Hyppää sisältöön

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu on Lahden kaupungin erityiskoulu, joka toimii Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistöllä uusissa tiloissa. Koulumme on tarkoitettu keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian peruskouluikäisille asiakkaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koulumme oppilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnista. Kanervikon sairaalakoulussa opiskellaan jokaiselle oppilaalle määritellyn yksilöllisen hoito- tai tukijakson ajan.

Koulutyön lähtökohtia ovat:

1. sairaalakouluun tulevien lasten ja nuorten erityisluonne
2. lasten ja nuorten terveydentila
3. yleiset lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen kehitykseen ja kasvuun liittyvät lainalaisuudet
4. oppimispsykologiset tekijät ja mahdollisimman laaja pedagoginen keinovalikoima

 

Keskustan opetuspiste

Keskustan opetuspiste toimii osoitteessa Aleksanterinkatu 24 B (2. kerros), 15140 Lahti. Opetuspiste on tarkoitettu Nuorisopsykiatrian poliklinikalla hoidossa oleville peruskouluikäisille oppilaille.

 

 • Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on kehitetty ja pilotoitu sivistystoimivetoisesti vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimin toimintamallia. Toiminta saa jatkoa alueellamme 31.12.2023 asti ja on osa valtakunnallista konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishanketta. Tiimi toimii Kanervikon koulun alaisuudessa. Konsultaatiotiimin nimi vaihtuu Konsultatiivisen tuen tiimiksi (KonTakTi).

  Kenelle suunnattua?

  Konsultatiivisen tuen tiimi tarjoaa monitoimijaista konsultaatiota esi- ja perusopetusikäisille koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Konsultaatiopalvelut on suunnattu tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi pedagogisen konsultaation sekä ennaltaehkäisevän ja tilannearviokonsultaation keinoin. Konsultaatio ei edellytä hoitokontaktia.

  Tavoitteet

  Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä omassa lähikoulussa ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston kanssa (perhe, koulu, hoitotaho sekä muut yhteistyötahot).

  Miten otat yhteyttä?

  Konsultaatiopyynnön voi tehdä koulu tai muu yhteistyötaho (perhesosiaalityö, lastensuojelu, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvola sekä erikoissairaanhoito) olemalla yhteydessä konsultatiivisen tuen tiimiin.

  Konsultaatioon tarvitaan aina huoltajan kirjallinen suostumus, kun puhutaan tietyn oppilaan asioista. Tiimiltä voi pyytää myös konsultaatiota nimettömästi, jolloin lupaa huoltajalta ei vielä välttämättä tarvita. Tiimiin voi ottaa yhteyttä, jos sen tarve mietityttää tai asia tarvitsee yhteistä pohdintaa.

  Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  P. 044 482 6640  Yhteydenotot maanantaista torstaihin klo 9–15

  Konsultaation työmuotoja

  · puhelin- ja videokonsultaatiot

  · jalkautuminen koulu- ja kasvuympäristöön

  · koulukäynnit (oppituntien seuranta + yhteistyö koulun henkilöstön kanssa)

  · ohjaukselliset keskustelut omalle koululle

  · koulupalaverit/verkostopalaverit

  · oppilaan tuen suunnittelu ja arviointi

  · toimenpiteiden ja prosessien seuranta

  Suostumuslomake

  Lupa huoltajilta ja oppilaalta pyydetään kirjallisesti suostumuslomakkeella (linkki suostumuslomakkeeseen) joka tulee toimittaa tiimille postitse tai sähköisesti.

  Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  Kanervikon koulu

  Hoitajankatu 3 C

  15850 LAHTI

  Konsultatiivisen tuen tiimin jäsenet:

  Konsultoiva erityisopettaja Nina Rauhala 044 790 9432

  nina.rauhala@edu.lahti.fi

  Konsultoiva erityisopettaja Eija Lahtinen-Salovaara 044 482 6616

  eija.lahtinen-salovaara@edu.lahti.fi

  Sairaanhoitaja Tiina Soikkeli-Aalto 044 719 5679

  tiina.soikkeli-aalto@paijatha.fi

   

 •     
  RehtoriAnne Lindholm p. 050 559 7950 anne.lindholm@lahti.fi
  Koulusihteeri
  Kanervikon koululla tiistaisin
  Miia Hartikainen p. 044 416 3261 miia.hartikainen@lahti.fi
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  0-6lkInga Nikkiläp. 044 482 6421
  7-9lk, Keskustan opetuspistePäivi Enlundp. 044 416 3306
  7-9lkLeena Hutrip. 044 716 1347
  7-9lkAnnakaisa Koskelainenp. 050 518 0019
  7-9lkJari Koskelainenp. 044 716 1348
  7-9lkLaura Peltomaap. 044 018 7327
  7-9lk
  Seija Ekp. 044 483 1515
  Konsultatiivisen tuen tiimiNina Rauhala
  Eija Lahtinen-Salovaara
  p. 044 790 9432
  p. 044 482 6616
  KoulunkäyntiavustajatKoulunkäyntiavustajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiKoulunkäyntiavustajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  0-6lkSatu Jalonenp. 044 482 6423
  7-9lkAnniina Salmip. 044 482 6420
  7-9lkTerhi Tonterip. 044 482 6422
  7-9lkMatleena Paavilainenp. 044 018 7326

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.