Hyppää sisältöön
kuvituskuva

Yhteenvedot kyselyistä ja asukastilaisuuksista

Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Tälle sivulle on koottu tuoreimmat yhteenvedot kyselyistä ja asukastilaisuuksista.

2024

Unelmien skeittipaikka Launeelle – kaupungintalon sisäpiha 18.6.2024

Rujo Skateparks Oy ja Trail It Oy esittelivät ensimmäisiä luonnoksia Launeen skeittipaikan peruskorjauksesta. Suunnittelijat saivat kiitosta suunnitelmista, joissa oli huomioitu hyvin toukokuun ensimmäisessä tapaamisessa esiin tulleita toiveita. Lue lisää uutisesta: Skeittaajilta hyvää palautetta Launeen skeittipaikan suunnitelmille

Mannerheiminkadun itäpään kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmat pop-up pisteellä keskiviikkona 12.6.

Nykyistä Mannerheiminkadun kävelyn ja pyöräilyn väylää halutaan kehittää Iso-Paavolankadun ja Kujalankadun välisellä matkalla. Suunnitelmia esiteltiin Rekolankadun pop-up pisteellä. Lisäksi palautetta sai jättää verkkokyselyn kautta. Omat väylät pyöräilijöille ja kävelijöille saivat kannatusta. Myös alikulkutunneleiden turvallisuutta halutaan parantaa. Lue lisää: Pyöräilijöiden ja kävelijöiden toiveissa kustannustehokkaasti turvallinen Mannerheiminkatu

Lähiluonto osallistumistila Kympissä 10.6.2024

Osallistumistila Kympissä Palvelutorilla esiteltiin valmisteilla olevia luonnonsuojelu- ja viheralueohjelmia sekä kaupunkipuulinjausta. Illan aikana kuulimme, miten Lahdessa vaalitaan lahtelaisille tärkeitä kaupunkiluonnon keitaita ja turvataan monimuotoisuus.
Tilaisuuden esitysmateriaalit
Koonti ja kysymykset vastauksineen

Poh­joi­sen Lah­den asu­ka­sil­ta 23.5. Ah­tia­lan kou­lul­la

Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisista kaupunkisuunnittelun hankkeista pohjoisen Lahden alueella. Ahtialan koululla oli mukana myös kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen ja pohjoisen alueen kumppanuuspöytä. Pääaiheita olivat teollisuudelta asumiseen vapautuneen Niemenrannan kehittyminen tulevina vuosina, leikkialueiden verkosto, sekä Myllypohjan monitoimitalon kaava ja rakentaminen.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Pohjoisen Lahden asukasillan muistio

Lahden suunta asukastilaisuus 16.5., Palvelutori

Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä Lahden suunta työn ehdotuksen sisältöjä asukkaille. Työ etenee syksyllä päätöksentekoon. Tilaisuudessa oli järjestetty myös runsaasti aikaa keskustelulle teemakarttojen ympärillä tilaisuuden loppupuolella.

Tilaisuuden esitysmateriaali

Tilaisuuden muistio

Itäisen Lahden asukasilta 6.5., Rakokiven Loisto

Ohjelmassa kuultiin muun muassa itäisen Lahden kumppanuuspöydän esittely ja osallistuvan budjetoinnin asukasideoiden – kuten frisbeegolfradan ja kukkaniittyjen – kuulumiset. Esiteltiin katsaus valmistelussa olevaan Lahden suunta -työhön. Päivittyvästä yleiskaavasta kuultiin poiminnat Nastolan alueen näkökulmasta. Myös ajankohtaiset Rakokiventien perusparannuksesta sekä uudistuvasta rakentamislaista olivat esillä. Sivistyksen palvelualue oli myös kertomassa alueen päiväkotien ja koulujen tulevaisuuden tilaratkaisuista.

Tilaisuuden esitysmateriaali
Tilaisuuden muistio

Keskustan asukasilta 17.4., Kaupungintalon sisäpiha

Keskustan asukasilta järjestettiin kaupungintalon katetulla sisäpihalla keskiviikkona 17.4.  Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla, jonka yhteydessä oli mahdollista tutustua vapaasti hankkeiden suunnitelmiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja jättää palautetta. Keskustan asukasillassa esiteltiin kattava yleiskatsaus keskustan ajankohtaisista hankkeista.

Tilaisuuden esitysmateriaalit
Tilaisuuden muistio

Harjun korttelin kaavoituksen asukastilaisuus 4.4.2024

Kaavatyön tavoitteena on tarkistaa asemakaava Millerin talon, Janhusen talon ja Harjun koulun käsittävillä tonteilla. Suunnitelmia ja niiden vaihtoehtoja esiteltiin asukkailla kaupungintalon sisäpihalla ja Teamsissa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit

Tilaisuuden muistio

Eteläisen Lahden asukasilta 26.3. monitoimitalo Aurassa

Kaupunkisuunnittelun ja eteläisen alueen kumppanuuspöydän järjestämässä asukasillassa esiteltiin ajankohtaisia hankkeita eteläisen Lahden alueella, kuten Renkomäen uudet omakoti- ja rivitaloalueiden kaavat, Helsingintien länsipuolen ja Pippon kaavat elinkeinoelämän tarpeisiin sekä Perhepuiston ja keskuspuiston suunnitelmat.

Tilaisuuden esitysmateriaalit
Tilaisuuden muistio

Möysän asukasilta 14.3.

Tilaisuudessa esiteltiin kolmen ajankohtaisen asemakaavatyön suunnitelmia. Tilaisuus järjestettiin Möysän koululla ja Teamsissa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit
Tilaisuuden muistio

Lahden yhdistysilta 20.2.

Yhdistysilta järjestettiin Lahden kaupungintalolla ja etäyhteyksien päässä. Tilaisuudessa esiteltiin yhdistyksille ajankohtaisia asioita ja jakaannuttiin työpajoihin työstämään yhdistysten saavutettavuutta, haasteita sekä onnistumisia ja vapaaehtoisten rekrytointia. Lisäksi kuultiin esimerkki onnistuneesta yhdistysyhteistyöstä.

Yhdistysillan ajankohtaiset -osion diat

Yhdistysillan työpajojen koonti

Yhdistysillan palautteet

 

2023

Lahden osallisuustoiminnan arviointiraportti

Lahden kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2020, että kaupungin tekemää osallisuustoimintaa arvioitaisiin säännöllisesti. Kaupungin osallisuustoiminnan nykytilan ja toteutuksen arviointi toteutettiin vuonna 2023 ensimmäisen kerran.

Osallisuustoiminnan arviointiraportti 2023

Koksikadun asemakaavan asukastilaisuus 13.12.2023

Tilaisuudessa esiteltiin nähtävillä olevaa ehdotusvaiheen asemakaavaa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit (pdf)

Tilaisuuden muistio (pdf) 

Niemenrannan kaavailta 23.11.2023

Tilaisuudessa esiteltiin ensimmäisenä teollisuudelta asumisen käyttöön vapautuvan alueen kaavoitusta.

Lahden suunta -asukastyöpaja 16.11.2023

Suunnittelijat esittelivät ehdotusvaiheen valmistelua Lahden suunta -työssä.

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Yhdistysilta 12.10.2023

Kaupungin toteuttama yhdistysilta järjestettiin Palvelutorilla torstaina 12.10. Yhdistysilta sisälsi ajankohtaiset osion, jossa tiedotettiin yhdistyksiä tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Ajankohtaiset osion jälkeen jakaannuttiin pienryhmiin, jossa keskusteltiin yhdistysten tämän hetkisistä tarpeita ja jaettiin tulevasta yhteisö/kumppanuustalosta ajatuksia. Yhdistysiltaan osallistui n. 70 henkilöä.

Yhdistysillan 12.10. esittelydiat, pienryhmäkeskusteluiden koonti ja palautteet

Rakokiventien perusparannuksen asukastilaisuus 10.10.2023

Tilaisuudessa esiteltiin perusparannuksen suunnitelmia ja kuunneltiin asukkaiden kommentteja aiheesta.

Veneilijä-ilta 18.9.2023

Veneilijä-illassa esiteltiin veneilyyn liittyviä ajankohtaisia asioita. Satamien hallinnoinnissa oli tapahtunut muutoksia, joita esiteltiin asukkaille.

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Kaustinniityn uimarannan asukastilaisuus 24.8.

Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelmia uimarannan kunnostamiseksi ja kerättiin palautetta suunnittelu varten. Lue lisää täältä: https://www.lahti.fi/uutiset/kaustinniityn-uimarannan-kunnostus-etenee-asukkaiden-toiveiden-pohjalta/ 

Koksikadun asemakaavan asukastilaisuus 16.8.

Tilaisuudessa Nordic Ren-Gas oy esittelee hankkeen taustoja ja tavoitteita. Hämeen ELY-keskus esitteli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. AFRY esitteli hankkeen YVA-selostusta ja Lahden kaupunki esittelei valmistelemaansa tontin uutta asemakaavaa.

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf) 

Tilaisuuden muistio (pdf) 

Nastolan kirkonkylän portaat 15.6.

Nastolan kirkonkylälle suunniteltujen portaiden suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa.

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Viheralueohjelman tavoitekysely

Luonnosvaiheessa ohjelman tavoitteet tuotiin asukkaille ja yhteisöille kommentoitavaksi verkkokyselyssä. Verkkokysely oli auki 24.3.-16.4.2023. Kyselyyn vastasi 94 henkilöä.

Lisätietoja viheralueohjelmasta

Viheralueohjelman tavoitekyselyn tulokset (pdf)

Herrasmannin uimarannan maisemointi 6.6.2023

Verkkotilaisuudessa esiteltiin uimarannan maisemointisuunnitelmaa.

Herrasmannin uimarannan maisemointi asukastilaisuus 6.6.2023 esitykset (pdf)

Herrasmannin uimarannan maisemointi asukastilaisuus 6.6.2023 muistio (pdf)

Salppurin Talvikymppi -käyttäjäkysely 

Salppurin talvikunnossapidettävän maastoliikuntapolun käyttäjäkyselyllä selvitettiin, miten pilottikohteena olleen talvikunnossapidettävän reitin ylläpito sujui, ja miten käyttäjät arvioivat pilottia. Kysely oli auki 10.-21.5.2023

Kooste Salppurin Talvikymppi -käyttäjäkyselyn vastauksista (pdf)

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely toteutettiin 8.-28.2.2023 verkkokyselynä.

Kooste hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn tuloksista.

Lahden suunta asukastilaisuudet 9. & 11.5.2023

Lahden suunta -hankkeessa järjestettiin toukokuussa kaksi identtistä asukastilaisuutta. 9.5. järjestettiin tilaisuus Rakokivessä kulttuuripuiston avajaisissa. 11.5. tilaisuus järjestettiin Pavelutorilla.

Tilaisuuksien muistiot

Tilaisuuksien esitysmateriaali

Keskustan kaavailta 18.4.2023

Tilaisuudessa esiteltiin ajankohtaisia keskustan kaava- ja rakennushankkeita. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan tarkemmin havainnekuviin Fellmannian aulassa. Paikan päällä ja etänä oli 100 asukasta.

Keskustan kaavaillan esitykset 18.4. (pdf)

Keskustan kaavaillan muistio 18.4. (pdf)

 

Harjun koulun asukastilaisuus 4.4.2023

Tilaisuudessa keskusteltiin Harjun koulun tontin ja rakennuksen tulevaisuudesta sen jälkeen, kun koulutoiminnot siirtyvät muualle. Tilaisuus järjestetään Harjun koulun ruokalassa ja verkossa Teamsissa. Paikan päällä oli noin 15 asukasta ja linjoilla 10 asukasta.

Harjun koulun asukastilaisuuden esitykset 4.4.2023 (pdf)

Harjun koulun asukastilaisuuden muistio 4.4.2023 (pdf)

 

Sataman vanhan lasitehtaan piipun asukastilaisuus 28.3.2023

Kaavatyön tavoitteena on vanhan lasitehtaan suojellun piipun kohtalon ratkaiseminen. Asukastilaisuus järjestettiin, jotta asukkailla olisi mahdollisuus tarjota suunnittelijoille taustatietoa ja jättää ajatuksia piipun tulevaisuudesta. Paikan päällä oli 16 asukasta ja etänä 6 asukasta.

Piipun tilaisuuden esitykset 28.3.2023 (pdf)

Piipun tilaisuuden muistio 28.3.2023 (pdf)

 

Rälssin asukasilta 15.3.2023

Rälssin asukasillan esitykset 15.3. (pdf)

Rälssin asukasillan 15.3.2023 muistio ja ennakkokysymykset (pdf)

 

Yhdistysilta 23.2.2023

Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille. Paikalla oli noin 70 henkeä Palvelutorin Lava-tilassa.

Yhdistysillan 23.2. esitykset (pdf)

 

Kariston asukasilta 1.2.2023

Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa Karistonmäen kaavaa ja Havurinteen leikkialueen suunnitelmia.

Kariston asukasillan muistio (pdf)

Tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

 

2022

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 2022

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2022. Kysely lähetettiin 2 100:lle satunnaisesti valitulle 18-79 -vuotiaalle lahtelaiselle kirjekyselynä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta.

Kyselyn tulokset

Asukastilaisuus uudesta puhtaiden kaasupolttoaineiden ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksesta 8.12.2022

Hankkeen suunnitelmia esiteltiin Fellmanniassa aiheesta kiinnostuneille asukkaille. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä osallistujille hankkeen
lähtötietoja, joiden avulla lähiasukkailla ja muilla kiinnostuneilla olisi paremmat edellytykset kommentoida nähtävillä olevaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Muistio P2X-hankkeen asukastilaisuudesta (pdf)

P2X-hankkeen asukastilaisuuden esittelymateriaalit (pdf)

Lahden uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman Lahden Apolin julkaisutilaisuus 15.11.2022

Tilaisuudessa esiteltiin kutsuvieraille ja etänä osallistuneelle yleisölle Lahden Apoli.

Lahden Apoli 2022 sähköinen julkaisu (pdf)

Pikku-Vesijärven suunnittelu -asukastilaisuus 1.11.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Pikku-Vesijärven yleissuunnitelmaa ja rakentamisen aikataulua.

Pikku-Vesijärven puiston asukastilaisuuden 1.11.2022 esitykset (pdf)

Julkisen taiteen periaateohjelman asukastilaisuus 27.10.2022

Tilaisuudessa projektipäällikkö Päivi Airas esitteli valmisteilla olevaa julkisen taiteen periaateohjelmaa.

Lue lisää: Lahden kaupungille on tekeillä julkisen taiteen periaateohjelma

Nastolan Turranlammin maastokävely 19.10.2022

Turranlammin maastokävelyllä tutustuttiin alustavasti suunniteltuun ulkoilupolkuun ja kysyttiin paikallisilta kehitysideoita ja nimiehdotuksia. Turranlammen retkipolku oli yksi vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin voittajaideoista, ja polun kehittämiseen on varattu 2000 euroa. Kehittäminen tehdään kahdessa vaiheessa.

Muistio Turranlammin maastokävelystä (pdf)

Yhdistysilta 13.10.2022

Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille. Paikalla oli noin 65 henkeä Palvelutorin Lava-tilassa.

Yhdistysillan 13.10.2022 esitykset (pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Monimuotoinen luontomme 11.10.

Tilaisuus alkoi Lahden suunta -työn esittelyllä. Tämän jälkeen esiteltiin kaupunkivihreän merkitystä kaupunkiympäristölle. Luontoarvot yleiskaavassa kuului tilaisuuden keskiöön ja loppupuolella esiteltiin myös luontokohteista tehtyä selvitystä. Osallistujia opastettiin myös vastaamaan luontokohteita selvittävään karttakyselyyn. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Monimuotoinen luontomme -tilaisuuden esitysmateriaali (pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Laadukkaat kävelyreitit 27.9.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin Lahden suunta työtä. Vieraileva puhuja Suomen ympäristökeskuksesta esitteli kävelyn terveysvaikutuksia. Lopuksi tilaisuudessa esiteltiin selvitystä kävelyreiteistä, sekä karttakyselyä, jossa asukkaat pääsivät kertomaan ajatuksiaan reittien kehittämisestä. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Laadukkaat kävelyreitit -asukastilaisuuden esittelymateriaali pdf)

Lahden suunta asukastilaisuus: Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset 13.9.

Tilaisuudessa esiteltiin Lahden suunta-työtä, sekä syvennyttiin lahtelaisiin kulttuurirakennuksiin ja -maisemiin. Esiteltävänä oli myös karttakysely, jossa kerättiin tietoa asukkaille tärkeistä kulttuuriympäristöistä. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 25 henkilöä.

Lahtelaiset maisemat ja arvorakennukset -asukastilaisuuden esitysmateriaali (pdf).

Kariston asukasilta 25.8.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Karistonmäen kaavasuunnitelmia, sekä koulutontin ja uimarannan alueen kehittämistä. Aikaa oli järjestetty myös keskustelulle, jota käytiinkin runsaasti. Hybriditilaisuudessa oli paikalla noin 90 henkilöä.

Kariston asukasillan esitysmateriaalit (pdf)

Pippo-Kujalan kaavarungon yleisötilaisuus 22.3.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Pippo-Kujalan kaavarunkoluonnoksia, kaavarungon liikenneselvitystä, alueen asemakaavamuutoksia ja osallistumismahdollisuuksia. Verkkotilaisuudessa oli noin 15 osallistujaa.

Pippo-Kujalan kaavarungon yleisötilaisuuden 22.3. esitykset (pdf)

Lahden yhdistysilta 22.2.2022

Kaikille lahtelaisille yhdistyksille avoin tilaisuus järjestettiin verkossa. Illan aikana kuultiin ajankohtaisia asioita vuosiavustuksista, kaupungin tilojen varaamisesta Timmi-varausjärjestelmällä, tapahtumien järjestämisestä sekä vuonna 2021 toteutetun yhdistysyhteistyöhankkeen tuloksia. Tilaisuuteen osallistui noin 100 yhdistystoimijaa.

Yhdistysillan esitykset 22.2.2022 (pdf) 

Niemen sataman kaavailta 10.2.2022

Kaavaillassa esiteltiin Niemen sataman alueen asemakaavaehdotusta, lähiympäristösuunnitelmaa sekä yleissuunnitelmaa. Verkkotilaisuudessa paikalla oli noin 50 osallistujaa.

Niemen sataman kaavaillan esitykset 10.2.2022 (pdf)
Niemen sataman kaavaillan muistio 10.2.2022 (pdf)

Kariston kaavailta 25.1.2022

Perinteinen Kariston kaavailta järjestettiin verkkotilaisuutena ja osallistujia oli noin 60 henkeä. Tilaisuudessa esiteltiin tilannekatsauksia Karistonmäen asemakaavoitukseen, maiseman lähtökohtiin, liikenneselvitykseen Kujala-Kariston alueella ja Kariston kaavarunkoon.

Illan esitykset:

Karistonmäen asemakaavoitus – Päivi Airas. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Maiseman lähtökohdat – Maria Silvast. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Liikenneselvitys – Juhana Polojärvi. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)
Kariston kaavarunko – Tuomas Helin. Kariston kaavailta 25.1.2022 (pdf)

Keskustailta 20.1.2022

Verkkotilaisuutena järjestetyn keskustaillan aiheina olivat Kaupungintalon puiston puistohistoriallinen selvitys, Radiomäki, Terveystalo, Keskustavisio, Mannerheiminkatu ja Sairaalanmäki, APOLI sekä kestan suunnittelun työkohteet. Lopussa aikaa oli varattu kysymyksille. Osallistujia oli lähes 100 henkilöä.

Keskustaillan esitykset 20.1.2022 (pdf)

Hennalan Lääkintälotanpuiston asukastilaisuus 11.1.2022

Verkkotilaisuudessa keskusteltiin Lääkintälotanpuiston suunnittelusta. Osallistujia oli arviolta noin 15. Tilaisuudessa oli mahdollista keskustella suunnittelijoiden kanssa. Asukastilaisuuden tarkoitus oli tiedottaa ja käydä keskustelua puiston luonteesta ja tulevaisuudesta jo ennen suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamista. Asukastilaisuuteen osallistuneet voivat myös antaa mielipiteensä lyhyessä kyselyssä siitä, minkä tyyliset leikkivälineet sopisivat puiston tiettyyn osaan.

Tutustu asukastilaisuuden esityksiin (pdf)
Mentimeter-kyselyn tulokset Lääkintälotanpuiston asukastilaisuudesta (pdf)

 • Lahden keskustavisio 2030 -asukastilaisuus 25.11.2021

  Keskustaa ja sen erityiskohteita ideoitiin yhdessä suoraan kartalle Palvelutorilla ja Teams-tilaisuudessa verkossa. Osallistujia oli arviolta yhteensä noin 20. Asukastilaisuutta ennen Lahden keskustavisio 2030 -työhön liittyvä pistäytymispiste oli avoinna Palvelutorin osallistumistila KYMPPIssä, jossa saattoi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja jättää ideat sekä äänestää muiden jättämiä ideoita.

  Lue lisää Lahden keskustavisio 2030 -työstä.
  Tutustu asukastilaisuuden materiaaleihin.
  Tutustu tilaisuuden koosteeseen (pdf).

  Viheralueiden arvoja pohtiva asukastyöpaja 16.11.2021

  Viheralueiden arvoja ja ekologista kompensaatiota pohtiva asukastyöpaja järjestettiin tiistaina 16.11.2021 Lahden Palvelutorin Lavalla. Asukastyöpaja on osa Sitran rahoittama No Net Loss City -hanketta, jota toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Akordi. Lahden kaupunki on mukana kehittämässä ekologisen kompensaation mallia kaupunkien maankäytön suunnitteluun.

  Tutustu viheralueiden arvoja ja kompensointia kartoittavan kyselyn esittelymateriaaliin
  Linkki uutiseen

  Uu­dis­tu­va Nas­to­la -ti­lai­suus 18.10.2021

  Hybridi-tilaisuus Nastolan alueen ajankohtaisista kaavoituksen ja kaupunkitekniikan hankkeista sekä itäisen kumppanuuspöydän esittäytyminen. Arviolta osallistujia oli tilaisuudessa yhteensä 70.
  Kooste tilaisuuden esityksestä.

  Yhdistysilta 12.10.2021

  Lahden kaupungin yhdistysilta järjestettiin Teams-alustalla 12.10. klo 17.30 -19. Tilaisuus oli avoin kaikille Lahdessa toimiville yhdistyksille ja siellä esiteltiin mm. yhdistyksille keväällä 2021 suunnatun yhdistyskyselyn tulokset. Tutustu Lahden kaupungin yhdistyskyselyn yhteenvetoon.

  Katso yhdistysillan tallenne tästä linkistä.

  Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos

  Apoli Lahti -luonnos oli kommentoitavana 28.5.-31.8.2021 välisenä aikana. Palautteen avulla tarkennetaan ohjelman sisältöä.
  Lue lisää saadusta palautteesta

  Alasenjärven peruskoulu aloittaa elokuusta 2021

  Uusi Alasenjärven peruskoulu elokuusta 2021, kun nykyiset Kunnaksen ja Myllypohjan peruskoulut hallinnollisesti yhdistyvät. Toukokuussa järjestettyyn nimikyselyyn osallistui yli 100 vastaajaa, ja eri nimiehdotuksia saatiin kaikkiaan 192. Linkki uutiseen.

  Palveluverkkoillat 18. – 20.5.2021

  Tutustu pohjoisen, eteläisen sekä itäisen ja keskustan alueen palveluverkkoiltojen tallenteisiin ja illoista tehtyihin yhteenvetoihin. Osallistujia yhteensä reilusti yli 350.
  lahti.fi/palveluverkko

  Eteläisen Lahden kaavaillassa 11.5.2021

  Tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin Renkomäen Kärkkäisen ympäristön kaavamuutoksesta, Laakso-Nikkilän pientaloalueen laajentumisesta sekä Renkomäen monitoimitalon rakentamisesta.
  Muistio kommenteista

  Apoli-työpajassa 6.5.2021

  36 osallistujan joukko pohti hyvinvointia tuottavan ympäristön elementtejä sekä otti kantaa tekeillä olevan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman teemoihin.
  Kooste työpajasta

  Aleksanterinkadun ylikulkusiltaehdotusten kommentointi

  Ehdotukset olivat avoimesti kommentoitavissa 9.–30.4.2021. Kommentteja jätettiin 300 kappaletta ja kyselyssä 573 henkilöä kertoi näkemyksensä. Tuomaristo tutustuu tuloksiin ja kommentteihin ja ottaa huomioon ne arviointityössään.
  Kooste kommentoinnista

  Vuorikadun katusaneerauksen verkkotilaisuus 4.5.2021

  Tilaisuudessa esiteltiin ja keskusteltiin kadun suunnittelusta.
  Tilaisuuden esitysmateriaali

  Yhdistysilta

  Illan 28.4. aikana aiheina olivat kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen, tulevat kumppanuuspöydät ja Palvelutorin mahdollisuudet yhdistyksille.
  Tallenne yhdistysillasta
  Yhdistysillan esitysmateriaali

  Torin julisteäänestys

  Lahtelaiset äänestivät maalis-huhtikuussa 2021 torille toteutettavista kahdeksasta julisteesta. Yli tuhat ihmistä kertoi näkemyksensä ja antoi palautetta julistetaiteeseen liittyen.
  Kooste julisteäänestyksestä
  Uutinen toteutettavista julisteista

  Verkkotilaisuus sairaalanmäen kaavoituksesta 17.3.

  Tilaisuudessa keskusteltiin alustavista suunnitelmista kaupunginsairaalanmäen kaavoittamiseksi.
  Kooste kommenteista ja keskustelusta

  Kivimaan monitoimitalon verkkoasukasilta 9.3.

  Tilaisuudessa keskusteltiin rakenteilla olevasta Kivimaan monitoimitalosta ja sen tulevasta käytöstä.
  Kooste asukasillasta

  Rakokiven uuden puiston suunnittelu

  Asukkaat osallistuivat Rakokiven uuden puiston suunnitteluun kommentoimalla suunnitelmia ja kertomalla mielipiteitään.
  Muistio verkkoasukasillasta 1.2.2021
  Raportti puistoluonnosten kommentoinnista
  Raportti Rakokiven puiston koululaiskyselyn tuloksista

  Niemen kehityskuvan kommentointi

  Helmikuussa lahtelaiset kommentoivat Niemen kehittämistä tilaisuudessa sekä verkkokyselyn kautta.
  Muistio Kehittyvä Niemi -tilaisuudesta 27.1.2021
  Kooste kehityskuvan kommentoinnista

  Mannerheiminkatu kaupunkibulevardiksi -verkkotilaisuus 13.1.

  Tilaisuudessa keskusteltiin Mannerheiminkatua ja valtatietä koskevasta suunnittelusta.
  Kooste palautteesta

 • Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus 2020

  Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin kirjekyselynä seitsemässä kaupungissa loka-marraskuussa 2020. Vastaajat valittiin satunnaisesti 18-79 -vuotiaista kuntalaisista. Mukana olivat Espoo, Helsinki, Kemi, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta.
  Kyselyn tulokset

  Yhdistystilaisuus verkossa 15.12.20

  Yhdistystilaisuudessa tutustuttiin Lahden uuteen osallisuus- ja lähidemokratiamalliin, yhdistysten hyviin käytäntöihin koronaepidemian aikana sekä yhdistyksille suunnatun kyselyn keskeisiin tuloksiin.

  Yhdistysten korona-ajan hyvät käytännöt
  Yhdistystilaisuuden esitysmateriaali

  Kariston asukasilta verkossa

  Kariston asukasillassa 7.12. keskusteltiin frisbeegolfradan pysäköinnistä, Kivipuronpuiston puistoreitistä sekä Karistonmäen kaavoituksesta.
  Kooste asukkaiden esittämistä kommenteista

  Nastolan kaavaillassa 3.12.2020

  Aiheina olivat Rakokiven kehittäminen ja Lahden suunta työ ja Nastolan kulttuuriympäristöselvitys. Kaavoitushankkeista esillä olivat Ylhäistentien, Rinteen puukoulun ja Männistön koulun kaavamuutokset
  Kooste kaavaillasta 3.12.2020

  Keskustan kaavailta 24.11.2020

  Keskustan kaavaillassa keskusteltiin Aleksanterinkadun ylikulkusillan, Mannerheiminkadun, Paavolan Sammonkadun ja Iskun korttelin kaavoitushankkeista.
  Kooste kaavaillassa 24.11.2020 esitetyistä kommenteista

  Asukastapaaminen Jalkarannan Korpikodin alueen kaavoituksesta

  Tapaamisessa 2.11. tutustuttiin Korpikodin suunnittelualueeseen sekä keskusteltiin kaavaluonnoksesta.
  Kooste Korpikodin tapaamisesta

  Tapaaminen Joutsaaren kaavoituksesta

  Joutsaaressa 16.9.2020 keskusteltiin alueen kaavoituksesta ja tehtiin yhdessä maastokierros. Osallistujien esittämät näkemykset ovat apuna asemakaavan laatimisessa.
  Kooste Joutsaaren tapaamisesta

  Keskustan kaavailta 3.6.2020

  Aiheina olivat erityisesti keskustan ajankohtaiset asemakaavatyöt.
  Katso kooste illan kommenteista

  Karistonmäen karttakysely

  Kysely oli avoinna verkossa 8.4. – 19.4.2020. Kyselyllä selvitettiin suunnitteluun liittyviä ajatuksia ja toiveita.
  Kooste kyselyn tuloksista löytyy Karisto laajenee -blogikirjoituksen yhteydestä

  Keskusta-asukkaiden verkoston aloitustapaaminen 19.2.2020

  Tapahtumassa ideoitiin ja suunniteltiin asukastoimintaa Lahden keskusta-alueelle.
  Katso kooste tapaamisesta

  OmaLahti -tilaisuus yhdistyksille 17.2.20 Palvelutorilla

  Tutustu koosteeseen

   

 • Aihetoiveet Palvelutorille ja Osallistumistila Kymppiin 19.12.2019

  Pyysimme asukkaita kertomaan, mistä aiheista he haluaisivat kuulla tulevalla Palvelutorilla ja osallistumistila Kympissä. Toiveita kerättiin kauppatorin Joulukylässä.
  Tutustu koosteeseen 

  Korin asukasilta 3.12.2019

  Asukasillassa keskusteltiin Villähteen liike- ja yrityskeskus Korin alueen kehittämisestä ja asemakaavoituksesta.
  Tutustu koosteeseen

  Liipolan kaavailta 5.11.2019

  Asukkaat kommentoivat Liipolan ostoskeskuksen asemakaavaluonnosta sekä muita ajankohtaisia alueen kaavatöitä.
  Tutustu muistioon

  Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa -asukaskysely

  Kysely toteutettiin lokakuussa 2019. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osallisuustyön kehittämisessä sekä tutkimustarkoituksessa. Kysely on osa www.empaci.eu -hanketta.
  Tutustu raporttiin