Hyppää sisältöön

Jalkarannan koulu

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto.

Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 22 ja ohjaajia 9. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

 • Jalkarannassa oppilaiden on mahdollista valita espanja, saksa tai kiina A2-kieleksi.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain (Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen) :

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Kiinan opetus järjestetään etäyhteyksin toteutettavana opetuksena: opetusryhmä muodostuu useamman koulun oppilaista. Oppilaat opiskelevat omilla kouluillaan ohjaajan valvonnassa ja opetus tapahtuu Teamsissa.

  A2-kielen opinnot jatkuvat Salpausselän yläkoulussa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Koulussamme on mahdollisuus opiskella painotettua liikuntaa kolmannelta luokalta alkaen.

  • Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet sekä maastot
  • Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet oppijat
  • Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
  • Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa enemmän liikuntatunteja
  • Vahvistetaan valmiuksia mahdollisuuteen jatkaa Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksi valinnaisaine
  • Valitaan enintään 24 oppilasta

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tukea koulun toimintaa erilaisin varainkeruun muodoin. Perinteisenä varainkeruun muotona ovat syyslukukaudella tilattavat oppilaiden omakuvin koristellut keittiöpyyhkeet.

   

  Vanhempainyhdistyksen hallitus 2021-2022:

  Liisa Ruuda puheenjohtaja (liisaruuda@gmail.com, 040 704 2954)
  Netta Pöyhönen varapuheenjohtaja
  Riikka Kojo rahastonhoitaja/ sihteeri
  Kati Ilonen
  Päivi Jokinen
  Sanna Ojanen
  Ville Pirilä
  Raine Vihelmaa
  Miia Hovilainen (varajäsen)
  Mia Puolanne (varajäsen)

   

  Hallitus kokoontuu säännöllisesti syys- ja kevätlukukauden aikana. Olethan yhteydessä missä tahansa toimintaan liittyvässä asiassa.

  Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Wilman ja Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-sivujen kautta:  https://www.facebook.com/groups/jalonvhy

  Vapaaehtoiset toivotamme tervetulleiksi mukaan rentoon joukkoomme – tehdään hyvää yhdessä!

 • Jalkarannan koulussa toimii Erikssonin ja Ylhäisten opintorahasäätiöt, joiden  tarkoituksena on tukea Jalkarannan koulussa peruskoulunsa käyneiden nuorten jatko-opintoja jakamalla vuosittaisia apurahoja.

  Apurahaa myönnetään samalle henkilölle vain yhden kerran. Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

  Kummallakin säätiöllä on oma hallitus. Jos säätiön hallitus jonakin vuonna päättää, apuraha voidaan siltä vuodelta jättää jakamatta.

  Elvi ja Eilo Erikssonin opintorahastosäätiö

  Erikssonin opintorahasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleiden yritteliäiden oppilaiden peruskoulun ja lukion jälkeisiä opintoja kotimaassa tai ulkomailla.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

  • henkilötiedot
  • opintosuunnitelma, opintosuoritusote
  • suunnitelma apurahan käytöstä (lyhyesti)
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Erikssonin opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti anna.heroja@gmail.com . Viimeinen hakupäivä sunnuntai 3.10.2021.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun vs. rehtori Arto Veijola, 044 716 1058. Hallituksen sihteerinä toimii lehtori Anna Heroja. Säätiön hallituksen jäseninä v. 2020 ovat KTM Päivi Starckjohann ja luokanopettaja Outi Tamminen.

  Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö

  Ylhäisen opintorahastosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opintonsa aloittaneiden, edistyvien ja hyväkäytöksisten varattomien oppilaiden peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja kotimaassa.

  Apurahaa voivat hakea Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleet opiskelijat kotimaassa suoritettavia ammattiin valmistavia jatko-opintoja varten.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • opintosuoritusote nykyisestä oppilaitoksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti arto.veijola@lahti.fi. Viimeinen hakupäivä sunnuntai 3.10.2021.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun vs. rehtori Arto Veijola, 044 716 1058. Hallituksen muina jäseninä toimivat v. 2018 luokanopettaja Taru Mäkinen, luokanopettaja Jenni Paljakka sekä KTM Päivi Starckjohann.

 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fi 

  * etunimi.sukunimi(at)lahti.fi 

  ** etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi 

  ***etunimi.sukunimi(at)paijatateria.fi 

   

  Vs. rehtori  Arto Veijola*  044 7161 058 
  Koulusihteeri  Miia Hartikainen  044 4163 261 
  Taloisäntä  Jari Prittinen*  044 4164 365 
  Terveydenhoitaja (ti, to ja pe)  Henna Rohtla**  044 4162 789
  Koulupsykologi  Heidi Passila*  050 5391 662 
  Koulukuraattori  Antti Mankinen*  050 5391 666 
  Keittiön vastaava  Mervi Olin***  050 3985 943 
  1a  Satu Mälkiä  050 3985 015 
  1b  Kirsti Metzner  044 7161 053 
  2a  Outi Tamminen  044 7161 044 
  2b  Minette Uolamo  044 7161 057 
  3. lk   Salla Maunula  044 7161 042 
  3. lk  Mirella Tammivuori  044 7161 051 
  4a  Jenni Paljakka  044 4826 488 
  4b  Petri Järvinen  044 7161 048 
  5a  Monica Kokko vs.  044 4826 666 
  5b  Petra Salomaa  044 4164 227 
  6a  Kari Kaukinen  044 7161 049 
  6b  Taru Mäkinen  044 7161 043 
  JALO-jakso  Sakari Määttänen  044 4826 182 
  JALO-jakso  Pia Ruhanen  044 4163 555 
  JALO-jakso  Katja Markkanen   044 4826 848
  JALO-jakso  Anu Van Oosten    044 4826 893
  VET  Anu Tahvanainen   044 7161 047
  VET  Riitta-Sisko Vainikainen   044 4826 912
  LEO (ma, to)  Anu Rahikainen  050 3985 334 
  LEO  Tiia Vesala  044 7161 056 
  englanti  Katariina Nyman  044 7161 045
  saksa, vs. apulaisjohtaja  Elina Hietikko  050 5180 394 
  Koulunkäynninohjaaja (1-6)  Riina Helminen  044 4163 552 
  Koulunkäynninohjaaja (1-6)  Katja Kaukonen  044 4163 557 
  Koulunkäynninohjaaja JALO  Riina Ilkka  044 4163 553 
  Koulunkäynninohjaaja JALO  Jarmo Tuominen  044 4163 559 
  Koulunkäynninohjaaja JALO  Katriina Lehtinen   
  Koulunkäynninohjaaja VET  Sirkku Aven   
  Koulunkäynninohjaaja VET  Teea Halinen   
  Koulunkäynninohjaaja VET  Rita Keränen   
  Koulunkäynninohjaaja VET  Sari Suikkanen   044 4826 850

Monitoimitalo Jalon aikuisten ja lasten visio on JALO:

Jaan
Autan
Liikun, leikin
Opin ja onnistun

Lue lisää Jalkarannan monitoimitalo Jalosta.

Kuvia koulun tapahtumista


Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.