Hyppää sisältöön

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu on Lahden kaupungin erityiskoulu, joka toimii Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistöllä uusissa tiloissa. Koulumme on tarkoitettu keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian peruskouluikäisille asiakkaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koulumme oppilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnista. Kanervikon sairaalakoulussa opiskellaan jokaiselle oppilaalle määritellyn yksilöllisen hoito- tai tukijakson ajan.

Koulutyön lähtökohtia ovat:

1. sairaalakouluun tulevien lasten ja nuorten erityisluonne
2. lasten ja nuorten terveydentila
3. yleiset lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen kehitykseen ja kasvuun liittyvät lainalaisuudet
4. oppimispsykologiset tekijät ja mahdollisimman laaja pedagoginen keinovalikoima

 

Keskustan opetuspiste

Keskustan opetuspiste toimii osoitteessa Aleksanterinkatu 24 B (2. kerros), 15140 Lahti. Opetuspiste on tarkoitettu Nuorisopsykiatrian poliklinikalla hoidossa oleville peruskouluikäisille oppilaille.

 

 • Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on kehitetty ja pilotoitu sivistystoimivetoisesti vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimin toimintamallia. Toiminta saa jatkoa alueellamme 31.12.2024 asti ja on osa valtakunnallista konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittämishanketta. Tiimi toimii Kanervikon koulun alaisuudessa. Konsultaatiotiimin nimi vaihtuu Konsultatiivisen tuen tiimiksi (KonTakTi).

  Kenelle suunnattua?

  Konsultatiivisen tuen tiimi tarjoaa monitoimijaista konsultaatiota esi- ja perusopetusikäisille koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Konsultaatiopalvelut on suunnattu tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi pedagogisen konsultaation sekä ennaltaehkäisevän ja tilannearviokonsultaation keinoin. Konsultaatio ei edellytä hoitokontaktia.

  Tavoitteet

  Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä omassa lähikoulussa ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston kanssa (perhe, koulu, hoitotaho sekä muut yhteistyötahot).

  Miten otat yhteyttä?

  Konsultaatiopyynnön voi tehdä koulu tai muu yhteistyötaho (perhesosiaalityö, lastensuojelu, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvola sekä erikoissairaanhoito) olemalla yhteydessä konsultatiivisen tuen tiimiin.

  Konsultaatioon tarvitaan aina huoltajan kirjallinen suostumus, kun puhutaan tietyn oppilaan asioista. Tiimiltä voi pyytää myös konsultaatiota nimettömästi, jolloin lupaa huoltajalta ei vielä välttämättä tarvita. Tiimiin voi ottaa yhteyttä, jos sen tarve mietityttää tai asia tarvitsee yhteistä pohdintaa.

  Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  P. 044 482 6640  Yhteydenotot maanantaista torstaihin klo 9–15

  Konsultaation työmuotoja

  · puhelin- ja videokonsultaatiot

  · jalkautuminen koulu- ja kasvuympäristöön

  · koulukäynnit (oppituntien seuranta + yhteistyö koulun henkilöstön kanssa)

  · ohjaukselliset keskustelut omalle koululle

  · koulupalaverit/verkostopalaverit

  · oppilaan tuen suunnittelu ja arviointi

  · toimenpiteiden ja prosessien seuranta

  Suostumuslomake

  Lupa huoltajilta ja oppilaalta pyydetään kirjallisesti suostumuslomakkeella, (linkki suostumuslomakkeeseen) joka tulee toimittaa tiimille postitse tai sähköisesti.

  Konsultatiivisen tuen tiimi (KonTakTi)

  Kanervikon koulu

  Hoitajankatu 3 C

  15850 LAHTI

  Konsultatiivisen tuen tiimin jäsenet:

  Konsultoiva erityisopettaja Nina Rauhala 044 790 9432

  nina.rauhala@edu.lahti.fi

  Konsultoiva erityisopettaja Eija Lahtinen-Salovaara 044 482 6616

  eija.lahtinen-salovaara@edu.lahti.fi

  Sairaanhoitaja alaikäisten mielenterveyspalveluista
  p. 044 719 5679

   

   

 • Sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynti

  Lahteen muista kunnista sijoitettavien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koordinoidaan Sisukas-tiimissä. Tiimi selvittää oppilaan koulunkäynti- ja tukihistorian ja suunnittelee opetusjärjestelyt tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

  Sijaishuoltopaikka ilmoittaa lapsen Sisukas-tiimin erityisopettajille sähköpostitse sisukas@edu.lahti.fi tai soittamalla Lahden Sisukas-tiimin erityisopettajille:

  • Leena Karjalahti 044 483 1785
  • Satu Matikka 044 483 1784

  Kun koululle tulee tieto uudesta sijaishuoltopaikkaan (lastenkoti/nuorisokoti) sijoitetusta koululaisesta, ohjaa koulu sijoitusyksikköä ottamaan aluksi yhteyttä Sisukas-tiimiin, jonka jälkeen Sisukas-tiimi voi aloittaa oppilaan koulukäynnin järjestämisen.

  Sisukas-tiimi palvelee sijaishuollossa asuvia peruskoululaisia

  • Ilmoittautuminen
   • Sosiaalityöntekijä tai lastensuojelulaitos ilmoittaa oppilaan puhelimitse Sisukas-tiimille. Sisukas-tiimi saa ensitiedot, yhteystiedot ja perustiedot oppilaasta
  • Alkuselvittelyt
   • Sisukas-tiimin erityisopettaja soittaa oppilaan omalle sosiaalityöntekijälle, vanhemmille ja edelliseen kouluun. Näin luodaan kokonaiskuva tilanteesta ja lapsen tai nuoren kouluhistoriasta. Sisukas-tiimi tilaa koulunkäyntiin liittyvät asiakirjat ja tiedot opiskelun tilanteesta. Sisukas-tiimi ilmoittaa oppilaan lähikouluun, kun riittävät selvittelyt on tehty.
  • Tutustuminen
   • Sisukas-tiimi tapaa oppilaan laitoksessa ja oppilas osallistuu oman koulunkäyntinsä suunnitteluun. Kokonaiskuvaa oppilaan tilanteesta tarkennetaan yhdessä.
  • Suunnitelmat ja sopimukset opetusjärjestelyistä
   • Sisukas-tiimi tutustuu oppilaan kanssa opetuspaikkaan ja yhdessä opettavan opettajan kanssa suunnitellaan koulunkäyntiä.
   • Pidetään koulupalaveri, johon voi osallistua oppilas, opettaja, opinto-ohjaaja, laitoksen ohjaaja, laitoksen ohjaaja ja myös sosiaalityöntekijä ja huoltajat.
   • Suunnitelmassa pohditaan opetusryhmää, koulupäivän pituutta, opiskeltavia oppiaineita ja tarvittavia tukimuotoja. Lisäksi huolehditaan hallinnollisista päätöksistä, joita opintojen järjestäminen vaatii. (esim. erityisen tuen päätös, POL 18§)
  • Koulunkäynnin aloittaminen
   • Koulunkäynti aloitetaan jollakin seuraavista opetusjärjestelyistä:
    • Lähikoulu yleisopetuksen ryhmä
    • Lähikoulun pienryhmä
    • Erityisen tuen pienryhmät
    • Klinikkaopetus
    • Laitosopetus
    • Hybridimalli lähikoulun ja klinikkaopetuksen yhdistelmänä
  • Verkostopalaveri
   • Kun oppilas on käynyt muutamia viikkoja koulua, järjestetään verkostopalaveri, jossa arvioidaan koulunkäynnin järjestelyjen onnistumista ja tehdään työnjakoa, miten oppilasta tuetaan koulunkäynnissä. Verkostoon voi kuulua oppilas, huoltajat, sosiaalityöntekijä, laitoksen ohjaaja, opettaja, opinto-ohjaaja, rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi ja hoidon edustaja.
  • Seuranta ja suunnitelmien tarkentaminen
   • Verkostopalavereja tai pienempiä koulupalavereja pidetään oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Edellisessä verkostopalaverissa sovitaan seuraavan palaverin aika ja tarvittaessa aikaa aikaistetaan. Sisukas-tiimi huolehtii palaverin koolle kutsumisesta ja seurannan toteutumisesta. Verkoston kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

  Konsultaatio ja tuki

  Sisukas-tiimiin voi olla yhteydessä kaikissa sijaishuollossa asuvien peruskoululaisten asioissa.

 • RehtoriAnne Lindholm p. 050 559 7950 anne.lindholm@lahti.fi
  Koulusihteeri
  Kanervikon koululla tiistaisin
  Miia Hartikainen p. 044 416 3261 miia.hartikainen@lahti.fi
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  0-6lkInga Nikkiläp. 044 482 6421
  7-9lkPäivi Enlundp. 044 416 3306
  7-9lkLeena Hutrip. 044 716 1347
  7-9lkAnnakaisa Koskelainenp. 050 518 0019
  7-9lkJari Koskelainenp. 044 716 1348
  7-9lk, Keskustan opetuspisteLaura Peltomaap. 044 018 7327
  7-9lk
  Seija Ekp. 044 483 1515
  Konsultatiivisen tuen tiimiNina Rauhala
  Eija Lahtinen-Salovaara
  p. 044 790 9432
  p. 044 482 6616
  Sisukas-tiimiLeena Karjalahti
  Satu Matikka
  p. 044 4831785
  p. 044 4831784
  KoulunkäynninohjaajatKoulunkäyntiohjaajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fiKoulunkäyntiohjaajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  0-6lkSatu Jalonenp. 044 482 6423
  7-9lkAnniina Salmip. 044 482 6420
  7-9lkMatleena Paavilainenp. 044 018 7326

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.