Hyppää sisältöön

Jalkarannan koulu

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto.

Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 20 ja avustajia 5. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

 • Jalkarannassa oppilaiden on mahdollista valita espanja, saksa tai kiina A2-kieleksi.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain (Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen) :

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Kiinan opetus järjestetään etäyhteyksin toteutettavana opetuksena: opetusryhmä muodostuu useamman koulun oppilaista. Oppilaat opiskelevat omilla kouluillaan avustajan valvonnassa ja opetus tapahtuu Teamsissa.

  A2-kielen opinnot jatkuvat Salpausselän yläkoulussa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Koulussamme on mahdollisuus opiskella painotettua liikuntaa kolmannelta luokalta alkaen.

  • Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet sekä maastot
  • Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet oppijat
  • Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
  • Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa enemmän liikuntatunteja
  • Vahvistetaan valmiuksia mahdollisuuteen jatkaa Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksi valinnaisaine
  • Valitaan enintään 24 oppilasta

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tukea koulun toimintaa erilaisin varainkeruun muodoin. Perinteisenä varainkeruun muotona ovat syyslukukaudella tilattavat oppilaiden omakuvin koristellut keittiöpyyhkeet.

   

  Vanhempainyhdistyksen hallitus 2020-2021:

  Liisa Ruuda, puheenjohtaja (liisaruuda@gmail.com, 040 704 2954)

  Liisa Sulkanen, varapuheenjohtaja

  Riikka Kojo, rahastonhoitaja/ sihteeri

  Raine Vihelmaa

  Kati Ilonen

  Netta Pöyhönen

  Päivi Jokinen

  Sanna Ojanen

  Miia Hovilainen, varajäsen

  Mia Puolanne, varajäsen

  Hallitus kokoontuu säännöllisesti syys- ja kevätlukukauden aikana. Olethan yhteydessä missä tahansa toimintaan liittyvässä asiassa.

  Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Wilman ja Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-sivujen kautta:  https://www.facebook.com/groups/jalonvhy

  Vapaaehtoiset toivotamme tervetulleiksi mukaan rentoon joukkoomme – tehdään hyvää yhdessä!

 • Jalkarannan koulussa toimii Erikssonin ja Ylhäisten opintorahasäätiöt, joiden  tarkoituksena on tukea Jalkarannan koulussa peruskoulunsa käyneiden nuorten jatko-opintoja jakamalla vuosittaisia apurahoja.

  Apurahaa myönnetään samalle henkilölle vain yhden kerran. Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

  Kummallakin säätiöllä on oma hallitus. Jos säätiön hallitus jonakin vuonna päättää, apuraha voidaan siltä vuodelta jättää jakamatta.

  Elvi ja Eilo Erikssonin opintorahastosäätiö

  Erikssonin opintorahasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleiden yritteliäiden oppilaiden peruskoulun ja lukion jälkeisiä opintoja kotimaassa tai ulkomailla.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

  • henkilötiedot
  • opintosuunnitelma, opintosuoritusote
  • suunnitelma apurahan käytöstä (lyhyesti)
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Erikssonin opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti anna.heroja@edu.lahti.fi

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun rehtori Anu Kauppinen, 050 398 5330. Hallituksen sihteerinä toimii lehtori Anna Heroja. Säätiön hallituksen jäseninä v. 2020 ovat KTM Päivi Starckjohann ja luokanopettaja Outi Tamminen.

  Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö

  Ylhäisen opintorahastosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opintonsa aloittaneiden, edistyvien ja hyväkäytöksisten varattomien oppilaiden peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja kotimaassa.

  Apurahaa voivat hakea Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleet opiskelijat kotimaassa suoritettavia ammattiin valmistavia jatko-opintoja varten.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • opintosuoritusote nykyisestä oppilaitoksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti anu.kauppinen@lahti.fi.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun rehtori Anu Kauppinen, 050 398 5330. Hallituksen muina jäseninä toimivat v. 2018 luokanopettaja Taru Mäkinen, luokanopettaja Kirsti Metzner sekä KTM Päivi Starckjohann.

Monitoimitalo Jalon aikuisten ja lasten visio on JALO:

Jaan
Autan
Liikun, leikin
Opin ja onnistun

Lue lisää Jalkarannan monitoimitalo Jalosta.

Kuvia koulun tapahtumista


Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.