Hyppää sisältöön

Mukkulan koulu

Mukkulan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita on lähes 800.

Koulu sijaitsee luonnonkauniilla Mukkulan asuinalueella viisi kilometriä Lahden keskustasta pohjoiseen. Koulun lähiympäristö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet käyttää opetuksessa hyväksi erilaisia luontokohteita. Mukkulan peruskoulu jatkaa 1965 aloittaneen yhteiskoulun sekä vuotta myöhemmin aloittaneen Mukkulan kansakoulun perinteitä. Mukkulan kirjasto palvelee myös samassa rakennuksessa.

Oppilaat tulevat kouluun lähinnä Mukkulan alueelta sekä lisäksi Kilpiäisistä, Ruoriniemestä, Soltista ja Karjusaaresta. Myös Hollolan Vesikansan alueelta käydään koulua Mukkulassa.

Koulussa toimii lisäksi yhdeksän erityisen tuen luokkaa, joille oppilaat tulevat koko Lahden kaupungin alueelta.

Koulun tavoitteet

Koulun tavoitteena on antaa hyvää perusopetusta. Päättövaiheessa kaikilla oppilailla tulisi olla mahdollisimman hyvät edellytykset jatko-opintoihin. Opetuksen lähtökohtana on luonnostaan uteliaan, oppimishaluisen ja aktiivisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen ja kannustaminen hänen opinnoissaan. Hyviin käytöstapoihin kasvattaminen on yksi koulun keskeisistä tavoitteista. Mukkulassa tuetaan oppilaan terveen itsetunnon kehittymistä niin, että hänellä on mahdollisuus kasvaa tasapainoiseksi, itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Mukkulan peruskoulussa on mahdollisuus liikuntapainotteiseen opetukseen. Koulun vieressä sijaitsevat palloilukentät sekä uusi Mukkulan palloiluhalli ovatkin liikuntaryhmien ahkerassa käytössä.

  Liikunnan painotettu opetus on liikunnalliselle ja liikunnasta innostuneelle mahdollisuus kehittyä monipuoliseksi ja taitavaksi liikkujaksi.

  • Tarjolla on alueen monipuoliset liikuntapaikat, kattava lajikirjo,osaavat ja innostuneet opettajat.
  • Liikuntaa 7. lk 3 t/vk ja 8.-9. lk 4-6 t/vk. Lisäksi voi halutessaan valita liikuntaa myös valinnaisaineeksi.
  • Koulun liikuntapainotteisilta 3.-6. -luokilta oppilaat voivat halutessaan jatkaa luokkien 7.-9. painotettuun ilman soveltuvuuskokeita.
  • Uusille hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe, jossa testataan monipuolisesti liikunnallisuutta ja toimintaa ryhmän jäsenenä.
  • Mukkulan ja Salpausselän liikunnan painotettuun pyrkiville on sama Olympiakomitean suositusten mukainen soveltuvuuskoe Lahden Suurhallissa. Koe sisältää myös koulukohtaisen osion.

  ”Innokkaassa ja taitavassa ryhmässä kaikki kehittyy, ja oppiminen on hauskaa!”

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.