Hyppää sisältöön

Ahtialan koulu

Ahtialan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita on 761, joista 1-6 -luokkalaisia 340 + 46 sekä 7-9 -luokkalaisia 375. Koulussa henkilöstöä on yhteensä reilut 70.

Ahtialan koululla on kolme toimipistettä.

Ahtialan pääkoulurakennus sijaitsee 8 km päässä Lahden keskustasta Alasenjärven läheisyydessä vireällä pientaloalueella. Ahtialan koulun Kivijärven toimipiste sijaitsee luonnonkauniilla alueella Pyhäntaalla, Nastolan alueella. Pääkoulun A/B siiven remontin takia 4. ja 6.lk ovat väistötiloissa Ahtialan entisellä terveysasemalla syksyyn 2024.

Kivijärven toimipisteen käyttöä turvataan korjaustoimenpiteillä. Ahtialan koulun Kivijärven toimipisteessä koulutoiminta päättyy kesään 2024 mennessä.

Meille Ahtialan koulussa on tärkeää oppilaan monipuolisen kasvun tukeminen ja identiteetin vahvistaminen. Toimimme vuorovaikutteisesti toisia kunnioittaen niin, että jokainen saa mahdollisimman hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään. Koulussamme toimii myös alueellinen pienluokka.

Viihtyisät tilat sisällä ja ulkona

Koulumme ajanmukaisissa ja terveissä tiloissa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. Meillä on muun muassa kaksi kotitalousluokkaa, iso liikuntasali, kunto- ja peilisali.

Koulumme piha-alueella on liikkuvan koulun tarpeisiin uudistettu piha-alue, aidattu koripallokenttä, skeittipaikka, katsomo ja monipuolisia leikkimahdollisuuksia välineineen.

Olemme tänä vuonna yhdessä työstäneet yhteistä visiota tulevaisuudesta. Millaisia me haluamme olla ja miten me toimimme?
Koulumme visio tiivistetysti on: ”Turvallisesti – yhdessä toimien ja esimerkkiä näyttäen – aika hyviksi ihmisiksi”

Liikuntakalenteri

Mitä meillä on liikassa : Liikuntakalenteri 

 • Ahtialan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan tai kiinan. Espanjan ja saksan kielen opetus järjestetään yhteistyössä Alasenjärven koulun kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään lähiopetuksena Lotilan koulussa.

  Elokuussa 2021 neljännen luokan aloittavat oppilaat voivat valita englannin A2-kieleksi, jos oppilas opiskelee ensimmäisenä vieraana kielenä muuta kuin englantia. Elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa.  Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  Valinnaisen kielen valinta tehdään 19.2. – 3.3.2024 

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Kuudesluokkalaiset voivat hakea yläkoulujen painotettuun opetukseen Wilmassa 27.11. – 5.12.2023

  Vuosiluokilla 7 – 9 tarjoamme viestintätaidon painotettua opetusta, jossa opetellaan mm. editoimaan videoita, muokkaamaan kuvia sekä käyttämään monipuolisesti erilaisia tietokonesovelluksia. Viestintätaidossa tehdään mm. elokuvia, musiikkivideoita, uutistöitä sekä tutustutaan lisäksi käsikirjoittamiseen, ”tubettamiseen” ja yleisesti median tuottamiseen. Opettelemme tekemään eri medioihin sopivaa materiaalia,  esimerkiksi haastatteluja, nettisivuja ja dokumentteja sekä live-taltiointeja monikameratuotantona. Voimme tarvittaessa tehdä jopa tilaustöitä eri yhteistyökumppaneille. Viestintätaito antaa oppilaalle valmiuksia monilukutaidon, itsensä ilmaisun ja TVT-taitojen kehittämiseen.

  Viestintätaito on sinun valintasi, jos lisäksi
  • Olet kiinnostunut monipuolisten mediataitojen hankkimisesta ja oman ilmaisusi kehittämisestä.
  • Pystyt toimimaan ryhmässä ja yksin erilaisten projektien parissa.
  • 7. luokalla 1 t / vko ja 8.- 9. luokilla 2 t / vko, toteutetaan valinnaisaineena.
  • Valitaan enintään 24 oppilasta. 
  – Info VT painotukseen hakemisesta on Teamsin kautta ma 20.11.2023 klo 17.30 – 18.30.
  Soveltuvuustesti on ke 17.1.24 klo 12.30 -15.00

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

  Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

  1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

  – Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.

  – Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  – Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.

  – Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
  – Puhelinta ei käytetä yhteisissä tilaisuuksissa salissa eikä muualla.

  – Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisällä ei käytetä päähinettä eikä ulkokenkiä.

  – Jokaisella on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.

  2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

  – Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

  – Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

  – Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

  – Oppitunnit päättää opettaja.

  3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

  – Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

  – Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

  – Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.

  – Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle.

  – Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

  – Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.

  – Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

  4§ Teen välitunnista mukavan tauon

  – Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla.

  – Polkupyörät säilytetään lukittuna niille varatuilla paikoilla etupihalla

  – Lumipalloja, kiviä ja muita esineitä ei heitellä välitunnilla.

  – Pelaamista varten on omat alueet.

  – Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

  – Välitunnit vietetään koulun välituntialueella eikä koulun alueelta saa poistua.

  – Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.

  – Vessassa ei oleskella porukalla eikä tarpeettomasti.

  5§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi

  – Ruokailussa syödään luokan kanssa varatun ruokavuoron aikana. Kädet pestään tai huuhdellaan käsidesillä ennen ruokailua.
  – Ruokaa otetaan vain sallittu määrä.

  – Ketään ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Jokainen ruokailee vain omalla vuorollaan.

  – Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

  – Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

  – Välitunneilla saa syödä kotoa tuotuja eväitä, kunhan huolehtii jälkiensä siivoamisesta. Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.
  – Pizzaa, kebabbia yms. ei tilata päivän aikana koululle. Energiajuomia ei nautita koulussa eikä tuoda kouluun..

  – Ruokalassa ei käytetä viihdelaitteita, ruokailun aikana syödään vain kouluruokaa

  6§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

  – Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

  – Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

  – Polkupyörät lukitaan ja säilytetään etupihalla, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
  – Mopokypärät säilytetään Yläkoulun kypärävarastossa. Yläkoulussa skuutit, potkulaudat jne. säilytetään lukittuna ulkona ja ovat oppilaan vastuulla niitä ei tuoda sisälle.

  7§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

  – Puhelimet ja muut elektroniset laitteet jätetään oppitunnin ajaksi säilytykseen luokassa puhelinparkkiin tai pidetään poissa näkyvistä eikä niitä käytetä oppitunnin aikana ilman lupaa. Sama koskee myös kuulokkeita/langattomia kuulokkeita joita ei käytetä oppitunnilla ilman lupaa. Alakoulussa voidaan tarvittaessa rajoittaa puhelimen käyttöä kouluaikana.

  – Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.

  – Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

  – Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

  8§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

  – Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
  – Tupakointi, nuuskaaminen yms. on koulussa ja koulualueella kielletty.

  – Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

  – Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.

  – Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

  9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita

  – Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

  10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

  Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

  Varsinaisia kurinpitokeinoja useammin käytetään ns. ojennuskeinoja, joita ovat

  – Opettajan huomautus, oppilaan poistaminen tunnilta sekä kasvatuskeskustelu

  – Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

  – Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

  – Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

  – Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

  Päivitetty 100822

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Ahtialan peruskoulun vanhempaintoimikunnan toiminnassa mukana ovat mm.: Laura Helin, Anita Närhi, Sanna Kivilaakso, Katja Kettunen, Pekka Pohjonen, Sanna Ranki, Johanna Ylönen, Marjaana Kouhia

  Toimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Opettajia edustaa erityisopettaja Riikka Ruotsalainen.

  Liity myös Ahtialan koulun vanhemmat -Facebook-ryhmään.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

 • Alakoulun valinnaisaineet valitaan maaliskuun lopulla 2023

  Neljännellä luokalla valinnaisaineita on yksi tunti, oppilas voi valita:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön

  Viidennellä luokalla oppilas voi valita kaksi tuntia valinnaisaineita, meillä Ahtialassa kaksi ainetta:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön
  kotitalouden

  Kuudennella luokalla oppilas voi valita yhden tunnin valinnaisaineen:
  liikunnan
  kuvaamataidon
  musiikin
  käsityön

  Valinnaisaineen ryhmä muodostetaan, jos sitä on valinnut tarpeeksi oppilaita, jos ryhmää ei muodostu valitaan tilalle toinen aine tai ainetta ei ole tarjolla kaikilla vuosiluokilla tai ryhmää ei muista syistä voida muodostaa. Osa valinnaisista voidaan toteuttaa kaksoistunteina niin että ainetta on joka toinen viikko. Käytämme myös joustavan opetuksen ryhmiä, jolloin ryhmässä saattaa olla oppilaita alakoulun eri luokilta ja luokkatasoilta.

  Valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 • Seiskaluokkalaiset valitsevat valinnaiset kahdeksannelle luokalle Wilman kautta tulevalla linkillä maaliskuussa 2024.

  Oppilailla on uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan valittavissa kahdenlaisia valinnaisaineita 8. luokalle:
  taide- ja taitoaineiden (TT) valinnaisia aineita (kolme tuntia viikossa) ja valinnaisia koulukohtaisia aineita (kolme tuntia viikossa).

  Taide- ja taitoaineita (TT) ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan. Jokainen valitsee myös varavalinnan, koska ryhmä muodostetaan vain jos siinä on tarpeeksi valinneita. (Huom! 8. luokalla kaikilla on liikuntaa ”pakollisena” lukujärjestystyksessä kolme tuntia)

  Valitusta 2h taide- ja taitoaineesta ei anneta erikseen arvosanaa, sillä opinnot ovat osa yhteisen oppiaineen opintoja ja opiskelu vaikuttaa yhteisen aineen arvosanaan todistuksessa.

  Valinnaisista koulukohtaisista kahden tunnin valinnaisista tulee todistukseen arviointi numerolla ja yhden tunnin valinnaisesta suoritusmerkinnällä. Yhden tunnin valinnaisen tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän päättöarviointiin.

  Valinnaisaineiden ryhmät ovat sekaryhmiä eri luokilta, ryhmät pyritään pitämää mahdollisimman samankokoisina, aina ei pääse parhaan kaverin kanssa samaan ryhmään. Valinnaisesta muodostuu ryhmä, jos siihen on tarpeeksi valinneita (väh. 16 oppilasta).

  Kaikki valinnaisaineet valitaan kahdeksatta vuotta varten (B2-saksa jatkuu yhdeksännellä). Kahdeksannen luokan keväällä valitaan sitten valinnaiset yhdeksättä luokkaa varten.

  Kun valinnainen aine on kerran valittu se on sen jälkeen pakollinen, sitä ei sen jälkeen voi muuttaa kuin todella painavista syistä vain huoltajan ja apulaisrehtorin luvalla. Valitse harkiten ja kysy neuvoa aineen opettajalta/opolta/apulaisrehtorilta.

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 2h
  Kotitalous
  Kuvataide
  Käsityö /TN/TS
  Liikunta
  Musiikki
  (Ei erikseen arvosanaa, vaikuttaa 7.lk numeroon)

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 1h
  Kotitalous
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (hyväksytty/hylätty, voi vaikuttaa saman aineen yhteiseen numeroon.)

  Näistä valitaan yksi: valinnaiset 2h (A1 saksan lukijat eivät voi valita näistä)
  Ilmaisutaito (Äidinkieli)
  Kotitalous
  Kuvataide
  Liikunta
  Tietotekniikka
  Valinnainen saksa B2 kieli (jatkuu ysillä)

  Näistä valitaan yksi: valinnaiset 1h
  Espanja
  Ilmaisutaito (Äidinkieli)
  Kotitalous
  Käsityö TN/TS
  Liikunta
  Musiikki
  Tietotekniikka
  (hyväksytty/hylätty, voi vaikuttaa korottavasti saman yhteisen aineen arvosanaan.)

 • Kahdeksannen luokan TT eli taito- ja taideaineiden sisältökuvaukset

  Taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan.

  Näistä valitaan yksi aine.
  Sisältökuvaukset:

  TT-kotitalous 2 vvt: ’Makumatka Eurooppaan’ Seiskalla opittujen taitojen kertauksen ja soveltamisen lisäksi tutustumme oppilaiden suunnittelemien ateriakokonaisuuksien myötä ensin kotimaan perinneruokakulttuuriin ja keväällä Euroopan eri maiden ruokiin ja leivonnaisiin.

  TT-käsityö 2 vvt: Monimateriaalinen käsityöOletko kiinnostunut monista eri materiaaleista ja sekä teknisen että tekstiilityön työtavoista? Voit valmistaa tuotekokonaisuuksia, joissa kädentaitosi kehittyvät sekä tekstiilipajan että teknisentyön puolella. Tekeminen on kokeilevaa ja kehittävää, ideoimme, suunnittelemme ja nikkaroimme vaikkapa oman vaatenaulakon, ja valmistamme kesäisen vaatteen naulakkoon. Tai ehkäpä oman pöytävalaisin, jonka varjostin kuvioidaan tekstiilissä ja sähkötyöt tehdään teknisen puolella. Tule haastamaan mielikuvituksesi luoviin projekteihin. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

  TT-käsityö TS 2 vvt: Onko tekstiilityöt sinun juttusi? Voit laajasti toteuttaa ja oppia erilaisia uusia tekstiilikäsityön tekniikoita ja valmistaa tuotteita mieltymystesi mukaan. Värjäämme, painamme ja koristelemme kangasta, teemme lankatöitä, käytämme erilaisia materiaaleja luonnonkuiduista tekokuituihin. Jos lankatyöt tai koneompelu on vahvuutesi, voit painottaa sitä tekniikkaa, jossa haluat kehittyä. Suunnittelemme yhdessä aihepiirejä ja sisällöt muokkautuvat oppilaiden toiveiden pohjalta.

  TT-käsityö TN 2 vvt: Syvennetään taitoja monipuolisesti eri tekniikoista; metallitöissä opetellaan mm. hitsaamaan, taivuttamaan, mankeloimaan terästä. Puuteknologian osalta tutustutaan konetyöstön eri mahdollisuuksiin ja tutustutaan erilaisiin liitostapoihin. Elektroniikassa valmistetaan itse piirilevy, tyhjiömuovataan laitekotelo ja tutustutaan ohjelmoitavaan mikrokontrolleriin.

  TT-kuvataide 2 vvt: Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempään työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  TT-liikunta 2 vvt: Valinnaisen liikunnan tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Syventävän liikunnan myötä voi löytää uuden liikuntaharrastuksen. Tavoitteena on, että liikunnasta tulisi osa oppilaan elämäntapaa.

  TT-musiikki 2 vvt: Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Kahdeksannen luokan tavoitteena onkin saavuttaa oppilaille perussoittotaito mahdollisimman monesta soittimesta. Tutustumme myös länsimaisen populaarimusiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja tämän kautta myös musisointimateriaalissa löytyy tyylien kirjoa; herkistä balladeista heviin, 50-luvulta tähän päivään. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti.

  Sisältökuvaukset: TT aineet 1 h, näistä valitaan yksi. Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytännössä lukujärjestyksessä joka toinen viikko kaksoistunteina.

  TT- Kotitalous 1 vvt:”Opiskelijaruokaa” Nopeaa, helppoa ja maukasta opiskelijaruokaa sekä kodinhoidon tehtäviä ja arjen hallinnan suunnittelua.

  TT- Kuvataide 1 vvt. `Muotoilu ja arkkitehtuuri´Muotoilemme ja rakentelemme prototyyppejä ja pienoismalleja itse suunnitelluista patsaista, koruista, käyttöesineistä, rakennuksista, sisustuksista ja huonekaluista. Töissä käytämme materiaaleja kuten savea, kipsiä, kanaverkkoa villisti sekoitellen, yksilölliset tarpeet huomioiden. Tutkimme erityisesti rakennettua maailmaa ja ympäristöä, muotoilua ja arkkitehtuuria vaihtelevin tekniikoin mittasuhteitamme unohtamatta. Pääpaino on omassa työskentelyssä ja tekemisessä ryhmässä tai yksin.

  TT- Liikunta 1 vvt. Mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Oppitunnin pääasiallisena tavoitteena on yksilön omien mieltymysten mukainen toiminta ja niiden kehittäminen.

  TT- Musiikki 1 vvt. Laulamista. Keskitytään laulamiseen. Teemme hengitysharjoituksia sekä äänenavauksia ja opiskelemme laulutekniikkaa. Laulamme yhdessä ja pyrkimyksenä on harjoitella moniäänistä stemmalaulua. Halukkaat pääsevät toki myös laulamaan sooloja. Laulettavan materiaalin pääpaino on pop-kappaleilla, mutta niiden ohella myös perinteisempää laulustoa kuten vaikkapa kansanlauluja. Lämpimästi tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet.

 • Näistä valitaan kasille yksi 2 vvh valinnainen ja yksi 1 vvh valinnainen. Yhteensä 3 tuntia.

  Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytännössä lukujärjestyksessä joka toinen viikko kaksoistunteina.
  (Pitkän saksan lukija ei voi valita koulukohtaisia 2h aineita)

  Sisältökuvaukset:

  Valinnainen Kotitalous 2 vvt: ”Ruokaseikkailu Pohjoismaihin” Makumatkailemme pohjoismaisten ruokien ja leivonnaisten. Syksyisten aterioiden ja leivonnaisten myötä tutustumme mm. satokausiajattelun periaatteisiin ja ilmastomyönteiseen ravitsemukseen. Keväällä maistelemme omien suunnitelmien mukaisia, eri vuosikymmenille tyypillisiä suomalaisia ruokia ja leivonnaisia. Loppukevät kuluu maistuvalla pohjoismaisella maaseutumatkalla

  Valinnainen Kotitalous 1 vvt: ’Pohjoismainen leivonta: mutakakusta siemennäkkäriin’ eli leivomme pohjoismaisia suolaisia ja makeita herkkuja. Samalla tutustumme perustaikinoiden ja -menetelmien ja niiden muunnelmien toteuttamiseen.

  Valinnainen Tekninen työ, 1vvtPuukon tekeminen. Tutustutaan perinteiseen suomalaiseen työvälineeseen, puukkoon. Oppilaat suunnittelevat sekä tuottavat itselleen puukon ja siihen nahkaisen tupen, painottaen puukon toimivaa sekä esteettistä ulkonäköä. Kurssilla tutustutaan myös teroitukseen sekä teräaselainsäädäntöön.

  Valinnainen Tekstiilityö, 1 vvt:Pehmoilua.  Tule virkkaamaan pehmoisesta langasta tai ompelemaan kankaista jotakin pehmeää, kuten oma pehmonalle, pehmotyynyt, pehmoinen pipo tai vaikkapa teddylaukku! Suuren suosion valinnaiskässässä saavuttaneet samettisen pehmeät pörrö- ja lenkkilangat sekä pörröiset teddy-, sametti- ja fleecekankaat kuuluvat tälle kurssille! Tervetuloa kaikille pehmoille, voit käpertyä rennolla fiiliksellä sohvalle neulomaan tai hurrutella menemään saumurilla ja ompelukoneella pehmoisia tuotteita.


  Valinnainen Kuvataide, 2vvt: Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempää työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita.

  Valinnainen Liikunta, 2vvt: Palloilu ja kehonhallinta- ja huolto. Tavoitteena tutustua monipuolisesti eri palloilulajeihin sekä kehittää omaa kehonhallintaa sekä parantaa lihasvenyvyyttä ja liikkuvuutta. Palloilun sisältönä on pelata eri viitepelejä, soveltavia pelejä, yksilöharjoitteiden tekoa sekä pelata pelejä niiden oikeilla säännöillä. Kehonhallinta- ja huolto käsittää akrobatiaa ja sirkusta, harjoitteita permannolla ja telineillä, parkouria sekä liikkuvuus ja venyvyysharjoitteita.

  Valinnainen Liikunta, 1 vvt: Fittness and body. Tavoitteena oman kehon kunto-ominaisuuksien tunnistaminen ja kehittäminen. Sisältönä tutustua kuntosaliin paremmin ja oppia käyttämään sitä. Sen lisäksi tutustutaan toiminnalliseen harjoitteluun ja eri kuntovälineiden käyttöön.


  Valinnainen Musiikki, 1 vvht: Palautetaan mieleen perussoittotaitoa kielisoittimilla sekä rummuilla ja koskettimilla. Toki myös lauletaan yhdessä. Tavoitteena on soittaa helpohkoja bändibiisejä eri aikakausilta. Kuuntelemalla tutustutaan myös kevyen musiikin klassikoihin. Suositellaan niille, jotka eivät ole valinneet musiikin pitkää valintaa ja jotka ovat opiskelleet musiikkia viimeksi 7. luokalla.


  Valinnainen Äidinkieli, ilmaisutaito, 2 vvt: Ilmaisutaidon tavoitteena on löytää ilmaisun ilo ja rohkeus sekä lisätä oppilaan itseluottamusta ja itsetuntoa. Ryhmätyötaitoja opitaan yhdessä tekemällä erilaisia projekteja. Tutustutaan draaman keinoihin ja sen monipuolisiin työskentelytapoihin. Kurssilla kehitetään ilmaisun taitoja, vuorovaikutustaitoja ja pyritään ottamaan esiintymishaasteita vastaan esimerkiksi tekemällä pieniä esityksiä ja näytelmiä. Työskentely painottuu luokkatilassa tehtävään draamaan, mutta ryhmän innostuneisuuden ja toiveiden mukaan mahdollisesti myös esitettäviin näytelmiin ja projekteihin asti. Esiintymispakkoa ei ole.

  Valinnainen Äidinkieli, ilmaisutaito, 1vvt: Improvisaatio´ Haluatko heittäytyä hetkeksi aivan toisenlaiseen maailmaan tai rooliin? Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden eläytyä ja kokea monenlaisia rooleja ja maailmoja. Tunneilla heittäydytään kokeilemaan oman ilmaisun keinoja ja rajoja sekä omana itsenä että erilaisissa rooleissa toimimalla. Tavoitteena on löytää ilmaisun rohkeus, leikkisyys ja uskallus. Improvisoinnissa pyritään kehittämään oppilaan itsetuntemusta, kokonaisilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Harjoituksilla etsitään oman ilmaisun keinoja ja koetellaan sen rajoja. Esiintymispakkoa ei ole.


  Valinnainen Tietotekniikka, 2 vvt: Valmiuksia tietotekniikan käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen.  Harjoitellaan käyttämään erilaisia tietokoneen sovelluksia sekä tutustutaan ohjelmointiin. Valinta sopii niille, jotka haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja sen eri ohjelmia monipuolisesti työvälineenä. Lukioon suuntaaville tietotekninen osaaminen on nykypäivänä erityisen tärkeää, joten kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kartuttaa tietoteknistä osaamista jatko-opintoja ajatellen. Harjoitellaan käyttämään monipuolisesti esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia, esitysgrafiikkaohjelmia sekä taulukkolaskentaohjelmia.

  Valinnainen Tietotekniikka, 1 vvt: Ohjelmointia ja robotiikkaa. Tutustutaan graafiseen- ja kirjoitettavaan koodaamiseen. Tutustutaan myös Vex IQ- ja Lego EV3-robottien avulla robottiohjelmointiin. Oppilas saa tutustumisen jälkeen keskittyä syvemmin haluamaansa aihealueeseen. Tämä valinnainen sopii hyvin koodaamisesta sekä robottiohjelmoinnista kiinnostuneelle.


  Valinnainen saksa, B2 kieli, 2vvt: Valinta jatkuu yhdeksännelle luokalle.: Päätavoite on perusrakenteiden ja sanaston vahva hallinta. Korostamme opetuksessa kielitaidon merkitystä kommunikoinnin välineenä, ja pyrimme kokonaisvaltaiseen rohkean ja reippaan kielipersoonan kehittämiseen. Vieraiden kielten osaaminen auttaa myös ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja erilaisia ihmisiä. Tunneilla opitaan saksan alkeita, perusrakenteita ja sanastoa. Tavoitteena on herättää uteliaisuus ja kiinnostus saksan kieleen sekä rohkaista käyttämään kielitaitoa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin esim. juhlapyhät, ruoka jne.

  Valinnainen espanja,  1 vvt  Tämän valinnaisen voi valita joko kasilla tai ysillä ei molempina vuosina, koska sisältö on sama. Espanjan tunneilla pyritään alusta lähtien tuottamaan erityisesti puhuttua kieltä. Suomalaisten on helppo oppia ääntämään ja kirjoittamaan espanjaa koska sen ääntäminen on loogista ja se enimmäkseen “äännetään kuten kirjoitetaan”. Opettelemme käytännön espanjaa: opit mm. tervehdyksiä, kertomaan itsestäsi, arkielämän asiointitilanteita jne. Pelaamme myös erilaisia kieltenoppimispelejä.  Lisäksi kuuntelemme espanjankielistä musiikkia ja katsomme espanjankielisiä videoita, tietenkin puhumista ja kirjoittamista unohtamatta.  ¡Vamos a aprender español! 

 • Kahdeksasluokkalaiset valitsevat valinnaiset yhdeksännelle luokalle Wilman kautta tulevalla linkillä maaliskuussa 2024.

  Oppilailla on uuden opetussuunnitelman tuntijaon mukaan valittavissa kahdenlaisia valinnaisaineita 9. luokalle:
  taide- ja taitoaineiden (TT) valinnaisia aineita (kolme tuntia viikossa) ja valinnaisia koulukohtaisia aineita (kolme tuntia viikossa).  Yhteensä valitaan kuusi (6) tuntia valinnaisia aineita. Jokainen valitsee myös varavalinnan, ryhmä muodostetaan vain jos siinä on tarpeeksi valinneita.

  Taide- ja taitoaineita (TT) ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee yhden kahden tunnin valinnan ja yhden valinnan yhden tunnin aineista.

  Valitusta 2h taide- ja taitoaineesta ei anneta erikseen arvosanaa, sillä opinnot ovat osa yhteisen oppiaineen opintoja ja opiskelu vaikuttaa yhteisen aineen arvosanaan todistuksessa.

  Valinnaisista koulukohtaisista kahden tunnin valinnaisista tulee todistukseen arviointi numerolla ja yhden tunnin valinnaisesta suoritusmerkinnällä. Yhden tunnin valinnaisen tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän päättöarviointiin.

  Valinnaisaineiden ryhmät ovat sekaryhmiä eri luokilta, ryhmät pyritään pitämää mahdollisimman samankokoisina, aina ei pääse parhaan kaverin kanssa samaan ryhmään. Valinnaisesta muodostuu ryhmä, jos siihen on tarpeeksi valinneita (väh. 16 oppilasta).

  Kun valinnainen aine on kerran valittu se on sen jälkeen pakollinen, sitä ei sen jälkeen voi muuttaa kuin painavista syistä vain huoltajan ja apulaisrehtorin luvalla. Valitse harkiten ja kysy neuvoa aineen opettajilta/opolta/apulaisrehtorilta/.

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 2h
  Kotitalous
  Käsityö /TN/TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (Ei erikseen arvosanaa, vaikuttaa 7.lk numeroon)

  Näistä valitaan yksi:  TT-valinnaisaineet, 1h
  Kotitalous
  Käsityö TS
  Kuvataide
  Liikunta
  Musiikki
  (hyväksytty/hylätty, voi vaikuttaa saman aineen yhteiseen numeroon.)

  Näistä valitaan yksi:  -valinnaiset aineet, 2h (A2 saksan lukijat eivät voi valita näistä)
  Ilmaisutaito (äidinkieli)
  Kotitalous
  Kuvataide
  Käsityö TN
  Käsityö TS
  Liikunta
  Tietotekniikka

  Näistä valitaan yksi:  -valinnaiset aineet, 1h
  Arjen taidot
  Espanja
  Ilmaisutaito (äidinkieli)
  Lakitieto (yhteiskuntaoppi)
  Kemia
  Matematiikka
  Retkeily
  Ruotsi
  Tietotekniikka

  (Hyväksytty/hylätty. Voi vaikuttaa korottavasti saman aineen yhteiseen numeroon)

 • Yhdeksännen luokan TT eli taito- ja taideaineiden sisältökuvaukset

  Taide- ja taitoaineita ovat kotitalous, käsityö, kuvataide, liikunta ja musiikki. Näiden opetussuunnitelmat ja sisällöt ovat Lahdessa samat jokaisella koululla. Näistä oppilas tekee kaksi valintaa, yhden kahden tunnin valinnan ja yhden valinnan yhden tunnin aineista. Yhteensä siis 3 tuntia.

  Sisältökuvaukset: TT aineet 2 h, näistä valitaan yksi.

  TT-kotitalous 2 vvt. ”Makumatka maailmalle” Hyödynnetään kausittaista ruoka-ainetarjontaa oma hyvinvointi ja kestävä kehitys huomioiden. Tutustutaan Euroopan ulkopuolisten maiden ruoka- ja tapakulttuureihin. Hyödynnetään monipuolisesti tietolähteitä arjenhallinnan taitojen kehittämisessä.

  TT-kuvataide 2vvt. Opiskelu painottuu omaan työskentelyyn, ajatteluun ja ideointiin. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. 9. luokka huipentuu kevät lukukaudella tehtävään lopputyöprojektiin. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  TT-käsityö TN 2 vvt: Suunnitellaan ja toteutetaan projekti oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Aiheena voi olla uusi tuote, jonkin tavaran entisöinti tai vaikkapa mopon tai polkupyörän täydellinen uudistaminen.

  TT-käsityö TS 2 vvt: Oletko innostunut käsitöistä? Pidätkö omien tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta? Haluatko valmistaa lemmikillesi pedin, ommella pehmoiset pyjamahousut tai kenties neuloa omat villasukat? Haluatko suunnitella ja sisustaa omaan huoneesi värimaailmaan sopivat tyynyt ja torkkupeiton? Sinulla on mahdollisuus toteuttaa unelmiesi käsitöitä valinnaisen tekstiilityön tekniikoilla ja monipuolisilla materiaaleilla. Voit valita helpompia tai haastavampia töitä oman taitotason ja kiinnostuksen mukaan. Löydä iloinen fiilis käsityön tekemiseen ja opi samalla uusia kädentaitoja.

  TT- Liikunta 2 vvt: Valinnaisen liikunnan tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Syventävän liikunnan myötä voi löytää uuden liikuntaharrastuksen. Tavoitteena on, että liikunnasta tulisi osa oppilaan elämäntapaa.

  TT- Musiikki 2 vvt: Monipuolista soittoa, laulua, kuuntelua, popin ja rockin tyyleihin tutustumista, esiintymisiin harjoittelua, ja rentoa musisoinnin iloa, siitä on valinnaismusiikki tehty! Musiikki on todella käytännönläheinen oppiaine ja pääpaino onkin laulamisella ja bändisoitolla; käytössä ainakin kitarat, ukulelet, bassot, rummut, pianot ja tyylinmukaiset rytmisoittimet. Yhdeksännellä luokalla syvennetään jo opittuja taitoja, toki mukaan mahtuu myös sellaisia oppilaita, jotka eivät ole 8.luokalla musiikkia opiskelleet. Yhteissoitossa pyritään jo hiukan haastavampaan materiaaliin ja harjoitellaan eri soittotekniikoita mm. kitaralla. Tutustumme myös suomalaisen kevyen musiikin historiaan ja tyylisuuntiin ja näin ollen soitamme ja laulamme iskelmää, suomirockia ja tämän hetken pinnalla olevien artistien tuotantoa. Ysiluokkalaiset ottavat vastuuta koulun tilaisuuksien musiikkiesityksistä ja valmistelevat vuoden aikana joko oman konsertin tai ovat mukana jossain vielä isommassa projektissa. Valinnaismusiikkiin tulevalta oppilaalta edellytetään innokkuutta ja sinnikkyyttä, niiden avulla taitoja oppii varmasti.


  Yhdeksännen luokan sisältökuvaukset: TT aineet 1 h, näistä valitaan yksi. Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytännössä lukujärjestyksessä joka toinen viikko kaksoistunteina.


  TT- Kotitalous 1 vvt: ’Kaiken maailman leivontaa’. Valmistetaan erilaisia kansainvälisiä suolaisia ja makeita leivonnaisia perusleivontamenetelmiä harjoitellen. Muunnetaan leivontaohjeita ja toteutetaan ideoita niiden pohjalta. Lasketaan ja vertaillaan eri tavoin valmistettujen leivonnaisten hintoja sekä pohditaan hinta-laatusuhdetta. Vahvistetaan keittiöhygieniaosaamista erityisesti leivonnan näkökulmasta.

  TT- Kuvataide 1 vvt. `Teos´. Valitaan sisältöjä kuvataiteen sisältöalueista ja kootaan valituista sisällöistä suurempi kokonaisuus, minkä avulla toteutetaan kuvataiteen opetuksen tavoitteita taiteellisen työskentelyn ja tutkivan oppimisen keinoin. Työskentelyn aihepiireiksi valitaan itselle tärkeitä visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omasta elinpiiristään tai erilaisista kuvataiteen ilmiöistä. Kuvia käytetään vastuullisesti ja työskennellään itse valitsemillaan kuvantuottamisen tavoilla kehittäen omaa persoonallista ilmaisua samalla suunnitellen ja arvioiden omaa työskentelyä sekä dokumentoiden työskentelyprosessia. Työskentelyssä otetaan vastuuta tehdyistä valinnoista ja työskentelyn itsenäisemmästä eteenpäin viemisestä

  TT- Käsityö TS 1 vvt. Pehmoilua. Tule virkkaamaan pehmoisesta langasta tai ompelemaan kankaista jotakin pehmeää, kuten oma pehmonalle, pehmotyynyt, pehmoinen pipo tai vaikkapa teddylaukku! Suuren suosion valinnaiskässässä saavuttaneet samettisen pehmeät pörrö- ja lenkkilangat sekä pörröiset teddy-, sametti- ja fleecekankaat kuuluvat tälle kurssille! Tervetuloa kaikille pehmoille, voit käpertyä rennolla fiiliksellä sohvalle neulomaan tai hurrutella menemään saumurilla ja ompelukoneella pehmoisia tuotteita.

  TT- Liikunta 1 vvt. Mahdollisuus oppia erilaisia liikuntataitoja, ylläpitää fyysistä peruskuntoa ja tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin. Oppitunnin pääasiallisena tavoitteena on yksilön omien mieltymysten mukainen toiminta ja niiden kehittäminen.

  TT- Musiikki 1 vvt. Palautetaan mieleen perussoittotaitoa kielisoittimilla sekä rummuilla ja koskettimilla. Toki myös lauletaan yhdessä. Tavoitteena on soittaa helpohkoja bändibiisejä eri aikakausilta. Kuuntelemalla tutustutaan myös kevyen musiikin klassikoihin. Suositellaan niille, jotka eivät ole valinneet musiikin pitkää valintaa ja jotka ovat opiskelleet musiikkia viimeksi 7. luokalla.

 • Yhdeksännen luokan koulukohtaiset valinnaiset 2 t

  Näistä valitaan 8. luokalla yksi kahden tunnin valinnainen aine ysille.

  (Pitkän saksan lukijat eivät voi valita 2h valinnaista enää erikseen tästä listasta)

  Sisältökuvaukset:

  Valinnainen – Kotitalous 2 vvt. ”Mun safkaa”. Tutustutaan ruokakulttuureihin eri raaka-aineiden kautta ja valmistetaan niistä herkullisia kansainvälisiä ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia omaa suunnittelua painottaen. Opiskelemme myös taloudellisen ajattelun huomiointia ruoanvalmistuksessa

  Valinnainen – Kuvataide 2 vvt. Opiskelu painottuu omaan ajatteluun ja ideointiin ja sitä kautta yksilöllisempään työskentelyyn. Tavoitteena on lisätä kykyä visuaalisen ympäristön kokemiseen, ymmärtämiseen ja maailman jäsentämiseen sekä näiden kautta rohkeaan ja persoonalliseen itsensä kuvalliseen ilmaisemiseen. Keskitymme perinteisempiin kuvan tekemisen tapoihin monipuolisesti ja vaihtelevasti kuten maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun, taidegrafiikkaan, valokuvaukseen, rakenteluun välillä eri tekniikoita villisti sekoitellen. Teemme mm. maalauksia, paketteja, kolmiulotteisia olioita, t-paitojen ja tuolien kuvituksia, patsaita. Valinnanvapaus ja sitä kautta vastuu omien ideoiden toteuttamiseksi ja tekniikoiden mielekkääksi hyödyntämiseksi kasvaa ja vahvistuu. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme ulkopuolisia vierailijoita ja opintoretkiä.

  Valinnainen – Tekninentyö 2 vvt. Syvennetään teknisen työn materiaalituntemusta ja tietämystä eri työtavoista ja tekniikoista. Oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan työaiheita eri osa-alueista (puu- metalli- ja sähköteknologia). Töiden haastavuus ja koko voivat vaihdella. Opinnoissa kehitetään suunnittelutaitoja sekä syvennetään ongelmanratkaisukykyä. Oppilaalla on mahdollisuus painottaa opiskelussa jatkokoulutustoiveitaan vastaavia aihealueita. Oppilaalla on mahdollisuus tehdä myös huolto –ja korjaustoimenpiteitä omiin kulkuneuvoihin, koneisiin ja laitteisiin.

  Valinnainen- Tekstiilityö 2 vvt. Vaateompelu ja pukeutuminen. Pidätkö vaatteiden tuunaamisesta ja muokkauksesta? Haluatko tehdä itse uusia vaatteita tai uudistaa vanhoja vaatteita uudelleen käyttöön? Voit värjätä, painaa, kirjoa ja muodistaa vaatteita. Voit myös valmistaa kurssilla kokonaan uuden vaatteen, esimerkiksi oman hupparin, pyjamahousut tai juhlavamman vaatteen, jonka kaavoitamme mittojen mukaan. Vuoden aikana ehdit tehdä useamman eri työn. Kurssilla on mahdollisuus oppilaiden kiinnostuksen mukaan tehdä myös kirpparikierrosta, josta teemme löytöjä, joita työstämme tunnilla. Vierailukäynnit vaatetusalaan ja pukeutumiseen liittyen ovat myös mahdollisia. Myös erilaiset asusteet ja laukut kuuluvat tämän kurssin sisältöön

  Valinnainen Liikunta 2 vvt. Palloilu, kehonhallinta ja lihashuolto. Soveltaa, syventää jo opittuja taitoja. Ymmärtää oman kehonhallinnan merkitys elämänlaatua parantavana tekijänä. Ymmärtää lihashuollon merkitys kehon hyvinvoinnille. Monipuolisia harjoitteita. Viitepelejä. Soveltavia pelejä. Yksilöharjoitteita välineen kanssa.”Oikeaa” peliä. Akrobatia, sirkus. Tasapaino, voimaharjoittelu yksin/ryhmissä. Harjoitteita permannolla ja eri telineillä. Erilaiset ärsykkeet erilaisten ratojen muodossa. Harjoitteet vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Staattiset/dynaamiset/pari/apuväline, lihashuolto, venytykset.

  Valinnainen – Tietotekniikka (TVT) 2 vvt. Valmiuksia tietotekniikan käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen.  Harjoitellaan käyttämään erilaisia tietokoneen sovelluksia sekä tutustutaan ohjelmointiin. Sisältöä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti. Valinta sopii niille, jotka haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja sen eri ohjelmia monipuolisesti työvälineenä.  Harjoitellaan käyttämään monipuolisesti esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia, esitysgrafiikkaohjelmia sekä taulukkolaskentaohjelmia.

  Valinnainen – Äidinkieli, ilmaisutaito 2 vvt. Ilmaisutaidon tavoitteena on löytää ilmaisun ilo ja rohkeus sekä lisätä oppilaan itseluottamusta ja itsetuntoa. Ryhmätyötaitoja opitaan yhdessä tekemällä erilaisia projekteja. Tutustutaan draaman keinoihin ja sen monipuolisiin työskentelytapoihin. Kurssilla kehitetään ilmaisun taitoja, vuorovaikutustaitoja ja pyritään ottamaan esiintymishaasteita vastaan esimerkiksi tekemällä pieniä esityksiä ja näytelmiä. Työskentely painottuu luokkatilassa tehtävään draamaan, mutta ryhmän innostuneisuuden ja toiveiden mukaan mahdollisesti myös esitettäviin näytelmiin ja projekteihin asti. Esiintymispakkoa ei ole.

  Yhdeksännen luokan koulukohtaiset 1 h aineet

  Yhden tunnin valinnaisen suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti saman aineen yhteisen oppiaineen numeroon. Aine arvioidaan hyväksytty/hylätty.

  Näistä valinnaisista 1 h aineista valitaan 8. luokalla yksi aine ysille. Yhden tunnin valinnainen järjestetään käytännössä lukujärjestyksessä joka toinen viikko kaksoistunteina.

  Sisältökuvaus:
  Valinnainen – Arjen taidot 1 vvt. ”Kokoa itsellesi tosielämän survival kit? Käydään läpi ja harjoitellaan erilaisia käytännön arjessa tarvittavia tai sitä helpottavia tietoja ja taitoja. Teemoja mm. turva-, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen (ruokavalio, liikunta, uni, sosiaalisuus).

  Valinnainen -Espanja 1 vvt. Tämän valinnaisen voi valita joko kasilla tai ysillä ei molempina vuosina, koska sisältö on sama. Espanjan tunneilla pyritään alusta lähtien tuottamaan erityisesti puhuttua kieltä. Suomalaisten on helppo oppia ääntämään ja kirjoittamaan espanjaa koska sen ääntäminen on loogista ja se enimmäkseen “äännetään kuten kirjoitetaan”. Opettelemme käytännön espanjaa: opit mm. tervehdyksiä, kertomaan itsestäsi, arkielämän asiointitilanteita jne. Pelaamme myös erilaisia kieltenoppimispelejä.  Lisäksi kuuntelemme espanjankielistä musiikkia ja katsomme espanjankielisiä videoita, tietenkin puhumista ja kirjoittamista unohtamatta.  ¡Vamos a aprender español!

  Valinnainen – Kemia 1 vvt Luonnontieteellinen labravalinnainen. (Järjestetään keväällä 2h kerrallaan.) Valinnaisen aikana toteutetaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. Valinnaisen aikana opitaan ymmärtämään luonnontieteiden osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Pääpaino on laboratoriotyöskentelyssä. Lisäksi harjoitellaan tutkimusten raportointia sekä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan lähellä olevissa tutkimuslaitoksissa tai yrityksissä

  Valinnainen – Matematiikka 1 vvt. Vahvistetaan ja kerrataan matematiikassa jo opittuja tietoja ja taitoja. Tämän lisäksi opitaan lukio-opinnoissa tarvittavia uusia matemaattisia ajatuksia. Ongelmanratkaisutaitoja sovelletaan yli oppiainerajojen, mm. fysiikan laskuihin. Tutustutaan joihinkin matematiikan digisovelluksiin ja hyödynnetään niitä.

  Valinnainen retkeily 1 vvt. Retkeilyssä liikumme luonnossa eri tavoin esim. vaeltaen, hiihtäen ja meloen. Lisäksi kalastamme, sekä opimme yöpymään metsässä, ensiaputaitoja, tekemään erilaisia nuotioita ja tietysti nautimme retkieväistä. Teemme keväällä yönyli kestävän retken.  Jos luonto on sun juttu, niin tule mukaan! Huom! Lukuvuonna 23 – 24 olemme retkeilleet yleensä n. 3h kerrallaan n. 3 viikon välein.

  Valinnainen ruotsi, 1 vvt: Riemuruotsi – repetition. Perustason ruotsin kurssi, jolla palautetaan mieliin ja kerrataan aiemmin opittuja sanastoja ja rakenteita monipuolisia työskentelytapoja käyttäen. Tarkempia kurssin sisältöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän tarpeensa ja toiveensa huomioiden. Tämä sopii hyvin oppilaille, jotka haluavat saavuttaa monipuolisen perusosaamisen toisessa kotimaisessa kielessä. (Huom! syksystä 2024 ysiluokalla on 2h/vko pakollista ruotsia, eli 1h aikaisempaa enemmän, tämä muuttui 13.1.2024)

  Valinnainen – Tietotekniikka (TVT) 1 vvt. Jos TVT taidot ovat hukassa tai epävarmoja jatko-opintoja ajatellen niin valinnainen aine antaa valmiudet TVT:n käyttöön sekä opiskelun apuvälineenä että työelämää silmälläpitäen. Hyötyohjelmat, O 365, tekstinkäsittely, grafiikka, taulukkolaskenta, pilvipalvelut ja erilaisiin oppimisalustoihin tutustumista jatko-opintoja ajatellen. Antaa valmiudet omaksua uusia sovelluksia ja mukautua muuttuvaan yhteiskuntaan.

  Valinnainen – Yhteiskuntaoppi 1 vvt. lakitieto Tavoitteena on syventää oppilaan lakitietämystä ja -tuntemusta. Oikeustapauksien ratkomista, rikosoikeudenkäynteihin perehtymistä ja mahdollisuuksien mukaan Päijät-Hämeen Käräjäoikeudessa vierailuja.

  Valinnainen – Äidinkieli 1 vvt. Ilmaisutaito Improvisaatio. Haluatko heittäytyä hetkeksi aivan toisenlaiseen maailmaan tai rooliin? Improvisaatio tarjoaa mahdollisuuden eläytyä ja kokea monenlaisia rooleja ja maailmoja. Tunneilla heittäydytään kokeilemaan oman ilmaisun keinoja ja rajoja sekä omana itsenä että erilaisissa rooleissa toimimalla. Tavoitteena on löytää ilmaisun rohkeus, leikkisyys ja uskallus. Improvisoinnissa pyritään kehittämään oppilaan itsetuntemusta, kokonaisilmaisua ja vuorovaikutustaitoja. Harjoituksilla etsitään oman ilmaisun keinoja ja koetellaan sen rajoja. Esiintymispakkoa ei ole.

 • 1A Forsell Jenny o444 820 763
  1A  Wallin Tiina o503 879 668
  2A Räsänen Taina o503 879 660
  2B Laine Sami o503 879 655
  3A Pyykkö Nina o444 820 980
  3B Schroderus-Anttila Paula o503 879 674
  4A Simolin Katriina 044-4163535
  4A  Jokinen Johanna o503 879 676
  5A Virtanen Teemu o444 163 335
  5A Lämsä Sanna o503 879 677
  6A Pirttimäki Mari o444 826 160
  6A Talikainen Leena o503 879 686
  7a Järvinen Ville 050 387 9653 Hy, TT
  7b Jämsen Minna o503 879 657 LI, TT
  7c Sinervä Sari o503 879 683 KU
  7d Heino Mira o44 482 6321 KO,opp.kunta
  7e Palmroos Mikko o503 879 667 MA, FY, KE
  7f Lappalainen Tiina o503 879 670 BG, GE, TT, yk opp.kunta
  8a Pihlava Mikko o503 879 681 MA, FY, KE
  8b Joensuu Annamari o505 597 969 AI, Ait
  8c Peippo Essi o503 879 662 BG, GE
  8d Vanhala-Selin Kristiina o503 879 688 HY
  8e Partanen Petri o505 597 972 LI
  8f Miettunen Heidi o447 161 361 KÄS, TS
  9a Blomberg Jari 044-482 0979 Li, Käs
  9b Jaakkola Anne o503 879 665 EN, SA
  9c Haapasaari Irja o503 879 692 KO, tukioppilaat
  9d Pynnönen Anne o444 826 322 En, Ru
  9f Keinonen Viivi o503 879 666 Ru, Sa, Ero Kivijärvi
  9g Soikkeli Kaija o503 879 663 AI
  Hahl Marika
  Hartikainen Tiina
  Byman Lotta
  044 482 6569
  044 482 6319
  Ero
  Ue, Et, Ait
  Fy, Ke
  Kivelä Miia 044 482 6319 Ue, Et, Ait
  Kansikas Minna o503 879 680 EN, RU
  Kontio Johanna o444 163 348 AI
  Kähkönen Mikko o444 826 322 Ero (pienluokka)
  Laukkanen Otto o444 163 543 RU, EN, ESP
  Lehtinen Juha o444 826 320 Erityisopettaja, 8-9 lk
  Miinalainen Heli o503 879 659 MA, FY, KE
  Tommola Ella o444 826 567 MA, FY, KE
  Ruotsalainen Riikka o503 879 678 Ero, 1-4 lk, Ait
  Salakka Helena o444 820 968 Opo
  Siikanen Tiina 044 4 826 833 Opo
  Suuronen Teemu o503 879 651 KÄS, TN
  Tammilehto-Juntunen Elina o503 879 690 MU
  Tarkkonen- Engström Satu o503 111 601 Ero
  Koulunkäynnin ohjaajat
  Itäpää Satu 044 483 1579
  Laaksonen Tuija o444 826 637
  El-idi Faten 044-483 1823
  050 387 9673
  Koski Pipsa 050 387 9669
  Pasanen Sara
  Parviainen Tanja
  044 416 3349
  050 387 9687
  Turunen Ronja 050 387 9673

  Kivijärven toimipiste

  2. – 4. lk Anne Taljavaara-Gore 0447 698 837
  5. – 6. lk Aleksi Henttonen 0440 187 320
  En ja Ru,  Esp Otto Laukkanen 0444 163 543

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan..