Hyppää sisältöön

Länsiharjun koulu

Länsiharjun peruskoulu on Lahden suurin alakoulu, jossa on 560 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulumme sijaitsee Lahden keskustan läheisyydessä Helsingintien varrella.

Koulumme toimii useassa eri rakennuksessa. Pikkukoululla opiskelevat 1.-2. luokan oppilaat ja isolla koululla 2.-6. luokan oppilaat. Lisäksi koulumme alueella on kasvitupa sekä suuri liikuntahalli, joita hyödynnetään opetuskäytössä.

Koulumme peruskorjaus valmistui vuonna 2019, jonka yhteydessä ison koulun tilat remontoitiin täysin. Remontin yhteydessä luokkatilat uudistettiin vastaamaan nykypäivän tarpeita perinteitä kunnioittaen. Nykyisin koulultamme löytyy mm. 3D-tulostin, laserkuviointilaite ja hyvät tilat luonnontieteen opetukseen. Remontin yhteydessä päivitettiin myös koulun pihapiiri. Nykyään koulumme pihalla on esimerkiksi parkour-alue sekä tekonurmikenttä.

 

 • Länsiharjun koulussa nykyiset 2. luokkalaiset saavat valita 3. luokalla alkavaksi A2-kieleksi ranskanespanjan tai kiinan. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

  Valinnaisena A2-kielenä opetettavan kiinan kielen opetus on järjestetty elokuusta 2023 alkaen lähiopetuksena Lotilan peruskoulussa. Muutos astui porrastetusti voimaan ja koski ensimmäisenä ikäluokkana oppilaita, jotka aloittavat 3. luokan elokuussa 2023. Tämän lisäksi elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa. Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Länsiharjun koulun luonnontieteen ja matematiikkaan painotettuihin LUMA-opetuksen ryhmiin on mahdollista hakeutua 3. luokasta alkaen soveltuvuuskokeen kautta.

  Monipuolista, toiminnallista yhdessä oppimista koulussa, läheisillä vesialueilla ja retkeilymaastoissa.

  Perustuu havainnointiin, tutkimiseen, ongelmanratkaisuun, itsenäiseen ja ryhmissä tapahtuvan tiedonhankintaan ja -käsittelyyn.

  • Oma tiedeluokka, kasvihuoneen opetuspuutarha sekä uudet LUMA-luokat remontoidussa koulussa.
  • Toteutus: 3. – 4. ja 6. luokalla 1 t / vko sekä 5. luokalla 2 t / vko LUMA-valinnaisaineen opetuksena.
  • Länsiharjun peruskoulun LUMA-painotteisilta luokilta 3.-6. oppilaat voivat halutessaan jatkaa Salpausselän 7.-9. LUMA-painotettuun opetukseen ilman soveltuvuuskokeita.
  • Soveltuvuuskokeen kautta mahdollisuus hakea myös Lahden yhteiskouluun LUMA-opetukseen.

  ”Meillä LUMA-luokalla tehdään juttuja yhdessä ja saadaan vielä parempi yhteishenki”

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

   

 • Länsiharjun reilun kahden vuoden mittainen perusparannus ja laajennushanke valmistui 2019. Hankkeen aikana Länsiharjun peruskoulun yhteyteen rakennettiin uusi liikuntasalirakennus ja perusparannettiin 1930-luvulla rakennettu päärakennus. Lisäksi piha-alue perusparannettiin ja varusteltiin tämän päivän vaatimusten mukaiseksi.

  Länsiharjun koulu on kokenut hankkeen myötä täydellisen muodonmuutoksen. Eri-ikäiset rakennukset ja uudistettu leikki- ja liikunta-alue muodostavat toimivan kokonaisuuden. Vanhan osan korjausaste oli suuri ja sisätilat uudistettiin käytännössä kokonaan. Uuden liikuntasalirakennuksen myötä lisätilaa on nyt reilu 600 neliön liikuntasalin ja se oheistilojen verran. Uusi liikuntasali on valoisa ja toimiva.

  Vanha suojeltu päärakennus on herännyt eloon. Rakennukseen on tuotu ilme, joka henkii entisaikojen loistoa ja luo samalla lämpimän kutsuvan ilmapiirin. Piha kutsuu ja haastaa peliin ja leikkeihin.

 • Kiusaaminen on tahallista, toistuvaa ja/tai alisteista toisen mielen pahoittamista joko fyysisin tai henkisin keinoin. Kiusaamisessa on tärkeää pitää huoli siitä, että kiusattu saa apua. Myös kiusaaja tarvitsee apua ja pysäytyksen väärän toimintansa lopettamiseksi.

  Alla on esitelty Länsiharjun koulun kiusaamisenvastaisen toiminnan portaat. Vaikka kyseessä on järjestys, jota on tarkoitus noudattaa, jotta eri vaiheet tulee läpikäytyä ja kokeiltua, tilanteesta riippuen järjestyksestä voidaan myös poiketa. Näin voi olla esimerkiksi erityisen vakavan kiusaamis- tai väkivaltatilanteen kohdalla.

  1. Luokka- ja opettajataso

  Länsiharjun koulussa jokainen luokanopettaja, aineenopettaja, koulunkäynnin avustaja tai näiden sijainen puuttuu havaitsemaansa kiusaamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  Oma opettaja pyrkii selvittämään luokassaan erilaisia tilanteita omien oppilaidensa välillä tai liittyen muiden luokkien tai luokka-asteiden oppilaisiin. Yhteistyö koulun aikuisten välillä on erityisen tärkeää.

  Opettajan tai avustajan on oltava valppaana huomaamaan, milloin omat konstit eivät ole riittäviä ja lähdettävä viemään asiaa eteenpäin.

  Niin opettajan työtä helpottamassa kuin oppilaiden riitojen selvittämisen kykyä opettamassa on Verso.

  2. Verso eli vertaissovittelu

  Vertaissovittelu on koulumme käyttämä pienempien riitojen, kiistojen ja kahnauksien selvittelytapa. Tässä koulutetut oppilassovittelijat tietyn kaavan mukaan ohjaavat riitelijöitä tekemään sovinnon. Sovittelut tehdään jälkimmäisellä välitunnilla ja jokaisena sovittelupäivänä on vastuuopettaja, jonka sovittelijat voivat pyytää apuun, jos sovittelu ei etene tai tilanne osoittautuu liian hankalaksi.

  Vertaissovittelussa, eli Versossa, on tärkeää, että sinne tuotavat tilanteet ovat ns. lapsenkokoisia. Varsinainen kiusaaminen, väkivalta, tai muu vakavampi toiminta ei kuulu Verson piiriin. Näitä tilanteita varten on mm. KiVa-tiimi.

  3. KiVa = Kiusaamista vastustava tai kiusaamisen vastainen

  Koulullamme toimii KiVa-tiimi, joka koostuu muutamasta KiVa-toimintaan perehtyneestä opettajasta. Tälle tiimille tuodaan tilanteet, joita on yritetty hoitaa omassa luokassa oman opettajan keinoin, tai Verson avulla, mutta tilanteet eivät ole lähteneet selviämään tai helpottumaan.

  Koska kiusaaminen on tahallista, toistuvaa ja/tai alisteista toisen mielen pahoittamista joko fyysisin tai henkisin keinoin, on siihen puututtava aina. Puuttumisen on alettava mieluummin aikaisin kuin liian myöhään.

  Kun KiVa-tiimille tuodaan tilanne käsiteltäväksi, täytetään tietty kaavake, jossa esitellään tilanne lyhyesti ja mitä sen ratkaisemiseksi on jo tehty. Tämän pohjalta KiVa-tiimi osaa lähteä etenemään tilanteeseen liittyviä oppilaita kuullen.

  4. OHR, eli moniammatillinen oppilashuoltoryhmä

  Joissain tilanteissa asiat eivät edisty tarvittavalla tavalla; jostain syystä kyseessä on niin vakavia asioita tai tekoja, että opettajan omat keinot eivät riitä ja KiVa-toiminnasta huolimatta kiusaaminen jatkuu. Tilanteesta riippuen ennemmin tai myöhemmin on mahdollista koota moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, eli OHR. OHR:ssä voi tilanteesta riippuen olla mukana oppilasta/oppilaita opettava opettaja/opettajat sekä rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja.

  OHR:ssä pohditaan, miten tilanteen kanssa täytyy edetä ja mitä mahdollisia tukimuotoja tai seuraamuksia kiusaamisen osapuolille on tarve järjestää.

  OHR:n kautta on myös mahdollista saada koululle mm. Ankkuritiimi, joka koostuu nuorisotyöntekijöistä ja poliiseista.

 • Vanhempain yhdistys on toiminut vuodesta 1993 Länsiharjun koululla. Yhdistys kerää varoja lasten tukemiseen erilaisin keinoin. Perinteisiä tapahtumia on ollut joulumyyjäiset sekä keväisin järjestetty puutarhapäivä, jolloin myymme koulun kasvituvalla kasvatettuja kasveja. Varoja ohjataan mm. stipendeihin. Vanhempainyhdistys tukee lasten oppimista hankkimalla materiaaleja ja tukemalla eri oppiaineita mm. liikunnan, kulttuurin, seksuaalikasvatuksen, kirjallisuuden, luman ja musiikin osalta.

  Tavoitteemme on olla yhteistyössä kodin ja koulun välillä. Jokaiselta luokalta valitaan jäsen ja varajäsen vanhempainyhdistykseen. Vanhempainyhdistys on avoin kaikille koulun oppilaiden vanhemmille.

  Tervetuloa mukaan toimintaamme!

  Yhteystiedot:

  sähköposti:

  lh.vanhempainyhdistys@gmail.com

  Facebook:

  Länsiharjun koulun vanhempainyhdistys

   

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • rehtoriTimo Helle050 5391683
  apulaisjohtajaPäivi Rajaranta050 3111715
  koulusihteeriUlla Loihuranta044 4164610
  1aPäivi Järvinen050 3111 705
  1bLaura Kansanen050 3111 729
  1cSelena Airola044 4164769
  1dPäivi Ahmas050 3111 709
  2aPirkko-Sisko Muurinen-Rehn050 3111 712
  2bMarja-Riitta Mustonen050 3111 723
  2cJohanna Kärki044 482 0794
  2dMarita Pulkkinen044 482 6358
  3aIlona Tuomi044 416 4572
  3bArttu Yli-Savola050 3111 703
  3cJohanna Kangas050 3111 724
  3dAnu Kähkönen050 3111 700
  4a Kimmo Tuominen050 3111 721
  4bTiina Munck050 3111 711
  4cTarja Randelin050 3111 716
  4dRita Ruusula050 3111 717
  5aMiira Marttinen050 3111727
  5bSari Udd050 3111722
  5cEssi Peltoniemi050 3111710
  5dSimo Kantokari050 3111707
  5ePauli Koskivirta050 3111 720
  6aTopi Anjala044 4826316
  6bTanja Suopanki050 3111719
  6cSeppo Wright050 3111714
  6dTimo Tohkanen050 3111725
  englantiMerja Tuominen050 3111702
  ero 1 lk ja 2bSari Palo044 0187389
  ero 2cd ja 4.lkKrista Karjalainen
  050 3111708
  ero 3. lkPäivi Rajaranta050 3111715
  ero 5. ja 6. lkHeidi Lankinen050 3111706
  AEROPäivi Rajaranta050 3111715
  resurssi- ja erityisopettajaEssi Åkman050 3111 712
  resurssiopettajaTarja Niemeläinen0503111713
  espanjaMarisa Perona Reko050 3111686
  islamMaha Hafez050 3879701
  kiinaHui Werqiam044 4826837
  ortodoksiMikko Mela050 3111648
  ranskaAnna-Mari Palmroos050 3111564
  S2Outi Hämäläinen044 0187390
  venäjä kotik.Alla Tyuvina044 4163717
  2. lk koulunkäynninohjaajaRiitta Reiman044 482 6360
  1. lk koulunkäynninohjaajaErika Tiihonen044 482 6359
  5. lk koulunkäynninohjaajaPäivi Pessala050 3111728
  6. lk koulunkäynninohjaajaVeera Jaatinen044 482 6598
  4. lk koulunkäynninohjaajaSandra Holopainen044 4826585
  3.-6. lk koulunkäynninohjaaja, kuljetusvast.Janne Koukkula044 4820903
  koulukuraattoriTuulia Konttinen044 482 6989
  koulupsykologiJenni Luukkonen050 5391661
  kouluterveydenh.Larissa Tuukkanen044 4162791
  hammashoitoHarjun terveys045 73976540
  IP-ohjaajaMinttu Koivunen044 4935653
  IP-ohjaajaNiina Salminen, Laune srk044 7191531
  kiinteistönhoitoMikko Ahola044 7657821
  ruokapalveluvastaava Sanna Grönberg044 4162832
  siistijäSirpa Ekman044 4164209

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.