Hyppää sisältöön

Jalkarannan koulu

Jalkarannan koulu toimii Jalkarannan monitoimitalo Jalossa, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, alle kouluikäisten kerho ja kirjasto.

Koulussamme opiskelee 1 – 6 luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on 310, opettajia 22 ja ohjaajia 9. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, kyky toimia yhdessä toisten kanssa, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen.

 • Jalkarannassa oppilaiden on mahdollista valita espanja ja saksa A2-kieleksi.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain (Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen) :

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen

  A2-kielen opinnot jatkuvat Salpausselän yläkoulussa.

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Kiinan opetus järjestetään lähiopetuksena Lotilan koululla eli oppilaan lähikoulu vaihtuu Lotilan kouluksi, jos hän valitsee A2-kieleksi kiinan. Lotilan oppilaiden yläkoulu on Tiirismaan koulu.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Koulussamme on mahdollisuus opiskella painotettua liikuntaa kolmannelta luokalta alkaen.

  • Monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet sekä maastot
  • Samanhenkiset ja liikunnasta innostuneet oppijat
  • Innostuneet ja osaavat liikunnanopettajat
  • Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa aiempaa enemmän liikuntatunteja
  • Vahvistetaan valmiuksia mahdollisuuteen jatkaa Salpausselän peruskoulun 7. – 9. painotettuun liikunnan opetukseen, jolloin liikunta on yksi valinnaisaine
  • Valitaan enintään 24 oppilasta

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tukea koulun toimintaa erilaisin varainkeruun muodoin. Perinteisenä varainkeruun muotona ovat syyslukukaudella tilattavat oppilaiden omakuvin koristellut keittiöpyyhkeet.

   

  Vanhempainyhdistyksen hallitus 2021-2022:

  Liisa Ruuda puheenjohtaja (liisaruuda@gmail.com, 040 704 2954)
  Netta Pöyhönen varapuheenjohtaja
  Riikka Kojo rahastonhoitaja/ sihteeri
  Kati Ilonen
  Päivi Jokinen
  Sanna Ojanen
  Ville Pirilä
  Raine Vihelmaa
  Miia Hovilainen (varajäsen)
  Mia Puolanne (varajäsen)

   

  Hallitus kokoontuu säännöllisesti syys- ja kevätlukukauden aikana. Olethan yhteydessä missä tahansa toimintaan liittyvässä asiassa.

  Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Wilman ja Jalkarannan koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-sivujen kautta:  https://www.facebook.com/groups/jalonvhy

  Vapaaehtoiset toivotamme tervetulleiksi mukaan rentoon joukkoomme – tehdään hyvää yhdessä!

 • Jalkarannan koulussa toimii Erikssonin ja Ylhäisten opintorahasäätiöt, joiden  tarkoituksena on tukea Jalkarannan koulussa peruskoulunsa käyneiden nuorten jatko-opintoja jakamalla vuosittaisia apurahoja.

  Apurahaa myönnetään samalle henkilölle vain yhden kerran. Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

  Kummallakin säätiöllä on oma hallitus. Jos säätiön hallitus jonakin vuonna päättää, apuraha voidaan siltä vuodelta jättää jakamatta.

  Elvi ja Eilo Erikssonin opintorahastosäätiö

  Erikssonin opintorahasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleiden yritteliäiden oppilaiden peruskoulun ja lukion jälkeisiä opintoja kotimaassa tai ulkomailla.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

  • henkilötiedot
  • opintosuunnitelma, opintosuoritusote
  • suunnitelma apurahan käytöstä (lyhyesti)
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Erikssonin opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti mirella.tammivuori@edu.lahti.fi. Viimeinen hakupäivä sunnuntai 25.9.2022.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun vs. rehtori Arto Veijola, 044 716 1058. Hallituksen sihteerinä toimii luokanopettaja Mirella Tammivuori. Säätiön hallituksen jäseninä v. 2022 ovat KTM Päivi Starckjohann ja luokanopettaja Outi Tamminen.

  Vuoden 2022 apuraha on myönnetty seuraaville henkilöille: Konsta Klemetti, Nora Plym, Sanna Pellinen, Jonna Rutanen, Aino Salonen, Rasmus Sillanpää, Kerttu Valanta, Marja Valkonen ja Pauliina Tossavainen. Säätiön hallitus toivottaa menestystä opintoihin!

  Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö

  Ylhäisen opintorahastosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opintonsa aloittaneiden, edistyvien ja hyväkäytöksisten varattomien oppilaiden peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja kotimaassa.

  Apurahaa voivat hakea Lahden kaupungin Jalkarannan koulussa opiskelleet opiskelijat kotimaassa suoritettavia ammattiin valmistavia jatko-opintoja varten.

  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää
  • kopio yhdestä Jalkarannan koulusta saadusta todistuksesta
  • opintosuoritusote nykyisestä oppilaitoksesta
  • pankkiyhteystiedot
  • suostumus nimen julkaisemiseen tällä sivustolla, jos hakija saa apurahan

  Hakemus toimitetaan osoitteella:
  rehtori, Jalkarannan koulu, Opettaja Aino Ylhäisen opintorahastosäätiö, Sarvikuja 1, 15950 Lahti tai sähköisesti arto.veijola@lahti.fi. Viimeinen hakupäivä sunnuntai 25.9.2022.

  Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jalkarannan koulun vs. rehtori Arto Veijola, 044 716 1058. Hallituksen muina jäseninä toimivat v. 2022 luokanopettaja Taru Mäkinen, luokanopettaja Jenni Paljakka sekä KTM Päivi Starckjohann.

  Vuoden 2022 apuraha on myönnetty seuraaville henkilöille: Konsta Klemetti, Bettina Kumpulainen, Akseli Lahti, Aino Salonen, Elli Salovaara, Rasmus Sillanpää, Marja Valkonen, Elina Virtanen ja Isa Virtanen. Säätiön hallitus toivottaa menestystä opintoihin!

Monitoimitalo Jalon aikuisten ja lasten visio on JALO:

Jaan
Autan
Liikun, leikin
Opin ja onnistun

Lue lisää Jalkarannan monitoimitalo Jalosta.

Kuvia koulun tapahtumista


Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.