Hyppää sisältöön
Jalkarannan koulu, monitoimitalo Jalo

Jalkarannan koulu

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto.

Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 20 ja avustajia 5. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Koulussamme on mahdollisuus opiskella painotettua liikuntaa kolmannelta luokalta alkaen.

  • Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet sekä maastot
  • Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet oppijat
  • Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
  • Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa enemmän liikuntatunteja
  • Vahvistetaan valmiuksia mahdollisuuteen jatkaa Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksivalinnaisaine
  • Valitaan enintään 24 oppilasta

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Jalkarannan koulussa toimii kaksi opintorahastosäätiötä: Elvi ja Eilo Erikssonin opintorahastosäätiö ja opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö. Säätiöiden tarkoituksena on tukea Jalkarannan koulussa peruskoulunsa käyneiden nuorten jatko-opintoja jakamalla vuosittaisia apurahoja.

Monitoimitalo Jalon aikuisten ja lasten visio on JALO:

Jokaiselle
Avoin
Läheinen
Onnistumisen talo

Lue lisää Jalkarannan monitoimitalo Jalosta.

Yhteystiedot