Siirry suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle ja A1-kielivalinta sekä hakeminen 7. luokalle, soveltuvuuskokeet ja paikan vastaanottaminen.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/PerusopetusSite/PublishingImages/Painotetut_Musiikki_Tiirismaa.jpg

Hakuaika 3. ja 7. luokan painotettuun opetukseen on päättynyt. (Vuoden 2019 hakuaika oli 11. -  21.1.2019 klo 15:een mennessä.)

Hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle

Alakoulun 3. luokalle on mahdollista hakea liikunnan, musiikin, luonnontieteen ja matematiikan (luma) tai käsityön painotettuun opetukseen. Lue lisää.

A1-kielivalinta ja painotettu opetus:
Kielivalinta on määräävä tekijä silloin, kun A1-kieleksi valitaan jokin muu kuin englannin kieli (ennen vuotta 2019 aloittaneet oppilaat, jotka opiskelevat 1.8.2006 käyttöönotetun opetussuunnitelman mukaisesti). Tutustu kielitarjontaan.

Hakeminen painotettuun opetukseen 7. luokalle

Yläkoulun 7. luokalle on mahdollista hakeutua käsityön, liikunnan (ja urheilun), musiikin,  luonnontieteen ja matematiikan (luma), luovan työskentelyn, kuvataiteen tai viestintätaidon painotettuun opetukseen. Lue lisää. 

Soveltuvuuskokeet ja paikan vastaanottaminen

  • Painotettuun opetukseen hakevat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Aineen aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä.
  • Jalkarannan ja Mukkulan koulujen liikunnan painotettuun on saman sisältöinen soveltuvuuskoe samana päivänä kummankin koulun omassa toimipisteessä. 
  • Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään huoltajan sähköpostiin. Viestin vastaanottamisesta pyydetään vahvistus. Sähköpostiviestissä lisäksi ohjataan, miten huoltajan tulee toimia, mikäli hän ei voi käyttää Wilmaa kutsun ja valintatulostiedon vastaanottamiseen sekä paikan vahvistamiseen. - Mikäli sähköpostia ei ole käytettävissä, kokeeseen kutsutaan puhelimitse.
  • Tieto valinnan tuloksesta (valittu / ei valittu) tulee huoltajille Wilman kautta ke 6.3.2019 mennessä.
  • Paikan vastaanottaminen on vahvistettava Wilmassa to 14.3.2019 klo 15:een  mennessä.
  • Varasijapaikan vastaanottaminen on vahvistettava ke 20.3.2019 mennessä.