja valinnaisia koulukohtaisia aineita (kolme tuntia viikossa).  Yhteensä valitaan kuusi (6) tuntia valinnaisia aineita. Jokainen valitsee myös varavalinnan, ryhmä muodostetaan vain jos siinä on tarpeeksi valinneita.

  Taide- ja taitoaineita (TT) ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan ja yhden valinnan yhden tunnin aineista.

  Valitusta 2h taide- ja taitoaineesta ei anneta erikseen arvosanaa, sillä opinnot ovat osa yhteisen oppiaineen opintoja ja opiskelu vaikuttaa yhteisen aineen arvosanaan todistuksessa.

  Valinnaisista koulukohtaisista kahden tunnin valinnaisista tulee todistukseen arviointi numerolla ja yhden tunnin valinnaisesta suoritusmerkinnällä. Yhden tunnin valinnaisen tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän päättöarviointiin.

  Valinnaisaineiden ryhmät ovat sekaryhmiä eri luokilta, ryhmät pyritään pitämää mahdollisimman samankokoisina, aina ei pääse parhaan kaverin kanssa samaan ryhmään.

  Kun valinnainen aine on kerran valittu se on sen jälkeen pakollinen, sitä ei sen jälkeen voi muuttaa kuin painavista syistä vain huoltajan ja apulaisrehtorin luvalla. Valitse harkiten ja kysy neuvoa aineen opettajilta/opolta/apulaisrehtorilta/.

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 2h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (Ei erikseen arvosanaa, vaikuttaa 7.lk numeroon)

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 1h
  Kotitalous
  Käsityö TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (hyväksytty/hylätty, voi vaikuttaa saman aineen yhteiseen numeroon.)

  Näistä valitaan yksi:  -valinnaiset aineet, 2h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  Viestintätaito
  Ilmaisutaito/sanataide (äidinkieli)
  Tietotekniikka

  Näistä valitaan yksi:  -valinnaiset aineet, 1h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  Viestintätaito
  Ilmaisutaito/sanataide (äidinkieli)
  Tietotekniikka
  Matematiikka
  Englanti
  Ruotsi
  Taloustaidot ja yrittäjyys (yhteiskuntaoppi)

  (Hyväksytty/hylätty. Voi vaikuttaa korottavasti saman aineen yhteiseen numeroon)

 • Yhdeksännen luokan TT eli taito- ja taideaineiden sisältökuvaukset

  Taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee kaksi valintaa, yhden kahden tunnin valinnan ja yhden valinnan yhden tunnin aineista. Yhteensä siis 3 tuntia.

  Sisältökuvaukset: TT aineet 2 h, näistä valitaan yksi.

  TT-kotitalous 2 vvt. ”Makumatka maailmalle” Hyödynnetään kausittaista ruoka-ainetarjontaa oma hyvinvointi ja kestävä kehitys huomioiden. Tutustutaan Euroopan ulkopuolisten maiden ruoka- ja tapakulttuureihin. Hyödynnetään monipuolisesti tietolähteitä arjenhallinnan taitojen kehittämisessä.

  TT-kuvataide 2vvt. Opiskelu painottuu omaan työskentelyyn, ajatteluun ja ideointiin. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. 9. luokka huipentuu kevät lukukaudella tehtävään lopputyöprojektiin. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  TT-käsityö 2 vvt. Monimateriaalinen käsityöOletko kiinnostunut monista eri materiaaleista ja sekä teknisen että tekstiilityön työtavoista? Voit valmistaa tuotekokonaisuuksia, joissa kädentaitosi kehittyvät sekä tekstiilipajan että teknisentyön puolella. Tekeminen on kokeilevaa ja kehittävää, ideoimme, suunnittelemme ja nikkaroimme vaikkapa oman vaatenaulakon, ja valmistamme kesäisen vaatteen naulakkoon. Tai ehkäpä oman pöytävalaisin, jonka varjostin kuvioidaan tekstiilissä ja sähkötyöt tehdään teknisen puolella. Tule haastamaan mielikuvituksesi luoviin projekteihin. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

  TT-käsityö TN 2 vvt: Suunnitellaan ja toteutetaan projekti oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Aiheena voi olla uusi tuote, jonkin tavaran entisöinti tai vaikkapa mopon tai polkupyörän täydellinen uudistaminen.

  TT-käsityö TS 2 vvt: Onko tekstiilityöt sinun juttusi? Voit laajasti toteuttaa ja oppia erilaisia uusia tekstiilikäsityön tekniikoita ja valmistaa tuotteita mieltymystesi mukan. Värjäämme, painamme ja koristelemme kangasta, teemme lankatöitä, käytämme erilaisia materiaaleja luonnonkuiduista tekokuituihin. Jos lankatyöt tai koneompelu on vahvuutesi, voit painottaa sitä tekniikkaa, jossa haluat kehittyä. Suunnittelemme yhdessä aihepiirejä ja sisällöt muokkautuvat kurssin oppilaiden toiveiden pohjalta.

  TT- Liikunta 2 vvt: Valinnaisen liikunnan tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Syventävän liikunnan myötä voi löytää uuden liikuntaharrastuksen. Tavoitteena on, että liikunnasta tulisi osa oppilaan elämäntapaa.

  TT- Musiikki 2 vvt: Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Yhdeksännellä luokalla syvennetään jo opittuja taitoja, toki mukaan mahtuu myös sellaisia oppilaita, jotka eivät ole 8.luokalla musiikkia opiskelleet. Yhteissoitossa pyritään jo hiukan haastavampaan materiaaliin ja harjoitellaan eri soittotekniikoita mm. kitaralla. Tutustumme myös suomalaisen kevyen musiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja näin ollen soitamme ja laulamme iskelmää, suomirockia ja tämän hetken pinnalla olevien artistien tuotantoa. Ysiluokkalaiset ottavat vastuuta koulun tilaisuuksien musiikkiesityksistä ja valmistelevat vuoden aikana joko oman konsertin tai ovat mukana jossain vielä isommassa projektissa. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti.


  Sisältökuvaukset: TT aineet 1 h, näistä valitaan yksi. Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytönnössä lukujärjestyksesä joka toinen viikko kaksoistuinteina.


  TT- Kotitalous 1 vvt: ’Kaiken maailman leivontaa’. Valmistetaan erilaisia kansainvälisiä suolaisia ja makeita leivonnaisia perusleivontamenetelmiä harjoitellen. Muunnetaan leivontaohjeita ja toteutetaan ideoita niiden pohjalta. Lasketaan ja vertaillaan eri tavoin valmistettujen leivonnaisten hintoja sekä pohditaan hinta-laatusuhdetta. Vahvistetaan keittiöhygieniaosaamista erityisesti leivonnan näkökulmasta.

  TT- Kuvataide 1 vvt. `Teos´. Valitaan sisältöjä kuvataiteen sisältöalueista ja kootaan valituista sisällöistä suurempi kokonaisuus, minkä avulla toteutetaan kuvataiteen opetuksen tavoitteita taiteellisen työskentelyn ja tutkivan oppimisen keinoin. Työskentelyn aihepiireiksi valitaan itselle tärkeitä visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omasta elinpiiristään tai erilaisista kuvataiteen ilmiöistä. Kuvia käytetään vastuullisesti ja työskennellään itse valitsemillaan kuvantuottamisen tavoilla kehittäen omaa persoonallista ilmaisua samalla suunnitellen ja arvioiden omaa työskentelyä sekä dokumentoiden työskentelyprosessia. Työskentelyssä otetaan vastuuta tehdyistä valinnoista ja työskentelyn itsenäisemmästä eteenpäin viemisestä

  TT- Käsityö TS 1 vvt. Pidätkö vaatteiden tuunaamisesta ja muokkauksesta? Haluatko tehdä itse vaatteita tai uudistaa vanhoja vaatteita uudelleen käyttöön? Voit uudistaa – värjätä, painaa ja muodistaa vaatetta. Teemme löytöjä kirpparikierroksella ja annamme tuotteille uuden elämän tuunaten ja muodistaen. Voit myös valmistaa kurssilla kokonaan uuden vaatteen, esimerkiksi oman hupparin, jonka kaavoitamme mittojen mukaan. Voit myös toteuttaa rooliasun.

  TT- Liikunta 1 vvt. Mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Oppitunnin pääasiallisena tavoitteena on yksilön omien mieltymysten mukainen toiminta ja niiden kehittäminen.

  TT- Musiikki 1 vvt. Palautetaan mieleen perussoittotaitoa kielisoittimilla sekä rummuilla ja koskettimilla. Toki myös lauletaan yhdessä. Tavoitteena on soittaa helpohkoja bändibiisejä eri aikakausilta. Kuuntelemalla tutustutaan myös kevyen musiikin klassikoihin. Suositellaan niille, jotka eivät ole valinneet musiikin pitkää valintaa ja jotka ovat opiskelleet musiikkia viimeksi 7. luokalla.

 • Yhdeksännen luokan koulukohtaiset valinnaiset 2 t

  Näistä valitaan 8. luokalla yksi kahden tunnin valinnainen aine.

  (Pitkän saksan lukijat eivät voi valita 2h valinnaista enää erikseen tästä listasta)

  Sisältökuvaukset:

  Valinnainen – Kotitalous 2 vvt. ”Mun safkaa”. Tutustutaan ruokakulttuureihin eri raaka-aineiden kautta ja valmistetaan niistä herkullisia kansainvälisiä ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia omaa suunnittelua painottaen. Opiskelemme myös taloudellisen ajattelun huomiointia ruoanvalmistuksessa

  Valinnainen – Kuvataide 2 vvt. Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempään työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  Valinnainen – Tekninentyö 2 vvt. Syvennetään teknisen työn materiaalituntemusta ja tietämystä eri työtavoista ja tekniikoista. Oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan työaiheita eri osa-alueista (puu- metalli- ja sähköteknologia). Töiden haastavuus ja koko voivat vaihdella. Opinnoissa kehitetään suunnittelutaitoja sekä syvennetään ongelmanratkaisukykyä. Oppilaalla on mahdollisuus painottaa opiskelussa jatkokoulutustoiveitaan vastaavia aihealueita. Oppilaalla on mahdollisuus tehdä myös huolto –ja korjaustoimenpiteitä omiin kulkuneuvoihin, koneisiin ja laitteisiin.

  Valinnainen- Tekstiilityö 2 vvt. Oletko innostunut käsitöistä? Pidätkö omien tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta, haluatko kokeilla Pinterestin ihania ideoita? Valinnaiskurssilla on enemmän aikaa käsitöiden tekemiseen ja suunnittelemme yhdessä kiinnostavia sisältöjä. Haluatko valmistaa lemmikillesi pedin, painaa omat pussilakanat tai kenties neuloa omat villasukat? Tällä kurssilla sinulla on mahdollisuus toteuttaa unelmiesi käsityö. Voit valita helpompia tai haastavampia töitä oman taitotason ja kiinnostuksen mukaan. Löydä iloinen fiilis käsityön tekemiseen ja opi samalla uusia kädentaitoja.

  Valinnainen Liikunta 2 vvt. Palloilu, kehonhallinta ja lihashuolto. Soveltaa, syventää jo opittuja taitoja. Ymmärtää oman kehonhallinnan merkitys elämänlaatua parantavana tekijänä. Ymmärtää lihashuollon merkitys kehon hyvinvoinnille. Monipuolisia harjoitteita. Viitepelejä. Soveltavia pelejä. Yksilöharjoitteita välineen kanssa.”Oikeaa” peliä. Akrobatia, sirkus. Tasapaino, voimaharjoittelu yksin/ryhmissä. Harjoitteita permannolla ja eri telineillä. Erilaiset ärsykkeet erilaisten ratojen muodossa. Harjoitteet vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Staattiset/dynaamiset/pari/apuväline, lihashuolto, venytykset.

  Valinnainen – Musiikki 2 vvt. Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Yhdeksännellä luokalla syvennetään jo opittuja taitoja, toki mukaan mahtuu myös sellaisia oppilaita, jotka eivät ole 8.luokalla musiikkia opiskelleet. Yhteissoitossa pyritään jo hiukan haastavampaan materiaaliin ja harjoitellaan eri soittotekniikoita mm. kitaralla.

  Tutustumme myös suomalaisen kevyen musiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja näin ollen soitamme ja laulamme iskelmää, suomirockia ja tämän hetken pinnalla olevien artistien tuotantoa. Ysiluokkalaiset ottavat vastuuta koulun tilaisuuksien musiikkiesityksistä ja valmistelevat vuoden aikana joko oman konsertin tai ovat mukana jossain vielä isommassa projektissa. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti!

  Valinnainen – Viestintätaito 2 vvt. Viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen. Monilukutaidossa keskitytään mediataitojen vahvistamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä. Näiden taitojen oppimisesta on apua opinnoissa sekä työelämässä. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle.

  Viestintätaidossa tuotetaan oppilaiden itse valitsemistaan aiheista mm. elokuvia, musiikkivideoita, uutistöitä sekä tutustutaan lisäksi käsikirjoittamiseen, ”tubettamiseen” ja yleisesti median tuottamiseen. Kurssilla opitaan editoimaan videoita, muokkaamaan kuvia sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia tietokoneen sovelluksia. Viestintätaidossa oppilas pääsee vaikuttamaan suuresti kurssin sisältöön ja tekemiensä töiden aiheisiin.

  Valinnainen – Äidinkieli, ilmaisutaito 2 vvt. Ilmaisutaidon tavoitteena on löytää ilmaisun ilo ja rohkeus sekä lisätä oppilaan itseluottamusta ja itsetuntoa. Ryhmätyötaitoja opitaan yhdessä tekemällä erilaisia projekteja. Tutustutaan draaman keinoihin ja sen monipuolisiin työskentelytapoihin. Kurssilla kehitetään ilmaisun taitoja, vuorovaikutustaitoja ja pyritään ottamaan esiintymishaasteita vastaan esimerkiksi tekemällä pieniä esityksiä ja näytelmiä. Työskentely painottuu luokkatilassa tehtävään draamaan, mutta ryhmän innostuneisuuden ja toiveiden mukaan mahdollisesti myös esitettäviin näytelmiin ja projekteihin asti. Esiintymispakkoa ei ole.

  Valinnainen – Äidinkieli, sanataide 2 vvt. Syvennetään sanataiteen osaamista, tietoutta ja ilmaisua lukemalla eri aikakausien, tyylilajien ja genrejen kirjallisuutta, runoja ja novelleja. Kirjoitetaan ja tulkitaan erilaisia luovia tekstejä, runoja ja novelleja. Tutustutaan monilukutaitoon ja intertekstuaalisuuteen.

  Valinnainen – Tietotekniikka (TVT) 2 vvt. Valmiuksia tietotekniikan käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen. Havaitaan tietotekniikan eri mahdollisuuksia ja antaa valmiudet omaksua uusia sovelluksia ja mukautua muuttuvaan yhteiskuntaan. Harjoitellaan käyttämään erilaisia tietokoneen sovelluksia sekä tutustutaan ohjelmointiin. Sisältöä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti. Valinta sopii niille, jotka haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja sen eri ohjelmia monipuolisesti työvälineenä. Tietotekninen osaaminen on nykypäivänä erityisen tärkeää, joten kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kartuttaa tietoteknistä osaamista jatko-opintoja ajatellen. Harjoitellaan käyttämään monipuolisesti esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia, esitysgrafiikkaohjelmia sekä taulukkolaskentaohjelmia.

  Yhdeksännen luokan koulukohtaiset 1 h aineet

  Yhden tunnin valinnaisen suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti saman aineen yhteisen oppiaineen numeroon. Aine arvioidaan hyväksytty/hylätty.

  Näistä valinnaisista 1 h aineista valitaan 8. luokalla yksi aine. Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytönnössä lukujärjestyksesä joka toinen viikko kaksoistuinteina.

  Sisältökuvaus:

  Valinnainen – Kotitalous 1 vvt. ”Opiskelijaruokaa” Nopeaa, helppoa ja maukasta opiskelijaruokaa sekä kodinhoidon tehtäviä ja arjen hallinnan suunnittelua.

  Valinnainen – Kuvataide 1 vvt. `Muotoilu ja arkkitehtuuri´ Muotoilemme ja rakentelemme prototyyppejä ja pienoismalleja itse suunnitelluista patsaista, koruista, käyttöesineistä, rakennuksista, sisustuksista ja huonekaluista. Töissä käytämme materiaaleja kuten savea, kipsiä, kanaverkkoa villisti sekoitellen, yksilölliset tarpeet huomioiden. Tutkimme erityisesti rakennettua maailmaa ja ympäristöä, muotoilua ja arkkitehtuuria vaihtelevin tekniikoin mittasuhteitamme unohtamatta. Pääpaino on omassa työskentelyssä ja tekemisessä ryhmässä tai yksin.

  Valinnainen – Tekninentyö 1 vvt. Elektroniikka. Opiskellaan elektronisten laitteiden kokoamisessa tarvittavia perustyömenetelmiä ja perustietoja. Opiskeluun sisältyvät komponenttien tunnistaminen, komponenttien oikea kiinnittäminen ja juotostyö sekä laitteen kotelointi. Tutustutaan yleisimpiin mittausmenetelmiin. Tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta alan jatko-opinnoista.

  Valinnainen – Tekstiilityö 1 vvt. Sisustatko mielelläsi ja haluaisitko kehittää ja suunnitella omaa sisustustyyliä? Tutustumme sisustamiseen ja sisustamme eri käsityön tekniikoin jokaiselle oman pienen talon, johon voit pienoiskoossa valmistaa unelmiesi sisustuksesta pienoismallit. Suunnittelemme talon myös ulkoapäin Sketch Up-tietokoneohjelmaa apuna käyttäen. Halutessasi voit keskittyä vain pienoismalliin tai lisäksi toteuttaa jonkin suunnittelemistasi pienoistekstiileistä oikeassa koossa sisustustuotteeksi.

  Valinnainen – Liikunta 1 vvt. Fittness and Body. Ymmärtää kuntoilun merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja löytää välineet terveelliseen elämään. Oman kunto-ohjelman suunnitteleminen ja toteuttaminen. Fyysinen tavoite; aerobisen ja anaerobisen kunnon kehittäminen. Lihasreenaaminen. Sosiaalinen tavoite; Luoda itselleen tukiverkostoa liikunnan avulla. Psyykkinen tavoite; pyrkiä liikunnalliseen elämäntapaan ja –hallintaan. Itsetunnon kehittyminen.

  Valinnainen – Musiikki 1 vvt. Laulua. Keskitytään laulamiseen. Teemme hengitysharjoituksia sekä äänenavauksia ja opiskelemme laulutekniikkaa. Laulamme yhdessä ja pyrkimyksenä on harjoitella moniäänistä stemmalaulua. Halukkaat pääsevät toki myös laulamaan sooloja. Laulettavan materiaalin pääpaino on pop-kappaleilla, mutta niiden ohella laulamme myös perinteisempää laulustoa kuten vaikkapa kansanlauluja.

  Valinnainen- Viestintätaito 1vvt. Valinnainen viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen. Keskitytään kuvan ja videon tuottamiseen sekä kuvien ja videoiden editoimiseen. Valinta sopii hyvin jatkeeksi kahden tunnin viestintätaidolle, tai erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita videon ja kuvan viimeistelystä. Viestintätaidossa oppilas pääsee vaikuttamaan suuresti kurssin sisältöön ja tekemiensä töiden aiheisiin.

  Valinnainen – Äidinkieli 1 vvt. Improvisaatio´ Haluatko heittäytyä hetkeksi aivan toisenlaiseen maailmaan tai rooliin? Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden eläytyä ja kokea monenlaisia rooleja ja maailmoja. Tunneilla heittäydytään kokeilemaan oman ilmaisun keinoja ja rajoja sekä omana itsenä että erilaisissa rooleissa toimimalla. Tavoitteena on löytää ilmaisun rohkeus, leikkisyys ja uskallus. Improvisoinnissa pyritään kehittämään oppilaan itsetuntemusta, kokonaisilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Harjoituksilla etsitään oman ilmaisun keinoja ja koetellaan sen rajoja. Esiintymispakkoa ei ole.

  Valinnainen – Tietotekniikka 1vvt. Jos TVT taidot ovat hukassa tai epävarmoja jatko-opintoja ajatellen niin valinnainen aine antaa valmiudet TVT:n käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen. Hyötyohjelmat, O 365, tekstinkäsittely, grafiikka, taulukkolaskenta, pilvipalvelut ja erilaisiin oppimisalustoihin tutustumista jatko-opintoja ajatellen. Antaa valmiudet omaksua uusia sovelluksia ja mukautua muuttuvaan yhteiskuntaan.

  Valinnainen – Matematiikka 1 vvt. Tavoitteena vahvistaa oppilaan motivaatiota matematiikan oppijana sekä tukea oppilaan loogista ja luovaa ajattelua sekä ohjaa ymmärtämään oppimiensa asioiden yhteyksiä. Syvennetään oppilaan matematiikan oppimisen ja soveltamisen taitoja. Parannetaan jatko-opintovalmiuksia. Syventämällä matemaattisia taitoja parannetaan valmiuksia jatko-opintoihin.

  Valinnainen – Englanti 1 vvt. Erityispaino on puhutussa kielessä. Tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää oppilaan keskustelutaitoja sekä rohkeutta käyttää vierasta kieltä. Tavoitteena on oppia käyttämään ja soveltamaan suullista kielitaitoa erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. Työskentely  on pari- ja pienryhmäpainotteista. Sopii hyvin oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia keskustelu- ja ongelmanratkaisutaitojaan vieraalla kielellä.

  Valinnainen – Ruotsi 1 vvt. Tavoitteena on aiemmilla vuosiluokilla opittujen taitojen syventäminen keskittyen lähinnä kielenkäytön kirjalliseen puoleen. Pyritään myös kertaamaan ja vahvistamaan aiemmin opittuja sanastoja ja rakenteita oppilaiden omasta tieto- ja taitotasosta käsin. Sopii hyvin oppilaille, jotka kokevat tarvitsevansa vankkaa toisen kotimaisen kielen osaamista tulevaisuuden opintoja ja työelämää silmällä pitäen.

  Valinnainen – Yhteiskuntaoppi 1vvt. Talous- ja yrittäjyystieto. Sisällöt muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Oman talouden hallinta, jossa opiskellaan kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kuluttajasuojaa. Lisäksi perehdytään oman taloudenpidon osa-alueisiin. Opiskellaan perusasioita sijoittamisesta ja säästämisestä sekä riskeihin varautumisesta. Yrittäjyyden merkityksen ymmärtäminen, jossa tutustutaan yrittäjyyteen ammattina sekä opiskellaan yrittäjämäisen asennoitumisen merkitystä työnteossa.

  Tutustutaan erilaisiin yritysmuotoihin ja yrityksiin. Työelämätaitojen ja –tietojen omaksuminen, jossa perehdytään omiin vahvuuksiin työnteon näkökulmasta ja harjoitellaan työn hakemista sekä opiskellaan työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia. Opiskelussa otetaan huomioon yksilölliset oppimistavat ja yhteistoiminnalliset työskentelymenetelmät. Oppilaan oma tavoitteenasettelu ja kiinnostuksen kohteet toimivat lähtökohtana.

 • Ahtialan koulu

  e-mail: etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi ja * merkityt etunimi.sukunimi@lahti.fi, ** etunimi.sukunimi@phhyky.fi,
  Rehtori Ari Anttila* 050 559 7844
  Koulusihteeri Elina Soininen* 044 416 3337
  Apulaisrehtori Timo Laine* 050 387 9656
  Koulukuraattori Jani Unkuri* 044 416 4005
  Koulupsykologi Silja Lääperi* 050 398 5171
  Opinto-ohjaaja Helena Salakka, Pinja Parviainen 044-482 0968
  Terveydenhoitaja Niina Nurminen ** 044 416 3079
  ________________________ __________________ _____________ ______________
  Erikoisammattimies Tarmo Iivonen 050 559 7956
  Hammashoito (03) 818 4911
  Iltapäiväkerho Marju Mluge
  Pipsa Nieminen
  044 719 1419
  Keittiöpäällikkö Jatta Laakso * (03) 877 4745 050 387 9679
  Koulunuorisotyöntekijä Heli Kaskinen* 050 518 4491
  Vahtimestari RTK
  Vahtimestari RTK Kivijärvi
  Markku Rappumäki
  Niko Boman
  päivystys
  044-765 7520
  044-412 4634
  029 029 3400
  Siistijät aamuvuoro 7-15 alakoulu, salit 044 716 1730
  välivuoro 9-17 alakoulu, ruokala 044-716 1107
  iltavuoro 12-20 yläkoulu 044-416 4163
  palveluohjaaja 044-719 5580

  Ahtialan koulu

  1 A Pyykkö Nina 0444 820 980
  1 B Taina Räsänen 050-387 9668
  2A Simolin Katriina 044 163 535
  2A Häggroth Liisa 0503 879 653
  3A Wallin Tiina 0444 163 404
  3A Lämsä Sanna 0503 879 677
  4A Pirttimäki Mari 0444 826 160
  4B Talikainen Leena 0503 879 686
  5A Jokinen Johanna 0503 879 676
  5B Koski Jouni 0503 879 672
  6A Schroderus-Anttila Paula 0503 879 674
  6B Kumpulainen Taneli 0444 163 335
  7 A Blomberg Jari 044-482 0979 Li, Käs
  7 B Jaakkola Anne 0503 879 665 EN, SA
  7 C Haapasaari Irja 0503 879 692 KO, tukioppilaat
  7 D Salo Saara 0444 826 322 En, Ru
  7 E Kansikas Minna 0503 879 680 EN, RU
  7 F Keinonen Viivi 0503 879 666
  7 G Soikkeli Kaija 0503 879 663 AI
  8 A Annamari Joensuu 0505 597 969 AI
  8 B Miinalainen Heli 0503 879 659 MA, FY, KE
  8 C Heino Mira 0444 826 321 KO
  8 D Laitila Mika 0503 879 691 FY, KE, TI
  8 E Kivelä Miia 0444 826 319 UE, ET
  8 F Lappalainen Tiina 0503 879 670 BG, GE, TT, yk opp.kunta
  8 G Kontio Johanna 0444 163 348 AI
  9 A Vanhala-Selin Kristiina 0503 879 688 HY
  9 B Palmroos Mikko 0503 879 667 MA, FY, KE
  9 C Tammilehto-Juntunen Elina 0503 879 690 MU
  9 D Savolainen Jukka 0503 879 687 HY, TT, yk opp.kunta
  9 E Sinikallio Veera 0444 826 567 MA, FY, KE
  9 F Jämsen Minna 0503 879 657 LI, TT
  James David 0442 838 808 VT, TI, KÄS
  Hahl Marika 050-387 9669 Erityisopettaja
  Kanniainen Ari 0505 391 690 (pienluokka)
  Laine Timo 0503 879 656 VT, apul.rehtori
  Laukkanen Otto 0444 163 543 RU, EN
  Lehtinen Juha 0444 826 320 Erityisopettaja, 8-9 lk
  Miettunen Heidi 0447 161 361 KÄS, TS
  Partanen Petri 0505 597 972 LI
  Hietanen Pinja Opo
  Peippo Essi 0503 879 662 BG, GE
  Rimpioja Anni 044-482 6569 Ero
  Ruotsalainen Riikka 0503 879 678 Erityisopettaja, 1-4 lk, S2-opetus
  Salakka Helena 0444 820 968 Opo
  Sinervä Sari 0503 879 683 KU
  Suuronen Teemu 0503 879 651 KÄS, TN
  Pihlava Mikko 0503 879 681 MA, FY, KE
  Tarkkonen- Engstöm Satu 0503 111 601 Erityisopettaja
  Koulunkäyntiavustajat
  Jäntti Minna 444 820 763
  Vaahteranlinna Hanna
  Laaksonen Tuija 0444 163 349
  Laine Sami 0503 879 655 Koulukuljetusvastaava
  Lehtimäki Miia 0503 879 660
  Kotilainen Emma 0503 879 673 Kivijärvi

  Kivijärvi

  Ahtialan koulu
  Kivijärven toimipiste
  Purorinteenkatu 4
  Vehkamäentie 24
  15320 LAHTI
  15460 MÄKELÄ
  Rehtori Ari Anttila* 050 559 7844
  Apulaisrehtori Timo Laine* 050 387 9656
  Koulusihteeri Elina Soininen* 044 416 3337
  Opettajat 
  1. – 2. lk Jenny Forsell 044 769 8748
  3. – 4. lk Aleksi Henttonen 044 018 7320
  5. – 6. lk Markku Korhonen 044 769 8837
  En ja Ru  Esp opettaja Otto Laukkanen 044 416 3543
  Koulunkäyntiavustaja
    Kotilainen Emma 050 387 9673
  Keittiö Tiina Kanervaara** 044 790 9351
  Siivous Armi Penttilä 044 790 9352
  Vahtimestari RTK Niko Boman 044-412 4634
  RTK päivystys 029 029 3400
  Oppilashuolto
  Erityisopettaja ti ap ja pe Viivi Keinonen 050 387 9666
  Koulukuraattori Jani Uikuri 044 416 4005
  Koulupsykologi Silja Lääperi 050 398 5171
  Terveydenhoitaja Niina Nurminen* 044 416 3079

   

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.