Hyppää sisältöön
Jalkarannan koulu, monitoimitalo Jalo

Jalkarannan koulu

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto.

Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 20 ja avustajia 5. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Koulussamme on mahdollisuus opiskella painotettua liikuntaa kolmannelta luokalta alkaen.

  • Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet sekä maastot
  • Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet oppijat
  • Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
  • Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa enemmän liikuntatunteja
  • Vahvistetaan valmiuksia mahdollisuuteen jatkaa Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksivalinnaisaine
  • Valitaan enintään 24 oppilasta

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Jalkarannan koulussa toimii Erikssonin ja Ylhäisten opintorahasäätiöt, joiden  tarkoituksena on tukea Jalkarannan koulussa peruskoulunsa käyneiden nuorten jatko-opintoja jakamalla vuosittaisia apurahoja.

  Hakuaika kumpaankin opintorahastosäätiöön on 30.8. – 25.9.2020 klo 15:een mennessä.

  Apurahaa myönnetään samalle henkilölle vain yhden kerran. Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

  Kummallakin säätiöllä on oma hallitus. Jos säätiön hallitus jonakin vuonna päättää, apuraha voidaan siltä vuodelta jättää jakamatta.

  Elvi ja Eilo Erikssonin opintorahastosäätiö

  Erikssonin opintorahasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleiden yritteliäiden oppilaiden peruskoulun ja lukion jälkeisiä opintoja kotimaassa tai ulkomailla.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

  • henkilötiedot
  • opintosuunnitelma, opintosuoritusote
  • suunnitelma apurahan käytöstä (lyhyesti)
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori Anu Kauppinen, Jalkarannan koulu, Erikssonin opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti anna.heroja@edu.lahti.fi

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun rehtori Anu Kauppinen, 050 398 5330. Hallituksen sihteerinä toimii lehtori Anna Heroja. Säätiön hallituksen jäseninä v. 2020 ovat KTM Päivi Starckjohann ja luokanopettaja Outi Tamminen.

  Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö

  Ylhäisen opintorahastosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opintonsa aloittaneiden, edistyvien ja hyväkäytöksisten varattomien oppilaiden peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja kotimaassa.

  Apurahaa voivat hakea Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleet opiskelijat kotimaassa suoritettavia ammattiin valmistavia jatko-opintoja varten.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • opintosuoritusote nykyisestä oppilaitoksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori Anu Kauppinen, Jalkarannan koulu, Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti anu.kauppinen@lahti.fi.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun rehtori Anu Kauppinen, 050 398 5330. Hallituksen muina jäseninä toimivat v. 2018 luokanopettaja Taru Mäkinen, luokanopettaja Kirsti Metzner sekä KTM Päivi Starckjohann.

Monitoimitalo Jalon aikuisten ja lasten visio on JALO:

Jokaiselle
Avoin
Läheinen
Onnistumisen talo

Lue lisää Jalkarannan monitoimitalo Jalosta.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.