Siirry suoraan sisältöön

CitiCAP – Älykkäitä liikkumisratkaisuja Lahdesta Eurooppaan

CitiCAP-hankkeessa testataan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa, rakennetaan uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan, luodaan kevyt tietoalusta liikkumisen tiedolle sekä rakennetaan älykäs pyörätie.
Julkinen liikenne ja pyöräily

​CitiCAP-hankkeessa (Citizens’ cap-and-trade co-created) suunnitellaan ja toteutetaan asukkaan päästökauppa (personal carbon trade, PCT) ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käydään mobiilisovelluksella, joka perustuu liikkumismuodon tunnistukseen.
Mobiilisovellukseen haetaan vähintään 1 300 kaupunkilaista testikäyttäjiksi. Sovelluksen ja siihen liittyvän liikkumisen tietoalustan testaus aloitetaan vuonna 2019.

Lahteen rakennetaan älykäs pyörätie, joka toimii testialustana useille älyratkaisuille sekä muille kestävää liikkumista edistäville palveluille. Älykäs pääpyöräreitti on suunniteltu Apilakadulta matkakeskukseen.

CitiCAP tukee Lahden vuosien 2017–2020 yleiskaavatyötä sekä EU:n kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman (SUMP) valmistelua. Hankkeessa maankäytön ja liikkumisen yhdistävä suunnitteluprosessi tuotteistetaan kansainväliseksi esimerkiksi.

CitiCAP toteutetaan asukkaiden, korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Kaupunkilaiset ovat mukana toteuttamassa hanketta alusta lähtien. CitiCAPin yksi perusedellytys on kerätä kattavasti tietoa ihmisten liikkumisvalinnoista. Kaupungista kerättävä liikkumisen tieto avataan yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille.

Hanketta toteuttavat Lahden kaupunki, Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi liikkumisen alueella työskentelevää yritystä: Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign ja Future Dialog.
Hanke rahoitetaan pääosin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta, ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anna Huttunen +358 444826176

Projektisuunnittelija Aino Mäkilä  +358 440187244