Hyppää sisältöön

Alasenjärven koulu

Alasenjärven peruskoulu on 1-6 vuosiluokkien laadukasta perusopetusta tarjoava koulu Lahden pohjoisella alueella. Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskeleville noin 500 oppilaalle. Koulumme saa uudet tilat lähivuosina. Toimintamme on alkanut väistötiloissa elokuussa 2020 ja jatkuu edelleen. Väistötilat sijaitsevat syksyllä 2023 alkaen kolmessa eri toimipisteessä. Kunnaksen toimipisteessä toimivat vuosiluokat 1-5,  Ahtialan toimipisteessä luokat 5-6 ja Itäisellä toimipisteellä luokat 1-2.

Olemme vireä ja aikaansaava alakoulu, jolle tunnusomaista on aktiivinen oppilaiden, opettajien ja luokkien välinen yhteistyö sekä positiivinen tekemisen meininki.

Meidän koulun toimintaa:

 • Oppilaiden kanssa yhteistyössä työstetyt Alasenjärven koulun järjestyssäännöt:

  • Tulen kouluun ajoissa, kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.
  • Muistan hyvät käytöstavat. En kiusaa, olen kohtelias, kunnioitan muita, kiitän ja autan. Osaan pyytää ja antaa anteeksi.
  • Otan muut huomioon, käsittelen kunnioittavasti koulun tavaroita sekä huolehdin omista tavaroistani. En koske muiden oppilaiden tavaroihin.
  • Oppitunneilla annan työrauhan, kuuntelen ja toimin annettujen ohjeiden mukaan.
  • Ruokalassa toimin rauhallisesti ja noudatan kauniita pöytätapoja.
  • Välitunnilla olen kiva kaveri, noudatan yhdessä sovittuja sääntöjä ja pysyn koulun piha-alueella. Kannan vastuun yhteisistä välituntivälineistä käyttämällä niitä oikein ja vastuullisesti.

  Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

   

  Mobiililaitteiden käyttö Alasenjärven koulussa

  1. Välituntisin ei käytetä kännykkää.

  2. Omat laitteet ovat koulussa mukana omalla vastuulla. Vahingon sattuessa koulu ei ole korvausvelvollinen.

  3. Oppitunneilla kännykkä näkyy ja kuuluu vain opettajan luvalla.

  4. Mikäli oppilas toimii vastoin ohjeita, opettajalla on oikeus siirtää puhelin esim. opettajanpöydälle oppitunnin ajaksi.

  5. Sosiaalisessa mediassa ei julkaista mitään kouluyhteisöön liittyvää.

   

 • Koulun opetustyöaika sijoittuu välille klo 8.15 – 15.

  Koulupäivärytmi:

  1.tunti klo 8.15-9.00

  2.tunti klo 9.00-9.45

  välitunti

  3.tunti klo 10.15-11.00

  4.tunti klo 11.00-12.00

   välitunti

  5.tunti klo 12.30-13.15

   välitunti / välipalavälkkä

  6.tunti klo 13.30-14.15

  7.tunti klo 14.15-15.00

   

  Ruokailuajat:

  Purorinteenkadun (A) toimipisteessä ruokailu tapahtuu Ahtialan koulun ruokalassa. Ruokailuajat ovat luokittain sovittu.

  Välipala on mahdollista syödä Ahtialan ruokalassa. Välipalamahdollisuus

  Opinkadun (K) toimipisteessä ruokailu on porrastettu 5 minuutin sykleihin klo 10.20 – 12.00 välille.

  Välipalavälitunti on klo 13.15-13.30 ruokalassa Välipalamahdollisuus

  Alasenkadun (I) toimipisteellä ruokaillaan luokissa. Ruokailuajat ovat luokittain sovittu.

 • Tähän päivittyy koulun suunnitelmia

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • Valinnaisen A2-kielen kielivalinta tehdään 19.2-3.3.2024

  Oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan tai saksan.  Opetus järjestetään ryhmäkoosta riippuen joko lähiopetuksena koulullamme tai yhteistyössä Ahtialan koulun kanssa.

  Valinnaisena A2-kielenä opetettavan kiinan kielen opetus on järjestetty elokuusta 2023 alkaen lähiopetuksena Lotilan peruskoulussa. Muutos astui porrastetusti voimaan ja koski ensimmäisenä ikäluokkana oppilaita, jotka aloittavat 3. luokan elokuussa 2023. Tämän lisäksi elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa. Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  Lisätietoja kielitarjonnasta ja kielivalinnoista löytyy Lahden kaupungin verkkosivut

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

   

  Lukuvuoden 2023 – 2024 kaikille Lahden peruskouluille yhteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden teema valittiin oppilasäänestyksellä. MOK-teeman äänestykseen nousivat rehtorityöryhmän esittämänä seuraavat aiheet:

  • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

  Äänestysaikana (17.4. – 5.5.) eniten ääniä keräsi L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

  Kaupunkitasoinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan lukuvuonna 2023 – 2024 viikkojen 40 – 42 aikana. Jokainen koulu valitsee näistä viikoista itselleen ja mahdolliselle yhteistyökoululleen sopivimman viikon. Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhden viikon aikana.

   

 • Alasenjärven koulun henkilökunta
  rehtoriReetta Ahokas (poissa 3.3.2024 asti)050 518 0292
  apulaisjohtajaHanna Sjönberg044 716 1358
  koulusihteeriJaana Ehrukainen050 311 1610
  Opetushenkilöstö (*Ahtialan tp, **Itäinen tp)
  1aMaiju Heino050 518 0298
  1bMaija Saarinen 044 716 1987
  1c**Emma Kotiranta044 482 6300
  1d**Laura Hartikainen044 716 1360
  1-2e**Sari Lankinen050 518 0290
  2aRiikka-Maija Kekoni 044 416 4017
  2bPaula Hakulinen050 518 0295
  2c**Tiina Lämsä044 482 0888
  2d**Katja Lukin-Keiski044 716 1355
  3aMaarit Ihalainen044 716 1357
  3bAnu Hämäläinen vv. Helmi Koskinen044 716 1359
  3c Johanna Karppinen050 518 0299
  3d Tiina Vilkuna-Rössi050 518 0291
  4aSami Valtonen044 716 1981
  4bDario Squeglia050 518 0392
  4c Maiju Rautanen050 518 0296
  3-4e Heli Kärkkäinen044 482 0887
  4-5eSalla Pelkonen044 716 1985
  5a*Anna-Liisa Lapinoja044 716 1351
  5b*Satu Lintukangas050 518 0391
  5c*Taina Kari 050 518 0293
  5d*Marika Aho 050 518 0397
  6a*Hanna Sjönberg044 716 1358
  6b*Linda Hämäläinen044 716 1356
  6c*Mia Laraste050 518 0393
  6e*Sara Silén 050 518 0395
  eroHeidi Korvenoja-Laine050 518 0398
  eroKatja Lahenius044 482 0849
  käsityöHeidi Miettunen044 716 1361
  saksaAnne Jaakkola050 387 9665
  tuntiopettajaKimmo Koskinen044 482 6392
  kiinaParida Määttänen
  ortodoksiMarkus Salokangas050 311 1648
  Koulunkäynninohjaajat
  Pia Kajula044 416 3059
  Katja Koskenniemi044 716 1352
  Sandi Rautavirta050 539 1688
  Raija Lindgren044 716 1983
  Ritva Orpana044 482 6325
  Outi Pihlman (taksit)044 416 4594
  Katja Ruonakoski044 482 0850
  Anne Tammela044 482 0806
  Reetta Uusikoski044 716 1354
  Oppilashuolto
  koulukuraattoriSasa Sabbah044 018 7222
  koulupsykologiKoululla on konsultoiva psykologi.
  terveydenhoitajaElisa Ranta044 416 2785
  Tukipalvelut
  iltapäiväkerhoItäinen tp
  iltapäiväkerhoKunnaksen tp044 719 1572
  keittiö Itäinen tp
  keittiö Purorinteenkatu/Heidi Hiltunen044 416 4715
  keittiö Opinkatu/Miia Roth044 416 4717
  siistijä KunnasJenna Luukko044 482 6377
  siistijä KunnasSusanna Tuominen044 482 0410
  vahtimestariPurorinteenk/ RTK044 765 7520
  vahtimestariOpinkatu/Niko Boman 044 765 7476
  kalustonkunnostusTarmo Iivonen050 559 7956

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.