Hyppää sisältöön

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu on Lahden kaupungin erityiskoulu, joka toimii Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistöllä uusissa tiloissa. Koulumme on tarkoitettu keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian peruskouluikäisille asiakkaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koulumme oppilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnista. Kanervikon sairaalakoulussa opiskellaan jokaiselle oppilaalle määritellyn yksilöllisen hoito- tai tukijakson ajan.

Koulutyön lähtökohtia ovat:

1. sairaalakouluun tulevien lasten ja nuorten erityisluonne
2. lasten ja nuorten terveydentila
3. yleiset lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen kehitykseen ja kasvuun liittyvät lainalaisuudet
4. oppimispsykologiset tekijät ja mahdollisimman laaja pedagoginen keinovalikoima

 

Kirjaston opetuspiste

Syyslukukauden 2020 lopussa muutti koulumme toinen opetuspiste Lahden Pääkirjastolle osoitteeseen Kirkkokatu 31, 15140 Lahti. Opetuspiste on tarkoitettu Nuorisopsykiatrian poliklinikalla hoidossa oleville peruskouluikäisille oppilaille.

 

 • Rehtori Anne Lindholm 050 559 7950

  Koulusihteeri Ulla Loihuranta 044 416 4610

  etunimi.sukunimi@lahti.fi

   

  Opettajat:

  Päivi Enlund, kirjaston toimipiste 044 416 3306

  Leena Hutri 044 716 1347

  Jari Koskelainen 044 716 1348

  Annakaisa Koskelainen 050 518 0019

  Suvituuli Nyqvist, alakoulu  044 0187 326

  Lauri Säämänen 044 0187 327

  etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  Koulunkäyntiavustajat:

  Eero Korte 044 482 6420

  Ronja Matilainen 044 482 6423

  Inga Nikkilä, alakoulu 044 482 6421

  Terhi Tonteri 044 482 6422

  etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi

  Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi:

  044 482 6640, arkisin klo 9–15

 • Kenelle suunnattua?

  Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi tarjoaa monitoimijaista konsultaatiota koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen kouluille. Konsultaatiopalvelut on suunnattu pääsääntöisesti vaativaa erityistä tukea tarvitseville esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on pitkittyneitä koulunkäynnin ongelmia tai pitkittyneitä koulupoissaoloja. Konsultaatio ei edellytä hoitokontaktia.

  Tavoitteet

  Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä omassa lähikoulussa ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston kanssa (perhe, koulu, hoitotaho sekä muut yhteistyötahot).

  Miten otat yhteyttä?

  Konsultaatiopyynnön voi tehdä koulu tai muu yhteistyötaho (perhesosiaalityö, lastensuojelu, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvola sekä erikoissairaanhoito) olemalla yhteydessä konsultaatiotiimiin. Konsultaatioon tarvitaan aina huoltajan kirjallinen suostumus, kun puhutaan tietyn oppilaan asioista.  Tiimiltä voi pyytää myös konsultaatiota nimettömästi, jolloin lupaa huoltajalta ei vielä välttämättä tarvita. Konsultaatiotiimiin voi ottaa yhteyttä, jos sen tarve mietityttää tai asia tarvitsee yhteistä pohdintaa.

  Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi:

  P. 044 482 6640 arkisin klo 9–15

  Konsultaation työmuotoja

  • puhelin- ja videokonsultaatiot
  • jalkautuminen koulu- ja kasvuympäristöön
  •  koulukäynnit (oppituntien seuranta + yhteistyö koulun henkilöstön kanssa)
  •  ohjaukselliset keskustelut omalle koululle
  •  koulupalaverit/verkostopalaverit
  •  oppilaan tuen suunnittelu ja arviointi
  • toimenpiteiden ja prosessien seuranta

  Suostumuslomake

  Lupa huoltajilta ja oppilaalta pyydetään kirjallisesti suostumuslomakkeella (linkki suostumuslomakkeeseen), joka tulee toimittaa tiimille postitse tai sähköisesti.

   

  Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimi

  Kanervikon koulu Hoitajankatu 3 C

  15850 LAHTI

   

  Konsultaatiotiimin jäsenet

  Konsultoiva erityisopettaja Sanna Korhonen 050 518 0493

  sanna.korhonen@edu.lahti.fi

  Konsultoiva erityisopettaja Eija Lahtinen-Salovaara 044 482 6616

  eija.lahtinen-salovaara@edu.lahti.fi

  Lastensuojelun asiantuntija Minna Koskelainen 044 482 3353

  minna.koskelainen@phhyky.fi

  Sairaanhoitaja Tiina Soikkeli-Aalto 044 719 5679

  tiina.soikkeli-aalto@phhyky.fi

   

 • Helmikuussa olemme viettäneet Kanervikossa Uutisten viikkoa. Koulumme lehteen pääset tästä

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.