Hyppää sisältöön
kuvituskuva

Yhteenvedot kyselyistä ja asukastilaisuuksista

Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Tälle sivulle on koottu tuoreimmat yhteenvedot kyselyistä ja asukastilaisuuksista.

2023

Lahden osallisuustoiminnan arviointiraportti

Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2020, että kaupungin tekemää osallisuustoimintaa arvioitaisiin säännöllisesti. Kaupungin osallisuustoiminnan nykytilan ja toteutuksen arviointi toteutettiin vuonna 2023 ensimmäisen kerran.

Osallisuustoiminnan arviointiraportti 2023

Yhdistysilta 12.10.2023

Kaupungin toteuttama yhdistysilta järjestettiin Palvelutorilla torstaina 12.10. Yhdistysilta sisälsi ajankohtaiset osion, jossa tiedotettiin yhdistyksiä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Ajankohtaiset osion jälkeen jakaannuttiin pienryhmiin, jossa keskusteltiin yhdistysten tämän hetkisistä tarpeita ja jaettiin tulevasta yhteisö/kumppanuustalosta ajatuksia. Yhdistysiltaan osallistui n. 70 henkilöä.

Yhdistysillan 12.10. esittelydiat, pienryhmäkeskusteluiden koonti ja palautteet

Viheralueohjelman tavoitekysely

Luonnosvaiheessa ohjelman tavoitteet tuotiin asukkaille ja yhteisöille kommentoitavaksi verkkokyselyssä. Verkkokysely oli auki 24.3.-16.4.2023. Kyselyyn vastasi 94 henkilöä.

Lisätietoja viheralueohjelmasta

Viheralueohjelman tavoitekyselyn tulokset (pdf)

Herrasmannin uimarannan maisemointi 6.6.2023

Verkkotilaisuudessa esiteltiin uimarannan maisemointisuunnitelmaa.

Herrasmannin uimarannan maisemointi asukastilaisuus 6.6.2023 esitykset (pdf)

Herrasmannin uimarannan maisemointi asukastilaisuus 6.6.2023 muistio (pdf)

Salppurin Talvikymppi -käyttäjäkysely 

Salppurin talvikunnossapidettävän maastoliikuntapolun käyttäjäkyselyllä selvitettiin, miten pilottikohteena olleen talvikunnossapidettävän reitin ylläpito sujui, ja miten käyttäjät arvioivat pilottia. Kysely oli auki 10.-21.5.2023

Kooste Salppurin Talvikymppi -käyttäjäkyselyn vastauksista (pdf)

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely toteutettiin 8.-28.2.2023 verkkokyselynä.

Kooste hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn tuloksista.

Keskustan kaavailta 18.4.2023

Tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaisia keskustan kaava- ja rakennushankkeita. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan tarkemmin havainnekuviin Fellmannian aulassa. Paikan päällä ja etänä oli 100 asukasta.

Keskustan kaavaillan esitykset 18.4. (pdf)

Keskustan kaavaillan muistio 18.4. (pdf)

 

Harjun koulun asukastilaisuus 4.4.2023

Tilaisuudessa keskusteltiin Harjun koulun tontin ja rakennuksen tulevaisuudesta sen jälkeen, kun koulutoiminnot siirtyvät muualle. Tilaisuus järjestetään Harjun koulun ruokalassa ja verkossa Teamsissa. Paikan päällä oli noin 15 asukasta ja linjoilla 10 asukasta.

Harjun koulun asukastilaisuuden esitykset 4.4.2023 (pdf)

Harjun koulun asukastilaisuuden muistio 4.4.2023 (pdf)

 

Sataman vanhan lasitehtaan piipun asukastilaisuus 28.3.2023

Kaavatyön tavoitteena on vanhan lasitehtaan suojellun piipun kohtalon ratkaiseminen. Asukastilaisuus järjestettiin, jotta asukkailla olisi mahdollisuus tarjota suunnittelijoille taustatietoa ja jättää ajatuksia piipun tulevaisuudesta. Paikan päällä oli 16 asukasta ja etänä 6 asukasta.

Piipun tilaisuuden esitykset 28.3.2023 (pdf)

Piipun tilaisuuden muistio 28.3.2023 (pdf)

 

Rälssin asukasilta 15.3.2023

Rälssin asukasillan esitykset 15.3. (pdf)

Rälssin asukasillan 15.3.2023 muistio ja ennakkokysymykset (pdf)

 

Yhdistysilta 23.2.2023

Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille. Paikalla oli noin 70 henkeä Palvelutorin Lava-tilassa.

Yhdistysillan 23.2. esitykset (pdf)

2022

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 2022

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2022. Kysely lähetettiin 2 100:lle satunnaisesti valitulle 18-79 -vuotiaalle lahtelaiselle kirjekyselynä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta.

Kyselyn tulokset

Asukastilaisuus uudesta puhtaiden kaasupolttoaineiden ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta 8.12.2022

Hankkeen suunnitelmia esiteltiin Fellmanniassa aiheesta kiinnostuneille asukkaille. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä osallistujille hankkeen
lähtötietoja, joiden avulla lähiasukkailla ja muilla kiinnostuneilla olisi paremmat edellytykset kommentoida nähtävillä olevaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Muistio P2X-hankkeen asukastilaisuudesta (pdf)

P2X-hankkeen asukastilaisuuden esittelymateriaalit (pdf)

Lahden uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman Lahden Apolin julkaisutilaisuus 15.11.2022

Tilaisuudessa esiteltiin kutsuvieraille ja etänä osallistuneelle yleisölle Lahden Apoli.

Lahden Apoli 2022 sähköinen julkaisu (pdf)

Pikku-Vesijärven suunnittelu -asukastilaisuus 1.11.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Pikku-Vesijärven yleissuunnitelmaa ja rakentamisen aikataulua.

Pikku-Vesijärven puiston asukastilaisuuden 1.11.2022 esitykset (pdf)

Julkisen taiteen periaateohjelman asukastilaisuus 27.10.2022

Tilaisuudessa projektipäällikkö Päivi Airas esitteli valmisteilla olevaa julkisen taiteen periaateohjelmaa.

Lue lisää: Lahden kaupungille on tekeillä julkisen taiteen periaateohjelma

Nastolan Turranlammin maastokävely 19.10.2022

Turranlammin maastokävelyllä tutustuttiin alustavasti suunniteltuun ulkoilupolkuun ja kysyttiin paikallisilta kehitysideoita ja nimiehdotuksia. Turranlammen retkipolku oli yksi vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin voittajaideoista, ja polun kehittämiseen on varattu 2000 euroa. Kehittäminen tehdään kahdessa vaiheessa.

Muistio Turranlammin maastokävelystä (pdf)

Yhdistysilta 13.10.2022

Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille. Paikalla oli noin 65 henkeä Palvelutorin Lava-tilassa.

Yhdistysillan 13.10.2022 esitykset (pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Monimuotoinen luontomme 11.10.

Tilaisuus alkoi Lahden suunta -työn esittelyllä. Tämän jälkeen esiteltiin kaupunkivihreän merkitystä kaupunkiympäristölle. Luontoarvot yleiskaavassa kuului tilaisuuden keskiöön ja loppupuolella esiteltiin myös luontokohteista tehtyä selvitystä. Osallistujia opastettiin myös vastaamaan luontokohteita selvittävään karttakyselyyn. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Monimuotoinen luontomme -tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Laadukkaat kävelyreitit 27.9.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin Lahden suunta työtä. Vieraileva puhuja Suomen ympäristökeskuksesta esitteli kävelyn terveysvaikutuksia. Lopuksi tilaisuudessa esiteltiin selvitystä kävelyreiteistä, sekä karttakyselyä, jossa asukkaat pääsivät kertomaan ajatuksiaan reittien kehittämisestä. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Laadukkaat kävelyreitit -asukastilaisuuden esittelymateriaali pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset 13.9.

Tilaisuudessa esiteltiin Lahden suunta-työtä, sekä syvennyttiin lahtelaisiin kulttuurirakennuksiin ja -maisemiin. Esiteltävänä oli myös karttakysely, jossa kerättiin tietoa asukkaille tärkeistä kulttuuriympäristöistä. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset -asukastilaisuuden esitysmateriaali (pdf).

Kariston asukasilta 25.8.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Karistonmäen kaavasuunnitelmia, sekä koulutontin ja uimarannan alueen kehittämistä. Aikaa oli järjestetty myös keskustelulle, jota käytiinkin runsaasti. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 90 henkilöä.

Kariston asukasillan esitysmateriaalit (pdf)

Pippo-Kujalan kaavarungon yleisötilaisuus 22.3.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Pippo-Kujalan kaavarunkoluonnoksia, kaavarungon liikenneselvitystä, alueen asemakaavamuutoksia ja osallistumismahdollisuuksia. Verkkotilaisuudessa oli noin 15 osallistujaa.

Pippo-Kujalan kaavarungon yleisötilaisuuden 22.3. esitykset (pdf)

Lahden yhdistysilta 22.2.2022

Kaikille lahtelaisille yhdistyksille avoin tilaisuus järjestettiin verkossa. Illan aikana kuultiin ajankohtaisia asioita vuosiavustuksista, kaupungin tilojen varaamisesta Timmi-varausjärjestelmällä, tapahtumien järjestämisestä sekä vuonna 2021 toteutetun yhdistysyhteistyöhankkeen tuloksia. Tilaisuuteen osallistui noin 100 yhdistystoimijaa.

Yhdistysillan esitykset 22.2.2022 (pdf) 

Niemen sataman kaavailta 10.2.2022

Kaavaillassa esiteltiin Niemen sataman alueen asemakaavaehdotusta, lähiympäristösuunnitelmaa sekä yleissuunnitelmaa. Verkkotilaisuudessa paikalla oli noin 50 osallistujaa.

Niemen sataman kaavaillan esitykset 10.2.2022 (pdf)
Niemen sataman kaavaillan muistio 10.2.2022 (pdf)

Kariston kaavailta 25.1.2022

Perinteinen Kariston kaavailta järjestettiin verkkotilaisuutena ja osallistujia oli noin 60 henkeä. Tilaisuudessa esiteltiin tilannekatsauksia Karistonmäen asemakaavoitukseen, maiseman lähtökohtiin, liikenneselvitykseen Kujala-Kariston alueella ja Kariston kaavarunkoon.

Illan esitykset:

Karistonmäen asemakaavoitus – Päivi Airas. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Maiseman lähtökohdat – Maria Silvast. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Liikenneselvitys – Juhana Polojärvi. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Kariston kaavarunko – Tuomas Helin. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)

Keskustailta 20.1.2022

Verkkotilaisuutena järjestetyn keskustaillan aiheina olivat Kaupungintalon puiston puistohistoriallinen selvitys, Radiomäki, Terveystalo, Keskustavisio, Mannerheiminkatu ja Sairaalanmäki, APOLI sekä kestan suunnittelun työkohteet. Lopussa aikaa oli varattu kysymyksille. Osallistujia oli lähes 100 henkilöä.

Keskustaillan esitykset 20.1.2022 (pdf)

Hennalan Lääkintälotanpuiston asukastilaisuus 11.1.2022

Verkkotilaisuudessa keskusteltiin Lääkintälotanpuiston suunnittelusta. Osallistujia oli arviolta noin 15. Tilaisuudessa oli mahdollista keskustella suunnittelijoiden kanssa. Asukastilaisuuden tarkoitus oli tiedottaa ja käydä keskustelua puiston luonteesta ja tulevaisuudesta jo ennen suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamista. Asukastilaisuuteen osallistuneet voivat myös antaa mielipiteensä lyhyessä kyselyssä siitä, minkä tyyliset leikkivälineet sopisivat puiston tiettyyn osaan.

Tutustu asukastilaisuuden esityksiin (pdf)
Mentimeter-kyselyn tulokset Lääkintälotanpuiston asukastilaisuudesta (pdf)

2021

Lahden keskustavisio 2030 -asukastilaisuus 25.11.2021

Keskustaa ja sen erityiskohteita ideoitiin yhdessä suoraan kartalle Palvelutorilla ja Teams-tilaisuudessa verkossa. Osallistujia oli arviolta yhteensä noin 20. Asukastilaisuutta ennen Lahden keskustavisio 2030 -työhön liittyvä pistäytymispiste oli avoinna Palvelutorin osallistumistila KYMPPIssä, jossa saattoi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja jättää ideat sekä äänestää muiden jättämiä ideoita.

Lue lisää Lahden keskustavisio 2030 -työstä.
Tutustu asukastilaisuuden materiaaleihin.
Tutustu tilaisuuden koosteeseen (pdf).

Viheralueiden arvoja pohtiva asukastyöpaja 16.11.2021

Viheralueiden arvoja ja ekologista kompensaatiota pohtiva asukastyöpaja järjestettiin tiistaina 16.11.2021 Lahden Palvelutorin Lavalla. Asukastyöpaja on osa Sitran rahoittama No Net Loss City -hanketta, jota toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Akordi. Lahden kaupunki on mukana kehittämässä ekologisen kompensaation mallia kaupunkien maankäytön suunnitteluun.

Tutustu viheralueiden arvoja ja kompensointia kartoittavan kyselyn esittelymateriaaliin
Linkki uutiseen

Uu­dis­tu­va Nas­to­la -ti­lai­suus 18.10.2021

Hybridi-tilaisuus Nastolan alueen ajankohtaisista kaavoituksen ja kaupunkitekniikan hankkeista sekä itäisen kumppanuuspöydän esittäytyminen. Arviolta osallistujia oli tilaisuudessa yhteensä 70.
Kooste tilaisuuden esityksestä.

Yhdistysilta 12.10.2021

Lahden kaupungin yhdistysilta järjestettiin Teams-alustalla 12.10. klo 17.30 -19. Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille ja siellä esiteltiin mm. yhdistyksille keväällä 2021 suunnatun yhdistyskyselyn tulokset. Tutustu Lahden kaupungin yhdistyskyselyn yhteenvetoon.

Katso yhdistysillan tallenne tästä linkistä.

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos
Apoli Lahti -luonnos oli kommentoitavana 28.5.-31.8.2021 välisenä aikana. Palautteen avulla tarkennetaan ohjelman sisältöä.
Lue lisää saadusta palautteesta

Alasenjärven peruskoulu aloittaa elokuusta 2021
Uusi Alasenjärven peruskoulu elokuusta 2021, kun nykyiset Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulut hallinnollisesti yhdistyvät. Toukokuussa järjestettyyn nimikyselyyn osallistui yli 100 vastaajaa, ja eri nimiehdotuksia saatiin kaikkiaan 192. Linkki uutiseen.

Palveluverkkoillat 18. – 20.5.2021
Tutustu pohjoisen, eteläisen sekä itäisen ja keskustan alueen palveluverkkoiltojen tallenteisiin ja illoista tehtyihin yhteenvetoihin. Osallistujia yhteensä reilusti yli 350.
lahti.fi/palveluverkko

Eteläisen Lahden kaavaillassa 11.5.2021
Tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin Renkomäen Kärkkäisen ympäristön kaavamuutoksesta, Laakso-Nikkilän pientaloalueen laajentumisesta sekä Renkomäen monitoimitalon rakentamisesta.
Muistio kommenteista

Apoli-työpajassa 6.5.2021
36 osallistujan joukko pohti hyvinvointia tuottavan ympäristön elementtejä sekä otti kantaa tekeillä olevan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman teemoihin.
Kooste työpajasta

Aleksanterinkadun ylikulkusiltaehdotusten kommentointi
Ehdotukset olivat avoimesti kommentoitavissa 9.–30.4.2021. Kommentteja jätettiin 300 kappaletta ja kyselyssä 573 henkilöä kertoi näkemyksensä. Tuomaristo tutustuu tuloksiin ja kommentteihin ja ottaa huomioon ne arviointityössään.
Kooste kommentoinnista

Vuorikadun katusaneerauksen verkkotilaisuus 4.5.2021
Tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin kadun suunnittelusta.
Tilaisuuden esitysmateriaali

Yhdistysilta
Illan 28.4. aikana aiheina olivat kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen, tulevat kumppanuuspöydät ja Palvelutorin mahdollisuudet yhdistyksille.
Tallenne yhdistysillasta
Yhdistysillan esitysmateriaali

Torin julisteäänestys
Lahtelaiset äänestivät maalis-huhtikuussa 2021 torille toteutettavista kahdeksasta julisteesta. Yli tuhat ihmistä kertoi näkemyksensä ja antoi palautetta julistetaiteeseen liittyen.
Kooste julisteäänestyksestä
Uutinen toteutettavista julisteista

Verkkotilaisuus sairaalanmäen kaavoituksesta 17.3.
Tilaisuudessa keskusteltiin alustavista suunnitelmista kaupunginsairaalanmäen kaavoittamiseksi.
Kooste kommenteista ja keskustelusta

Kivimaan monitoimitalon verkkoasukasilta 9.3.
Tilaisuudessa keskusteltiin rakenteilla olevasta Kivimaan monitoimitalosta ja sen tulevasta käytöstä.
Kooste asukasillasta

Rakokiven uuden puiston suunnittelu
Asukkaat osallistuivat Rakokiven uuden puiston suunnitteluun kommentoimalla suunnitelmia ja kertomalla mielipiteitään.
Muistio verkkoasukasillasta 1.2.2021
Raportti puistoluonnosten kommentoinnista
Raportti Rakokiven puiston koululaiskyselyn tuloksista

Niemen kehityskuvan kommentointi
Helmikuussa lahtelaiset kommentoivat Niemen kehittämistä tilaisuudessa sekä verkkokyselyn kautta.
Muistio Kehittyvä Niemi -tilaisuudesta 27.1.2021
Kooste kehityskuvan kommentoinnista

Mannerheiminkatu kaupunkibulevardiksi -verkkotilaisuus 13.1.
Tilaisuudessa keskusteltiin Mannerheiminkatua ja valtatietä koskevasta suunnittelusta.
Kooste palautteesta

2020

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 2020
Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin kirjekyselynä seitsemässä kaupungissa loka-marraskuussa 2020. Vastaajat valittiin satunnaisesti 18-79 -vuotiaista kuntalaisista. Mukana olivat Espoo, Helsinki, Kemi, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta.
Kyselyn tulokset

Yhdistystilaisuus verkossa 15.12.20
Yhdistystilaisuudessa tutustuttiin Lahden uuteen osallisuus- ja lähidemokratiamalliin, yhdistysten hyviin käytäntöihin koronaepidemian aikana sekä yhdistyksille suunnatun kyselyn keskeisiin tuloksiin.

Yhdistysten korona-ajan hyvät käytännöt
Yhdistystilaisuuden esitysmateriaali

Kariston asukasilta verkossa
Kariston asukasillassa 7.12. keskusteltiin frisbeegolfradan pysäköinnistä, Kivipuronpuiston puistoreitistä sekä Karistonmäen kaavoituksesta.
Kooste asukkaiden esittämistä kommenteista

Nastolan kaavaillassa 3.12.2020
Aiheina olivat Rakokiven kehittäminen ja Lahden suunta työ ja Nastolan kulttuuriympäristöselvitys. Kaavoitushankkeista esillä olivat Ylhäistentien, Rinteen puukoulun ja Männistön koulun kaavamuutokset
Kooste kaavaillasta 3.12.2020

Keskustan kaavailta 24.11.2020
Keskustan kaavaillassa keskusteltiin Aleksanterinkadun ylikulkusillan, Mannerheiminkadun, Paavolan Sammonkadun ja Iskun korttelin kaavoitushankkeista.
Kooste kaavaillassa 24.11.2020 esitetyistä kommenteista

Asukastapaaminen Jalkarannan Korpikodin alueen kaavoituksesta
Tapaamisessa 2.11. tutustuttiin Korpikodin suunnittelualueeseen sekä keskusteltiin kaavaluonnoksesta.
Kooste Korpikodin tapaamisesta

Tapaaminen Joutsaaren kaavoituksesta
Joutsaaressa 16.9.2020 keskusteltiin alueen kaavoituksesta ja tehtiin yhdessä maastokierros. Osallistujien esittämät näkemykset ovat apuna asemakaavan laatimisessa.
Kooste Joutsaaren tapaamisesta

Keskustan kaavailta 3.6.2020
Aiheina olivat erityisesti keskustan ajankohtaiset asemakaavatyöt.
Katso kooste illan kommenteista

Karistonmäen karttakysely
Kysely oli avoinna verkossa 8.4. – 19.4.2020. Kyselyllä selvitettiin suunnitteluun liittyviä ajatuksia ja toiveita.
Kooste kyselyn tuloksista löytyy Karisto laajenee -blogikirjoituksen yhteydestä

Keskusta-asukkaiden verkoston aloitustapaaminen 19.2.2020 
Tapahtumassa ideoitiin ja suunniteltiin asukastoimintaa Lahden keskusta-alueelle.
Katso kooste tapaamisesta

OmaLahti -tilaisuus yhdistyksille 17.2.20 Palvelutorilla
Tutustu koosteeseen

2019

Aihetoiveet Palvelutorille ja Osallistumistila Kymppiin 19.12.2019
Pyysimme asukkaita kertomaan, mistä aiheista he haluaisivat kuulla tulevalla Palvelutorilla ja osallistumistila Kympissä. Toiveita kerättiin kauppatorin Joulukylässä.
Tutustu koosteeseen 

Korin asukasilta 3.12.2019
Asukasillassa keskusteltiin Villähteen liike- ja yrityskeskus Korin alueen kehittämisestä ja asemakaavoituksesta.
Tutustu koosteeseen

Liipolan kaavailta 5.11.2019
Asukkaat kommentoivat Liipolan ostoskeskuksen asemakaavaluonnosta sekä muita ajankohtaisia alueen kaavatöitä.
Tutustu muistioon

Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa -asukaskysely
Kysely toteutettiin lokakuussa 2019. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osallisuustyön kehittämisessä sekä tutkimustarkoituksessa. Kysely on osa www.empaci.eu -hanketta.
Tutustu raporttiin